IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Điền Đầy Đủ và Nộp Tờ Khai Thuế Theo Dạng Điện Tử

English

E-file của IRS: Là điều an toàn, đồng thời cũng dễ dàng và hợp thời. Hiện tại e-file đã trở thành chuẩn mực, chớ không là ngoại lệ. Số lượng tờ khai thuế theo Mẫu 1040 nộp qua e-file sắp đạt tới con số 1 tỉ sau 20 năm sử dụng an toàn và bảo đảm. Vào năm 2011, có 112 triệu người - là 78 phần trăm trong tổng số mọi cá nhân đóng thuế - đã sử dụng e-file để gởi tờ khai thuế theo dạng điện tử cho IRS. Phương thức này an toàn, dễ sử dụng, và đã đến lúc quý vị nên thử dùng.

Ðối với người đóng thuế, điều này có nghĩa là đã đến lúc phải thử dùng e-file. Số lượng người sử dụng tờ khai thuế trên giấy hoặc gởi tài liệu này qua bưu tín càng ngày càng sụt dần sau mỗi năm - đó là lý do chánh đáng.

Khai thuế theo e-file rất an toàn và bảo đảm. Người đóng thuế sẽ được báo tin trong vòng 48 giờ để cho biết IRS đã nhận tờ khai thuế. Nếu IRS bác bỏ tờ khai thuế thì tin báo sẽ giải thích nguyên nhân để quý vị mau chóng điều chỉnh và nộp lại.

Hoàn Trả Nhanh Hơn; Nhiều Lựa Chọn Chi Trả Hơn

Khi khai thuế qua e-file thì sẽ được hoàn tiền nhanh chóng. Người đóng thuế nào kết hợp e-file với ký thác trực tiếp thì có thể được hoàn trả tiền dư chỉ trong vòng 10 ngày. Gần 75 phần trăm tổng số mọi người đóng thuế đều được nhận tiền lại, và trong năm vừa rồi, mức hoàn trả trung bình là khoảng $2,900.

Khi khai thuế qua e-file thì có thêm nhiều lựa chọn chi trả. Người đóng thuế có thể  nộp thuế sớm và  tự động ấn định thời điểm  lấy tiền thuế vào bất cứ ngày nào - với mức chót là ngày  hết hạn trong tháng Tư. Có thể là một vài người đóng thuế vẫn còn thích trả tiền bằng tờ chi phiếu. Và họ vẫn có thể thực hiện điều đó khi gởi chi phiếu cùng với chứng phiếu qua bưu tín. Người đóng thuế cũng có thể trang trải bằng thẻ tín dụng.

Thực Hiện qua e-file

Sử dụng e-file là điều dễ dàng. Quý vị có thể dùng e-file thông qua người khai thuế thuê, qua nhu liệu khai thuế có bán trên thị trường, hoặc qua Free File - là dịch vụ khai thuế và e-file miễn phí chỉ có tại IRS.gov.

Số lượng người dùng máy vi tính của mình để điền tờ khai thuế ngày càng tăng vọt. Nhu liệu - chẳng hạn như những gì có từ Free File - sẽ hướng dẫn mọi người suốt quá trình hỏi và đáp dần dần từng bước. Vì vậy, bất luận quý vị tự mình điền vào hay nhờ đến người khác, hãy hoàn tất qua e-file.

Thời kỳ thuế vụ 2012 sẽ đánh dấu một thay đổi đáng kể cho cả người khai thuê lẫn người đóng thuế. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, nhiều người khai thuế thuê phải trở thành nơi được IRS ủy nhiệm thực hiện e-file để có thể truyền chuyển tờ khai thuế theo dạng điện tử. Có thêm thông tin về người khai thuế thuê tại IRS.gov.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013