IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Khai Thuế Miễn Phí

English

Mọi người đều có thể điền tờ khai thuế liên bang rồi sử dụng e-file miễn phí qua Chương Trình Free File của IRS. Free File được thực hiện qua tổ chức hợp tác công-tư - giữa Sở Thuế Vụ với các hãng nhu liệu thuế có thương hiệu hẳn hoi. Free File có thể giúp quý vị mau chóng hoàn tất vấn đề thuế vụ; đây là cách thức an toàn và không tốn tiền.

Free File mang lại hai lựa chọn: hoặc là xử dụng nhu liệu, hoặc điền vaò biểu mẫu có sẵn trên mạng.

Nhu liệu Free File dành cho người đóng thuế có lợi tức $57,000 hoặc ít hơn

Gần 100 triệu người Mỹ - nghĩa là 70 phần trăm số người đóng thuế trên toàn quốc - có thể dùng nhu liệu miễn phí có thương hiệu hẳn hoi và an toàn sử dụng dịch vụ e-file do các hãng tư nhân thực hiện. Nhiều nhu liệu cũng dùng tiếng Tây Ban Nha. Mỗi hãng đều ấn định các đòi hỏi cứu xét riêng, nhưng nói chung đều dựa vào lợi tức, tuổi tác hoặc tiểu bang thường trú. Tuy nhiên, nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh là $57,000 - hoặc ít hơn - trong năm 2011, thì quý vị có thể sử dụng ít nhất một nhu liệu thuế.

Sau đây là cách thực hiện: Quý vị phải truy cập Free File qua mạng lưới IRS. Tại www.irs.gov/freefile, quý vị phải cung cấp một ít chi tiết về quý vị đễ được hướng dẫn đến  nhu liệu thích hợp. Hoặc quý vị có thể xem lại toàn bộ danh sách các hãng cùng với dịch vụ tương ứng rồi tự lựa chọn.

Khi đã chọn nhu liệu cần dùng, quý vị sẽ rời khỏi mạng lưới IRS và đến mạng lưới của hãng sản xuất. Tại đó, thường thì nhu liệu sẽ hướng dẫn từng bước thực hiện quá trình khai thuế.

Free File sẽ lo liệu toàn bộ phần công việc khó nhọc. Quý vị không cần phải là chuyên gia thuế vụ; nhu liệu sẽ giúp tìm các khoản miễn giảm thuế - chẳng hạn như Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng - mà quý vị có thể được hưởng. Nhu liệu sẽ nêu câu hỏi, cho quý vị trả lời. Nhu liệu sẽ tìm biểu mẫu thuế thích hợp và thực hiện các phép toán. Free File có tỷ lệ hài lòng khá cao ở những người sử dụng - 98% sẽ khuyên người khác dùng thử.  Khi xữ dụng E- File thì nên ký thác tiền trực tiếp vào ngân hàng , như vậy  quý vị có thể được hoàn trả tiền dư chỉ trong vòng 10 ngày.

Ðôi lời về vấn đề an ninh: Mọi hãng Free File đều sử dụng kỹ thuật bảo vệ mới nhất. Giữ an toàn thông tin cho người đóng thuế là ưu tiên chung của mọi người. Ba mươi triệu người đóng thuế đã sử dụng Free File một cách an toàn và bảo đảm kể từ năm 2003.

Có một số hãng cung cấp nhu liệu khai thuế tiểu bang - đôi khi miễn phí, và đôi khi lấy lệ phí. Một vài tiểu bang cũng có mối quan hệ với Free File Alliance; những tiểu bang này được liệt kê trên mạng lưới của các hãng.

Free File Với Biểu Mẫu Cần Ðiền Trên Mạng Cũng được  Miễn Phí

Free File Với Biểu Mẫu Cần Ðiền dành cho người có lợi tức trên $57,000 hoặc cho những ai muốn tự khai thuế cho mình. Cũng phải truy cập qua www.irs.gov/freefile. Không có nhu liệu trợ giúp trong trường hợp dùng Free File Với Biểu Mẫu Cần Ðiền. Chỉ thực hiện những phép tính toán căn bản. Và không giúp điền tờ khai thuế lợi tức tiểu bang. Ðây là giải pháp tuyệt hảo cho người đóng thuế nào thật sự muốn tự khai  thuế  một mình và từng thích điền tờ khai thuế trên giấy. Cũng có dịch vụ e-file miễn phí.

Page Last Reviewed or Updated: 29-Jul-2013