IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

10 Lý Do Chánh để Đến Mạng Lưới IRS

English

Ðừng xếp hàng chờ đợi, hãy kết nối trực tuyến. Hãy bấm chuột trong thời kỳ thuế vụ. Quý vị chỉ cần có máy vi tính và truy cập được Internet, vì mạng lưới IRS có rất nhiều thông tin miễn phí, đồng thời cũng hỗ trợ khai thuế trực tuyến. Sau đây là 10 lý do chánh để đến IRS.gov.

1. Nếu quý vị phải tự mình điền tờ khai thuế trong những ngày cuối tuần thì không cần chờ đợi để lấy biểu mẫu hoặc được giải đáp thắc mắc - hãy đến mạng lưới IRS vào bất cứ lúc nào. Mạng lưới luôn luôn hoạt động suốt ngày, trong mọi ngày.

2. Sử dụng Free File: Cứ để Free File thực hiện phần công việc khó nhọc cho quý vị qua nhu liệu thuế có thương hiệu hẳn hoi hoặc biểu mẫu điền trực tuyến. Chỉ có thể sử dụng tại IRS.gov. Mỗi người đều có thể tìm được lựa chọn thích hợp để điền tờ khai thuế và gởi qua e-file miễn phí. Nếu quý vị có lợi tức $57,000 hoặc ít hơn, thì hội đủ tiêu chuẩn dùng nhu liệu thuế miễn phí được phân phát qua tổ chức hợp tác công-tư với các nhà sản xuất. Nếu quý vị có lợi tức nhiều hơn, hoặc thấy tiện lợi hơn khi tự điền tờ khai thuế, thì cũng có Free File Với Biểu Mẫu Cần Điền - là phiên bản điện tử của các biểu mẫu IRS trên giấy. Nên đến www.irs.gov/freefile để xem qua về các lựa chọn.

3. Nên dùng thử e-file của IRS: Sau 21 năm, e-file của IRS đã trở thành cách khai thuế an toàn, dễ dàng và thông dụng nhất. Trong năm ngoái có 78 phần trăm người đóng thuế sử dụng e-file - nghĩa là 112 triệu người. Bắt đầu từ năm 2011, nhiều người khai thuế thuê sẽ phải dùng e-file, và họ sẽ giải thích những lựa chọn đệ nộp cho quý vị hiểu. Đây là cơ hội cho quý vị sử dụng. E-file của IRS sắp đạt tới con số 1 tỉ tờ khai thuế được thụ lý an toàn và bảo đảm. Nếu quý vị phải đóng thuế, thì có một vài lựa chọn để lập tức khai trình và trả tiền thuế trước thời hạn chót. Tốt nhất là nên kết hợp e-file với ký thác trực tiếp để có thể được hoàn trả tiền dư chỉ trong vòng 10 ngày. Cũng có thêm thông tin về e-file tại IRS.gov.

4. Kiểm tra tình hình hoàn trả tiền thuế. Bất luận quý vị đã chọn phương thức ký thác trực tiếp hay yêu cầu IRS gởi chi phiếu qua bưu tín, thì vẫn có thể kiểm tra tình trạng hoàn trả qua Where’s My Refund? (Tiền hoàn thuế của tôi đâu?)

5. Tìm hiểu cách chi trả theo dạng điện tử. Quý vị có thể ủy nhiệm trích ngân điện tử, dùng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc ghi danh vào Hệ Thống Chi Trả Thuế Liên Bang Theo Dạng Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment System) của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (U.S. Treasury) để trang trải tiền thuế liên bang. Chi trả theo dạng điện tử là cách tiện lợi, an toàn và bảo đảm để trang trải tiền thuế.

6. Xem quý vị có hội đủ tiêu chuẩn được Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động hay không. EITC là tín thuế cho những người có lợi tức dưới $49,000. Hãy xem quý vị có hội đủ tiêu chuẩn hay không - bằng cách sử dụng Trợ Tá EITC - sau khi trả lời một vài câu hỏi và cho biết thông tin cơ bản về lợi tức.

7. Lấy các ấn phẩm và biểu mẫu thuế. Có thể xem và tải lấy các ấn phẩm và biểu mẫu thuế vào bất cứ giờ giấc nào, bất luận là ban ngày hay ban đêm.

8. Tính toán số tiền tạm thu thích hợp trên mẫu W-4. Công cụ Withholding Calculator (Tính tiền tạm thu) của IRS sẽ giúp quý vị đoan chắc mình không bị trích lấy quá nhiều hoặc quá ít thuế lợi tức từ lương bổng.

9. Yêu cầu ký thỏa thuận chi trả. Khi đóng thuế đầy đủ và kịp thời thì sẽ khỏi phải chịu những khoản phạt và tiền lời. Tuy nhiên, nếu quý vị không thể trang trải hết nợ thuế thì có thể hội đủ tiêu chuẩn sử dụng Đơn Xin Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến (Online Payment Agreement Application) để yêu cầu đồng ý cho trả dần.

10. Lấy thông tin về những thay đổi mới nhất ở luật thuế vụ. Tìm hiểu xem những thay đổi luật thuế nào có thể ảnh hưởng tới bản khai thuế. Các đoạn đặc biệt trên mạng lưới sẽ nêu rõ thay đổi nào ảnh hưởng đến người đóng thuế là cá nhân hoặc doanh thương.

Nên nhớ: Ðịa chỉ mạng lưới chánh thức của IRS là IRS.gov. Ðừng lầm lẫn với những địa điểm Internet có đuôi .com, .net, .org - hoặc ký hiệu biểu thị khác - thay vì .gov.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013