IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Ban Khiếu Nại... Giải Quyết Tranh Cãi Thuế Vụ

Sứ mệnh của Ban Khiếu Nại là giải quyết những tranh cãi về thuế - mà không dùng đến tố tụng - trên căn bản công bằng và vô tư đối với Chính Phủ lẫn người đóng thuế, và theo cách thức thúc đẩy tình nguyện để duy trì lòng tin của dân chúng về tính liêm chính và hiệu quả của Sở Thuế.

Ban Khiếu Nại Có Thể Làm Gì cho Quý Vị? (What Can Appeals Do for You?)

English

Các cơ quan khác nhau trong IRS đều có trách nhiệm quyết định liên quan tới việc áp dụng luật thuế để xét xử các vấn đề của người đóng thuế. Nhưng đôi khi không thể đạt được thỏa thuận về các quyết định hoặc xác định trong một vài trường hợp. Nói cách khác, người đóng thuế không đồng ý với xác định đó.

Ðây là lúc Ban Khiếu Nại nhập cuộc. Ban Khiếu Nại không lệ thuộc vào bất cứ văn phòng nào khác của IRS, và giữ vai trò nơi phân xử hành chánh có tánh cách thân thiện cho bất cứ người đóng thuế nào không đồng ý với quyết định của IRS. Ban Khiếu Nại cống hiến một nơi gặp mặt để giải quyết những bất đồng liên quan tới việc áp dụng luật thuế trên căn bản công bằng và vô tư cho cả người đóng thuế lẫn chánh phủ. Sứ mệnh của Ban Khiếu Nại là dàn xếp bất đồng thuế vụ mà không phải ra Tòa Án và  xét xử chánh thức.

Có thể tìm hiểu rõ hơn về những điều nên  cần  biết trong tiến trình Khiếu Nại  qua các đoạn video trực tuyến này.

Quý vị có tranh cãi gì về thuế không? (Do you have a tax dispute?)

Nếu có, thì cần xem Ban Khiếu Nại có phù hợp cho quý vị hay không.

Nếu quý vị nhận được thư tín từ IRS và biết rõ trường hợp của mình hội đủ tiêu chuẩn được xét lại qua Ban Khiếu Nại, thì nên đến trang gốc của Ban Khiếu Nại để xem các bước kế tiếp là gì.

 


Ban Khiếu Nại có là Nơi Thích Hợp cho Quý Vị không? (Is Appeals the Place for You?)

English

Ban Khiếu Nại là nơi thích hợp cho quý vị nếu:

 • Quý vị nhận được thư tín từ IRS, trong đó trình bày là quý vị có quyền đến Ban Khiếu Nại để tranh cãi quyết định của IRS.
 • Quý vị không đồng ý và không ký tên vào mẫu thỏa thuận đã gởi đến mình.

Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chuẩn liệt kê bên trên thì có thể sẵn sàng yêu cầu họp mặt hoặc điều trần với Ban Khiếu Nại.

Ban Khiếu Nại không phù hợp cho quý vị nếu:

 • Ðiều quan tâm duy nhất là quý vị không thể xoay sở đủ tiền để trả hết món nợ.
 • Thư tín quý vị nhận từ IRS chỉ là hóa đơn và không nhắc gì đến vấn đề khiếu nại.

Nếu quý vị không thể định rõ các yêu cầu đòi hỏi, hoặc nếu không đáp ứng điều kiện được đến Ban Khiếu Nại như đã trình bày ở trên, thì nên liên lạc với người mà mình đang tiếp xúc tại IRS - hoặc Dịch Vụ Khách Hàng - theo số 1 (800) 829-1040 để được trợ giúp.

 


Quý Vị Ðã Sẵn Sàng Yêu Cầu Họp Mặt hoặc Ðiều Trần với Ban Khiếu Nại hay chưa? (Are You Ready to Request an Appeals Conference or Hearing?)

English

Quý vị sẵn sàng yêu cầu họp mặt hoặc điều trần với Ban Khiếu Nại nếu có thể giải thích tại sao mình không đồng ý.

Hãy suy xét những điều sau đây:

 • Nếu quý vị cần được giúp  để xem có phải  la` IRS  đã  quyết định chưa đúng vì diễn giải sai luật lệ, thì nên đọc lại các ấn phẩm nói về (những) vấn đề của mình để biết thêm thông tin, hoặc tham khảo Các Chủ Ðề Thuế Vụ.
 • Nếu quý vị nghĩ là IRS chưa áp dụng đúng luật lệ do hiểu sai nhiều sự kiện, thì hãy chuẩn bị nêu rõ và chứng minh quan điểm của mình - nên tham khảo trang Kiểm Xét.
 • Nếu quý vị nghĩ là IRS thực hiện hành động truy thu không thích hợp đối với mình, hoặc quý vị không đồng ý với việc Ban Truy Thu từ chối đề nghị thỏa hiệp, thì nên tham khảo trang Truy Thu.

