IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Khấu Trừ Văn Phòng Tại Gia

English

Nếu xử dụng một phần căn nhà cho kinh doanh, quý vị có thể khấu trừ chi phí xử dụng nhà mình cho việc kinh doanh. Những chi phí này có thể bao gồm tiền lời nợ vay mua nhà, bảo hiểm, điện nước, sửa chữa, và sụt giá. Khấu trừ văn phòng tại gia dành cho gia chủ và người thuê, và áp dụng cho tất cả các loại nhà, từ căn hộ cho đến nhà di động. Có hai đòi hỏi căn bản để nhà của quý vị đủ điều kiện được khấu trừ:

1.  Xử Dụng Thường Xuyên và Chỉ Riêng Cho Việc Đó. (Regular and Exclusive Use.)

Quý vị phải thường xuyên xử dụng một phần căn nhà dùng riêng để làm kinh doanh. Thí dụ, nếu dùng phòng ngủ phụ để điều hành kinh doanh trực tuyến thì quý vị có thể được khấu trừ văn phòng tại gia cho phòng ngủ phụ.

2. Nơi Kinh Doanh Chánh. (Principal Place of Your Business.)

Quý vị phải chứng minh là mình dùng căn nhà để làm nơi kinh doanh chánh. Nếu làm kinh doanh tại địa điểm bên ngoài , nhưng cũng thường xuyên  dùng nhà để làm kinh doanh thì quý vị có thể đủ điều kiện được khấu trừ văn phòng tại gia. Thí dụ, nếu có gặp gỡ trực tiếp với bệnh nhân, thân chủ, hay khách hàng tại nhà mình trong lúc kinh doanh, ngay cả  khi kinh doanh ở địa điểm khác thì quý vị có thể khấu trừ chi phí cho một phần căn nhà dùng riêng và thường xuyên cho việc kinh doanh. Quý vị có thể khấu giảm chi phí cho cấu trúc riêng rẻ,  như phòng thâu,  nhà xe, hay nhà kho, nếu dùng riêng và thường xuyên cho việc kinh doanh. Cấu trúc không cần phải là nơi kinh doanh chánh hay nơi duy nhất quý vị gặp gỡ bệnh nhân, thân chủ, hay khách hàng.

Thông thường, khấu trừ cho văn phòng tại gia sẽ dựa  theo phần trăm căn nhà dùng để kinh doanh. Do đó, nếu dùng cả căn phòng hay một phần căn phòng để làm kinh doanh thì quý vị cần tính toán phần trăm căn nhà dành cho hoạt động kinh doanh.

Tiêu chuẩn thêm cho nhân viên sử dụng. Nếu là nhân viên và dùng một phần căn nhà cho việc kinh doanh thì quý vị có thể đủ điều kiện được khấu trừ cho sử dụng kinh doanh. Quý vị phải đáp ứng tiêu chuẩn nói ở trên cộng với:

  • Xử dụng cho kinh doanh phải tiện lợi cho hãng làm của quý vị, và
  • Quý vị không được cho hãng làm thuê bất cứ phần căn nhà nào và dùng phần cho thuê để thực hiện những dịch vụ như là nhân viên cho hãng làm đó.\

Nếu xử dụng văn phòng tại gia  chỉ  cho  giản  tiện  và  hữu ích thì quý vị không thể khấu giảm chi phí sử dụng căn nhà của mình để kinh doanh.

Để được giải thích đầy đủ về khấu trừ thuế cho văn phòng tại gia, xin tham khảo Ấn Bản 587, Business Use of Your Home (Xử Dụng Nhà cho Kinh Doanh). Quý vị sẽ tìm thấy trong ấn phẩm này có:

  • Các đòi hỏi để được đủ điều kiện khấu trừ chi phí  xử dụng căn nhà để kinh doanh (bao gồm quy tắc đặc biệt để chứa hàng hóa tồn kho hay các mẫu sản phẩm).
  • Các loại chi phí quý vị có thể khấu trừ.
  • Cách tính khấu trừ (bao gồm sụt giá nhà).
  • Quy tắc đặc biệt cho người chăm sóc ban ngày.
  • Bán nhà được dùng một phần cho kinh doanh.
  • Những hồ sơ cần lưu giữ.
  • Nơi khấu trừ chi phí (bao gồm Mẫu 8829, Expenses for Business Use of Your Home (Chi Phí Xử Dụng Nhà Cho Kinh Doanh) cần có nếu quý vị làm tư doanh và xin khấu giảm này).

Các quy tắc trong ấn phẩm áp dụng cho cá nhân.

Page Last Reviewed or Updated: 02-Mar-2015