IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Bảo vệ chi tiết cá nhân của quý vị

Mạo Danh và Hồ Sơ Thuế (Identity Theft and Your Tax Records)

English

IRS không khởi xướng trao đổi thông tin với người đóng thuế qua điện thư. Hãy bảo vệ thông tin của quý vị và đừng để xảy ra trường hợp mạo danh (đánh cắp tên tuổi).

Nếu IRS liên lạc với tôi về vấn đề thuế có lẽ đã do trường hợp mạo danh thì tôi phải làm gì?

Nếu IRS gởi thư tín hay thông báo đến quý vị qua bưu điện, và điều này khiến quý vị nghĩ rằng có ai đó đã sử dụng Số An Sinh Xã Hội của quý vị với ý định gian dối, thì nên lập tức hồi đáp theo tên, địa chỉ và/hoặc số đã in trên thông báo của IRS.

Hãy cảnh giác với trường hợp mạo danh nếu IRS gởi thông báo hay thư tín, trong đó:

 • nói rằng quý vị đã nộp ít nhất hai tờ khai thuế, hoặc
 • cho biết quý vị nhận lương bổng từ hãng sở hoàn toàn không quen biết.

Có thể kẻ mạo danh cũng sử dụng Số An Sinh Xã Hội của quý vị để nộp tờ khai thuế và nhận tiền hoàn trả. Và nếu kẻ gian này nộp tờ khai thuế trước quý vị, thì IRS sẽ xem là quý vị đã đệ nộp và nhận tiền hoàn thuế, nếu hội đủ tiêu chuẩn.

Nếu Số An Sinh Xã Hội của quý vị bị mất cắp, thì người khác có thể sử dụng số này để xin việc làm. Hãng sở của người đó sẽ dùng Số An Sinh Xã Hội của quý vị để khai trình lợi tức làm việc cho IRS, khiến cho có vẻ như quý vị không khai trình hết mọi lợi tức của mình trên tờ khai thuế.

Nếu quý vị từng liên lạc với IRS nhưng chưa đạt được giải pháp thì nên liên lạc với Đơn Vị Đặc Nhiệm Bảo Vệ Danh Tánh (Identity Protection Specialized Unit) của IRS theo số miễn phí 1-800-908-4490.

Nên thực hiện điều gì nếu IRS chưa liên lạc với tôi về vấn đề thuế má nhưng tôi nghĩ mình là nạn nhân bị mạo danh?

Nếu hiện tại hồ sơ thuế của quý vị chưa bị mạo danh, nhưng quý vị nghĩ mình đang đối mặt với nguy cơ đó vì đã bị thất lạc/mất cắp bóp (ví) hay túi xách, có tình trạng sử dụng thẻ tín dụng, báo cáo tín dụng khả nghi, hoặc hoạt động đáng ngờ khác, thì cần phải xuất trình bằng chứng về danh tánh của mình cho IRS.

Quý vị phải nộp bản sao - chớ không phải tài liệu gốc - của giấy căn cước hợp lệ do Liên Bang hay Tiểu Bang cấp phát, chẳng hạn như thẻ an sinh xã hội, bằng lái xe, hộ chiếu, v.v..., cùng với bản sao tờ tường trình của cảnh sát và/hoặc Chứng Thệ Bị Mạo Danh đã điền đầy đủ - nghĩa là Mẫu 14039 của IRS.

Nên gởi những tài liệu đó theo một trong những cách sau đây:

Địa chỉ gởi thư:
Internal Revenue Service
P.O. Box 9039
Andover, MA 01810-0939

FAX: Lưu ý - đây không phải là số FAX miễn phí
1-978-247-9965

Quý vị cũng có thể liên lạc với Đơn Vị Đặc Nhiệm Bảo Vệ Danh Tánh của IRS theo số miễn phí 1-800-908-4490 để được hướng dẫn thêm.

Giờ làm việc: Thứ Hai - thứ Sáu, từ 8:00 sáng - 8:00 tối, giờ địa phương của quý vị (Alaska & Hawaii dùng giờ Thái Bình Dương).