Nếu quý vị nghĩ là những sự kiện được IRS sử dụng vẫn chưa đúng, thì phải để sẵn hồ sơ hay tài liệu khác để chứng minh quan điểm của mình.

 


Viết Ðơn Khiếu Nại (Preparing a Request for Appeals)

English

Nên xem lại các lá thư  và  ấn phẩm do chuyên ban quyết định của IRS gởi đến quý vị. Những tài liệu này sẽ cho biết:

 • Cách viết đơn khiếu nại (phản đối)
 • Nơi nhận tài liệu này (qua bưu tín)
 • Khi nào sẽ nhận được
 • Cần phải ghi thông tin nào vào đơn khiếu nại

Muốn biết thông tin cụ thể về việc khiếu nại các vấn đề Kiểm Xét thì nên tham khảo trang Kiểm Xét.

Muốn biết thông tin cụ thể về việc khiếu nại các vấn đề Truy Thu thì nên tham khảo trang Truy Thu.

VIỆC NỘP ÐƠN KHIẾU NẠI KHÔNG THỂ NGĂN TIỀN LỜI VÀ TIỀN PHẠT TIẾP TỤC TÍCH LŨY (FILING A REQUEST FOR APPEALS DOES NOT STOP INTEREST AND PENALTIES FROM ACCRUING)

Tiền lời và một số dạng tiền phạt sẽ tiếp tục tích lũy trong tiến trình Khiếu Nại và trong bất cứ lần kháng cáo kế tiếp nào lên Tòa Án về bất kỳ số tiền nào chưa trả. Muốn ngưng tích lũy tiền lời và tiền phạt trên các khoản điều chỉnh đã đề nghị thì nên tham khảo Thông Báo 1016, Cách Ngăn Tích Lũy Tiền Lời. Muốn xem trình bày cách chận đứng tích lũy tiền lời trên món nợ chưa trả thì nên tham khảo Ấn Phẩm 594, Những Ðiều Cần Biết về Tiến Trình Truy Thu của IRS.

 


Thể Dự Kiến Ðiều Gì khi Khiếu Nại? (What Can You Expect from Appeals?)

English

Ban Khiếu Nại hoạt động độc lập so với mọi văn phòng khác của IRS; nơi đây cống hiến một nơi gặp mặt để giải quyết những bất đồng liên quan tới việc áp dụng luật thuế trên căn bản công bằng và vô tư cho cả người đóng thuế lẫn chánh phủ.

Viên Chức Khiếu Nại hoặc Dàn Xếp (Appeals or Settlement Officer) sẽ xem lại các ưu và khuyết điểm trong những vấn đề thuộc trường hợp của quý vị và cứu xét với một tầm nhìn mới mẻ. Lần họp mặt với Ban Khiếu Nại được thực hiện theo cách không chánh thức, qua thư tín, điện thoại hoặc gặp trực tiếp.  Ða số bất đồng đều được dàn xếp trong những lần khiếu nại này mà không phải trải qua những phiên tòa phân xử tốn tiền và mất nhiều thì giờ. Ban Khiếu Nại sẽ cứu xét bất cứ lý do bất đồng nào của quý vị, ngoại trừ những phản kháng trên khía cạnh đạo đức, tôn giáo, chánh trị, hiến pháp, lương tâm, hoặc nguyên do tương tợ . Mục đích của chúng tôi là cống hiến một nơi phân xử để chúng ta cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề tranh cãi về thuế.

Quyết Tâm của Chúng Tôi (Our Commitments)

 • Trình bày về quyền khiếu nại của quý vị và tiến trình Khiếu Nại
 • Lắng nghe những điều quý vị quan tâm, đối xử chuyên nghiệp và lịch sự
 • Ứng phó kịp thời (Xem FAQ (Các Thắc Mắc Thông Thường))
 • Luôn luôn công bằng và vô tư

Trách Nhiệm của Quý Vị (Your Responsibilities)

 • Lắng nghe chúng tôi trình bày về quyền khiếu nại và tiến trình Khiếu Nại
 • Cho chúng tôi biết quý vị hiểu ra sao về các sự kiện và luật lệ, liệt kê mọi vấn đề quý vị không đồng ý và lý do tại sao.
 • Trao đến chúng tôi bất cứ thông tin hay tài liệu phụ trội nào có thể hữu ích cho trường hợp của quý vị trong khoảng thời gian hợp lý.
 • Báo cho chúng tôi biết quý vị nghĩ nên giải quyết xong trường hợp này sau bao lâu, và bằng cách nào.
 • Cho chúng tôi biết thời  giờ  tiện  nhất để  liên lạc với quý vị.

