IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Đừng Để Bị Lừa Vì Các Thông Tin Mạo Danh IRS

English

Mỗi năm IRS (Internal Revenue Service, hay Sở Thuế Vụ) đều nhận hàng ngàn trình báo từ những người đóng thuế từng nhận được nhiều điện thư,  điện thoại, bản điện sao (fax) hoặc thông báo đáng ngờ tự xưng là từ Sở Thuế Vụ. Đã có nhiều vụ lừa đảo lén lút sử dụng tên hay biểu trưng của Sở Thuế Vụ để dẫn dụ nạn nhân và làm cho quá trình trao đổi thông tin có vẻ như thực và dễ dụ dỗ hơn. Mục đích của dạng lừa đảo này - còn có tên phishing (mồi chài) - là bịp bợm để quý vị tiết lộ thông tin cá nhân và tài chánh. Kế đó bọn bất lương có thể dùng thông tin này - thí dụ như Số An Sinh Xã Hội, trương mục ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng - để đánh cắp tên tuổi (mạo danh) hoặc trộm lấy tiền bạc của quý vị.

Sau đây là năm điều IRS muốn quý vị biết rõ về vấn đề lừa đảo bằng cách mồi chài:

1. IRS không yêu cầu cho biết thông tin tài chánh và thông tin chi tiết về cá nhân, thí dụ như số PIN, mật mã - hay thông tin truy cập bí mật tương tợ - đối với thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc trương mục tài chánh khác.

2. IRS không khởi xướng trao đổi thông tin với người đóng thuế qua điện thư (e-mail), và cũng không gởi tin nhắn về trương mục thuế. Nếu quý vị nhận được điện thư từ nơi nào đó tự xưng là IRS hoặc chuyển quý vị đến địa điểm của IRS, thì:

  • Đừng trả lời tin nhắn.
  • Đừng mở bất cứ tài liệu đính kèm nào. Tài liệu đính kèm có thể chứa một lập trình độc hại để lây nhiễm máy điện toán của quý vị.
  • Đừng bấm vào bất cứ đường nối nào. Nếu quý vị đã bấm vào đường nối để sẵn trong điện thư đáng nghi ngờ hoặc mạng lưới phishing rồi lỡ ghi thông tin kín đáo vào, thì nên đến mạng lưới IRS  tìm 'identity theft' (mạo danh) để  vào đó hầu  biết  thêm  thông tin và nguồn tài nguyên trợ giúp.

3. Địa chỉ mạng lưới chánh thức của IRS là IRS.gov. Đừng lẫn lộn hoặc lầm với những địa điểm tự xưng là IRS nhưng có  chữ cuối là  .com, .net, .org hoặc ký hiệu  khác thay vì .gov. Nếu quý vị phát hiện được mạng lưới tự xưng là IRS nhưng lại nghi ngờ là mạo danh, thì đừng cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào cho địa điểm đáng ngờ đó, và hãy trình báo với IRS.

4. Nếu quý vị nhận được  điện thoại, điện sao hoặc lá thư - qua bưu tín - từ người tự xưng là làm việc tại IRS, nhưng quý vị nghi ngờ đó không phải là nhân viên IRS, thì nên liên lạc với IRS theo số 1-800-829-1040 để biết IRS có cần liên lạc với quý vị hay không. Hãy trình báo về mọi thư tín mạo danh.

5. Quý vị có thể giúp dập tắt những mưu đồ bất lương này và tránh cho người khác khỏi trở thành nạn nhân. Có những chi tiết về cách trình báo các loại lừa đảo  - và những điều cần làm nếu quý vị là nạn nhân - tại địa chỉ IRS.gov,  tìm  chữ  “phishing.”

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013