"Quý vị phải làm gì khi nhận thư tín hoặc thông báo qua e-mail từ IRS, nhưng quý vị nghi ngờ đây là sự lừa bịp"

 • Liên lac với IRS để nhận định xem là thư tín hoặc thông báo từ IRS có chánh đáng hay không.
 • Nếu thư tín hoặc thông báo từ IRS là chánh đáng, nên hồi đáp nếu cần.
 • Nếu người gọi điện thoại hoặc người gởi thư không chánh đáng, hãy liên lạc với Tổng Thanh Tra của Bộ Tài Chánh về Điều Hành Thuế Vụ (Treasury Inspector General for Tax Administration) theo số 1-800-366-4484. Quý vị cũng có thể gởi điện sao (fax) thư tín hoặc thông báo mà quý vị đã nhận cùng với bất cứ thông tin hỗ trợ nào đến TIGTA. Xin ghi chú rằng đây là số điện sao miễn phí 1-202-927-7018

Nguồn tài nguyên IRS.gov phụ trội

 • Những lường gạt hiện có đến EFTPS
 • Cách khai trình và nhận Hra trường hợp phishing (mồi chài qua điện thư), lừa đảo qua điện thư và mạng lưới IRS giả.
 • Nếu quý vị đang gặp khốn khó tài chánh hoặc vấn đề rắc rối về hệ thống, hoặc đang tìm người giúp giải quyết vấn đề thuế má không thể xử trí theo phương thức bình thường, thì có thể hội đủ tiêu chuẩn được trợ giúp qua Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế (TAS).
 • Nếu quý vị không tự điền vào tờ khai của mình thì nên thận trọng khi chọn người giúp khai thuế.
 • Kho chứa các thông điệp của IRS về điện thư đáng ngờ và mạo danh (Repository).

Nên nhớ:
IRS không khởi xướng trao đổi thông tin với người đóng thuế qua điện thư

 


Cách Khai Trình và Nhận Ra Trường Hợp Phishing, Lừa Đảo qua Điện Thư (How to Report and Identify Phishing, E-mail Scams)

English

IRS không khởi xướng trao đổi thông tin với người đóng thuế qua điện thư (e-mail).

 • IRS không yêu cầu cho biết thông tin cá nhân chi tiết qua điện thư.
 • IRS không gởi điện thư để yêu cầu quý vị cho biết số PIN, mật khẩu hay thông tin truy cập tương tợ đối với thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc trương mục tài chánh khác.
 • Hãy trình báo về những điện thư đáng ngờ và mạng lưới IRS giả cho phishing@irs.gov.

Nếu quý vị nhận được điện thư từ nơi nào đó tự xưng là IRS hoặc chuyển quý vị đến địa điểm của IRS, thì

 • Đừng trả lời.
 • Đừng mở bất cứ tài liệu đính kèm nào. Tài liệu đính kèm có thể chứa mã độc hại để lây nhiễm máy vi tính của quý vị.
 • Đừng bấm vào bất cứ đường liên kết nào. Nếu quý vị lỡ bấm vào liên kết để sẵn trong điện thư đáng ngờ hoặc mạng lưới phishing rồi lỡ ghi thông tin kín đáo vào, thì nên đến trang nói về Identity Theft (Mạo Danh) của chúng tôi.
 • Hãy vận dụng các bước sau đây để trình báo về điện thư hay mạng lưới giả cho IRS.

Cách khai trình trường hợp phishing, lừa đảo qua điện thư và mạng lưới IRS giả

Nếu quý vị nhận được điện thư hoặc tìm thấy mạng lưới mà mình nghĩ là muốn giả danh IRS, thì

 • Gởi chuyền điện thư hay địa chỉ URL của mạng lưới đó cho IRS theo địa chỉ phishing@irs.gov.
 • Quý vị có thể gởi chuyền thông điệp đúng như đã nhận được, hoặc cho biết đầu đề Internet của điện thư. Đầu đề Internet có thêm thông tin giúp chúng tôi dò tìm vị trí người gởi.
 • Sau khi đã gởi chuyền điện thư hoặc thông tin đầu đề cho chúng tôi thì nên xóa bỏ thông điệp đó.

Cách nhận ra trường hợp phishing, lừa đảo qua điện thư và mạng lưới IRS giả

 • Thí dụ về điện thư thuộc dạng phishing
  http://www.irs.gov/pub/irs-utl/phishing_email.pdf
  http://www.irs.gov/pub/irs-utl/phishing_email2.pdf
 • Mọi địa chỉ mạng lưới IRS.gov đều bắt đầu bằng http://www.irs.gov.
 • Đây có phải là mạng lưới phishing không? - PDF http://www.irs.gov/pub/irs-utl/address_bar.pdf
 • Quý vị có phải là nạn nhân của trường hợp Mạo Danh không?
 • Nên liên lạc với Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (Federal Trade Commission) theo số 1-877-IDTHEFT (438-4338)
 • Nên đến trang ghi nguồn tài nguyên của IRS về Mạo Danh

Quý vị cũng có thể khai trình trường hợp sử dụng sai trái tên gọi, biểu trưng, biểu mẫu hoặc tài sản khác của IRS cho Tổng Thanh Tra của Bộ Tài Chánh về Điều Hành Thuế Vụ (Treasury Inspector General for Tax Administration) theo số miễn phí 1-800-366-4484.

Page Last Reviewed or Updated: 28-Jul-2014