Các Thắc Mắc Thông Thường (FAQ)

H. Tôi đã gởi đơn khiếu nại/phản đối. Sẽ phải chờ bao lâu thì mới có tin tức từ văn phòng Khiếu Nại?

Ð. Ðiều này thay đổi tùy vào  trường hợp khiếu nại và thời gian cần thiết để duyệt lại hồ sơ trước khi gởi đến Ban Khiếu Nại. Thường thì có thể nhận được tin tức từ nhân viên phụ trách Khiếu Nại trong vòng 90 ngày sau khi quý vị nộp đơn.

Nếu đã quá 90 ngày trôi qua mà Ban Khiếu Nại vẫn chưa hồi đáp, thì quý vị phải liên lạc với văn phòng mình đã gởi đơn. Họ có thể cho biết đã chuyển trường hợp của quý vị tới Ban Khiếu Nại vào lúc nào. Nếu họ chậm gởi hồ sơ thì ắt hẳn quý vị sẽ có tin tức từ Ban Khiếu Nại sau ít nhất 90 ngày kể từ hôm gởi. Nếu đã quá 90 ngày trôi qua và không có tình trạng chậm trễ nào, thì nên yêu cầu văn phòng đó liên lạc với Ban Khiếu Nại để hỏi khuôn khổ thời gian - nghĩa là khi nào Ban này liên lạc với quý vị. Quý vị cũng có thể liên lạc với AARS (Appeals Account Resolution Specialist, hay Chuyên Viên Giải Quyết Vấn Ðề Khiếu Nại) tại Ban Khiếu Nại Fresno theo số 559-456-5931. Sau khi tra cứu cơ sở dữ liệu Khiếu Nại, họ có thể cho biết trường hợp của quý vị đã được giao cho nhân viên phụ trách Khiếu Nại hay chưa, họ tên và số điện thoại liên quan, và quý vị có thể trực tiếp liên lạc với nhân viên đó.

H. Sau khi Ban Khiếu Nại nhận được trường hợp của tôi thì sẽ mất bao lâu để giải quyết?

Ð. Còn tùy vào các sự kiện và hoàn cảnh. Có thể phải chờ từ 90 ngày tới một năm. Ban Khiếu Nại vẫn đang tiếp tục cố gắng giảm thiểu thời gian giải quyết các trường hợp. Viên Chức Khiếu Nại hoặc Viên Chức Dàn Xếp có thể cho quý vị biết khuôn khổ thời gian cụ thể hơn.

 


Kiểm Xét (Examination)

English

Trước khi quý vị viết đơn kháng cáo, hãy tham khảo trang gốc Khiếu Nại để xem Ban Khiếu Nại có phải là nơi thích hợp hay không. Nếu quý vị muốn trình vấn đề tranh cãi của mình lên Ban Khiếu Nại, thì cần phải viết đơn Khiếu Nại và gởi qua bưu tín đến văn phòng đã chuyển thư báo quyết định cho quý vị.

Viết Ðơn Khiếu Nại (Preparing A Request For Appeals)

Yêu Cầu Giải Quyết Trường Hợp Lặt Vặt (Small Case Request)

Sẽ xem như quý vị viết đơn yêu cầu giải quyết trường hợp lặt vặt - thay vì văn bản phản đối - nếu tổng số tiền trong bất cứ thời kỳ đóng thuế nào là $25,000 hoặc ít hơn.

 • Hãy gởi thư yêu cầu Ban Khiếu Nại cứu xét.
 • Chỉ rõ quý vị không đồng ý với những thay đổi nào, và lý do tại sao.

Muốn biết hướng dẫn cụ thể về việc viết đơn phản đối/yêu cầu giải quyết trường hợp lặt vặt thì nên tham khảo Mẫu 12203, Yêu Cầu Cứu Xét Trường Hợp Khiếu Nại.

Văn Bản Phản Ðối Chánh Thức (Formal Written Protest)

Sẽ xem như quý vị làm văn bản phản đối chánh thức trong mọi trường hợp sau đây:

 • Nếu tổng số tiền lớn hơn $25,000 trong bất cứ thời kỳ đóng thuế nào.
 • Các trường hợp chương trình dành cho nhân viên và tổ chức được miễn trừ, bất kể số tiền đang tranh cãi là bao nhiêu.
 • Các trường hợp hội hùn vốn và hãng loại S, bất kể số tiền đang tranh cãi là bao nhiêu.

