IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

10 Hướng Dẫn Thông Dụng Nhất lúc Khai Thuế

English

Thấm thoát lại đến mùa thuế vụ trong năm. Thời kỳ khai thuế lợi tức đã bắt đầu, và những tài liệu quan trọng về thuế đã được gởi đến qua bưu tín. Hạn chót nộp tờ khai thuế là tháng Tư, nhưng khởi đầu sớm thì sẽ dễ dàng hơn. Sau đây là 10 hướng dẫn thông dụng nhất của IRS (Internal Revenue Service, hay Sở Thuế Vụ) để giúp quý vị thực hiện quá trình khai thuế suôn sẻ hơn trong năm nay.

1. Bắt đầu gom góp hồ sơ: Hãy tập hợp mọi tài liệu hay biểu mẫu quý vị cần dùng khi khai thuế: biên lai, chi phiếu đã nhận, và các văn tự khác - để chứng minh số tiền lợi tức hoặc khấu giảm quý vị ghi trên tờ khai thuế.

2. Hãy lưu ý: Sắp có W-2 và 1099; quý vị cần những biểu mẫu này để khai thuế.

3. Sử dụng Free File (Đệ Nộp Miễn Phí): Cứ để Free File thực hiện phần công việc khó nhọc cho quý vị qua nhu liệu thuế có thương hiệu hẳn hoi hoặc biểu mẫu điền trực tuyến. Chỉ có thể sử dụng tại IRS.gov. Mỗi người đều có thể tìm được lựa chọn thích hợp để điền tờ khai thuế và gởi qua e-file (đệ nộp theo dạng điện tử) miễn phí. Nếu quý vị có lợi tức $57,000 hoặc ít hơn, thì hội đủ tiêu chuẩn dùng nhu liệu thuế miễn phí được phân phát qua tổ chức hợp tác công-tư với các nhà sản xuất. Nếu quý vị có lợi tức nhiều hơn, hoặc muốn tự điền tờ khai thuế, thì cũng có Free File Với Biểu Mẫu Cần Điền - là phiên bản điện tử của các biểu mẫu IRS trên giấy. Nên đến www.irs.gov/freefile để xem qua về các lựa chọn.

4. Nên dùng thử e-file của IRS: Sau 21 năm, e-file của IRS đã trở thành cách khai thuế an toàn, dễ dàng và thông dụng nhất. Trong năm ngoái có 79 phần trăm người đóng thuế sử dụng e-file - nghĩa là 106 triệu người. Bắt đầu từ năm 2011, nhiều người khai thuế thuê sẽ phải dùng e-file, và họ sẽ giải thích những lựa chọn đệ nộp cho quý vị hiểu. Đây là cơ hội cho quý vị sử dụng. E-file của IRS sắp đạt tới con số 1 tỉ tờ khai thuế được thụ lý an toàn và bảo đảm. Nếu quý vị phải đóng thuế, thì có một vài lựa chọn để lập tức khai trình và trả tiền thuế trước thời hạn chót. Tốt nhất là nên kết hợp e-file với ký thác trực tiếp để có thể được hoàn trả tiền dư chỉ trong vòng 10 ngày.

5. Suy tính những lựa chọn đệ nộp khác: Có nhiều lựa chọn khai thuế khác nhau. Quý vị có thể tự điền vào hoặc nhờ đến người khai thuế thuê. Quý vị có thể hội đủ tiêu chuẩn được giúp đỡ gặp trực tiếp và miễn phí tại văn phòng IRS hoặc địa điểm hỗ trợ thiện nguyện. Nên dành thì giờ cân nhắc mọi lựa chọn có thể có và tìm kết quả phù hợp nhất cho nhu cầu của mình.

6. Nên dùng Ký Thác Trực Tiếp: Nếu quý vị chọn cách trực tiếp ký thác tiền hoàn trả vào trương mục ngân hàng của mình, thì sẽ nhận lại tiền nhanh hơn so với khi chờ đợi tờ chi phiếu.

7. Đến mạng lưới IRS nhiều lần để cập nhật: Mạng lưới chánh thức của IRS là nơi tốt nhất cho quý vị biết mọi điều cần dùng để khai thuế: biểu mẫu, ấn phẩm, hướng dẫn, trả lời những thắc mắc thường gặp, và thông tin mới nhất về những thay đổi ở luật thuế vụ.

8. Nhớ kỹ con số sau đây: 17. Nên đến mạng lưới IRS để xem Ấn Phẩm 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang. Đây là tập hợp thông tin toàn diện cho người đóng thuế, trong đó nêu rõ mọi điều quý vị cần biết khi khai thuế.

9. Hãy xem lại! Xem lại! Và xem lại lần nữa! Đừng vội vã hấp tấp. Tất cả chúng ta đều phạm lỗi khi đang vội vã hấp tấp. Lỗi lầm sẽ làm chậm tiến trình thụ lý tờ khai thuế. Cần phải kiểm lại hai lần mọi Số An Sinh Xã Hội và phép tính toán trên tờ khai thuế, vì đó là những nơi mà người đóng thuế thường có sai sót.

10. Đừng hoảng hốt! Nếu quý vị gặp phải vấn đề rắc rối thì nhớ là IRS sẵn sàng giúp đỡ. Nên đến IRS.gov hoặc gọi số miễn phí 800-829-1040.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013