Muốn làm đơn Khiếu Nại chánh thức (ở dạng văn bản), quý vị phải:

 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, và số điện thoại liên lạc ban ngày của mình.
 • Khai trình rõ là mình muốn kháng cáo phán quyết của IRS lên văn phòng Khiếu Nại.
 • Ðính kèm bản sao của lá thư cho biết những thay đổi đề nghị và phán quyết mà quý vị không đồng ý (hoặc ghi ngày và các ký hiệu trên thư).
 • Chỉ rõ thời kỳ nộp thuế hoặc thuế khóa liên quan.
 • Liệt kê mọi thay đổi quý vị không đồng ý, và cho biết lý do tại sao.
 • Nêu rõ các sự kiện chứng minh quan điểm về bất cứ vấn đề nào quý vị không đồng ý.
 • Trích dẫn luật lệ hoặc quy định pháp quyền - nếu có - mà quý vị dùng làm căn bản.
 • Ký tên vào văn bản phản đối chiếu theo hình phạt về tội khai gian.

Quý vị có thể tự trình bày trước Ban Khiếu Nại, và có thể dẫn theo người khác để ủng hộ quan điểm của mình. Nếu quý vị muốn nhờ người khác đại diện, thì người được chọn phải là luật sư, kế toán viên công chứng, hoặc đại diện đã ghi danh và được phép hành nghề trước IRS. Nếu quý vị vắng mặt và dự định nhờ người đại diện thương lượng với chúng tôi, thì cần xuất trình bản sao giấy ủy quyền đã điền đầy đủ: Mẫu 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Ðại Diện.

 


Truy Thu (Appealing a Collection Decision)

English

Trước khi quý vị viết đơn kháng cáo, hãy tham khảo trang gốc Khiếu Nại để xem Ban Khiếu Nại có phải là nơi thích hợp hay không. Nên chọn phương thức kháng cáo thích hợp để biết hướng dẫn cụ thể về việc làm đơn Khiếu Nại. Nếu quý vị muốn trình vấn đề tranh cãi của mình lên Ban Khiếu Nại, thì cần phải viết đơn Khiếu Nại và gởi qua bưu tín đến văn phòng đã chuyển thư báo quyết định cho quý vị.

CAP (Chương Trình Khiếu Nại Vấn Ðề Truy Thu)

Nói chung CAP (Collection Appeals Program, hay Chương Trình Khiếu Nại Vấn Ðề Truy Thu) là giải pháp nhanh chóng và áp dụng cho rất nhiều dạng hành động truy thu. Tuy nhiên, quý vị không thể kiện ra tòa án nếu không đồng ý với quyết định của Ban Khiếu Nại.

CDP (Tiến Trình Truy Thu Công Bằng)

Sẽ có CDP (Collection Due Process, hay Tiến Trình Truy Thu Công Bằng) nếu quý vị nhận được một trong những thông báo sau đây:  Thông Báo Yêu Cầu Ban Hành Quyền Siết Nợ Khi Không Nộp Thuế Liên Bang và Quyền Ðiều Trần theo IRC 6320 (Thông Báo Quyền Siết Nợ (Lien Notice)), Thông Báo Cuối Cùng - Thông Báo Ý Ðịnh Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế và Thông Báo Quyền Ðiều Trần, Thông Báo Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế trong Trường Hợp Có Nguy Cơ Cao và Quyền Khiếu Nại, Thông Báo Tịch Biên Tài Sản trên Tiền Hoàn Thuế Tiểu Bang - Thông Báo Quyền Ðiều Trần (Các Thông Báo Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế (Levy Notice)), Thông Báo Tịch Biên Tài Sản Do Thiếu Thuế và Thông Báo Quyền Ðiều Trần. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Ban Khiếu Nại, thì có thể đưa trường hợp của mình ra tòa án.

OIC (Ðề Nghị Thỏa Hiệp)

OIC (Ðề Nghị Thỏa Hiệp) là thỏa thuận giữa người đóng thuế và chánh phủ, trong đó quy định khoản nợ phải trả thấp hơn toàn bộ số tiền còn nợ.

TFRP (Tiền Phạt Phục Hồi Quỹ Tín Thác)

Nếu quý vị là người giữ trách nhiệm truy thu/khấu lưu, chiết tính, và nộp hay trả các khoản thuế đã định - kể cả khấu lưu trên NRA (Non-Resident Alien, hay Ngoại Kiều Không Thường Trú), thuế việc làm hoặc gián thu - và cố ý không thực hiện, thì sẽ bị phạt riêng một món tiền bằng với toàn bộ khoản thuế chưa trả, cộng với tiền lời. Trong trường hợp này, người chịu trách nhiệm có thể là chủ nhân hay viên chức của công ty, nơi hợp tác, chủ độc quyền duy nhất, hoặc nhân viên của bất cứ dạng doanh thương nào. Người chưởng quản hay đại diện có thẩm quyền đối với ngân quỹ của doanh thương cũng có thể phải chịu trách nhiệm trả tiền phạt. Khoản tiền phạt phục hồi quỹ tín thác được áp dụng cho các biểu mẫu thuế sau đây: CT-1, 720, 941, 943, 944, 945, 1042, và 8288.

Page Last Reviewed or Updated: 22-Jan-2015