IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Khai thuế

 


Khai thuế ở đâu - Địa chỉ cho người nộp thuế cá nhân (Where to File Tax Returns - Addresses for Individual Taxpayers By State, U.S. Possession or Foreign Country)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Sau khi điền đầy đủ vào tờ khai, quý vị phải gởi cho IRS. Có thể gởi qua bưu điện, hoặc quý vị có thể hội đủ điều kiện đệ nộp dưới dạng điện tử.

Địa chỉ cho người nộp thuế cá nhân (Where to File Addresses for Taxpayers and Tax Professional)

 


Khi nào phải đệ nộp?  (When do I have to file?)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Ngày 15 tháng Tư, 2015 là ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế lợi tức cho năm 2014 nếu quý vị dùng theo niên lịch. Để dễ dàng xem các ngày đáo hạn nộp tờ khai có hoặc không có gia hạn thêm thì giờ đệ nộp.

Nếu quý vị dùng tài khóa (năm chấm dứt vào ngày cuối cùng của bất cứ tháng nào - ngoại trừ tháng Chạp - hoặc năm có 52-53 tuần lễ) thì hạn chót khai thuế lợi tức là ngày thứ 15 của tháng thứ 4 sau khi kết thúc tài khóa (năm tài chánh).

 


Các Lựa Chọn Khai Thuế (Your Filing Options)

 

Free File là cách thức điền và nộp tờ khai thuế liên bang trực tuyến (dùng e-file) một cách nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí.

Với mọi lựa chọn Free File, quý vị đều có thể:

 • Nộp tờ khai thuế vào bất cứ giờ giấc nào, bất luận là ban ngày hay ban đêm.
 • Biết rõ là khai theo cách này rất an toàn và bảo đảm.
 • Sẽ mau chóng có chứng nhận - trong vòng 48 giờ - là IRS đã nhận được tờ khai của quý vị.
 • Tiền hoàn trả chỉ trong khoảng 10 ngày gởi thẳng vào ngân hàng quý vị.
 • Nộp đơn xin gia hạn khai thuế miễn phí cấp liên bang.

Quý vị muốn khai thuế liên bang năm 2014 theo cách nào?

Free File Cổ Điển - và dùng trợ giúp từng bước.

 • Khai thuế miễn phí và đệ nộp dưới dạng điện tử nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh của quý vị là $60,000 hoặc ít hơn năm 2014.
 • Hỏi một vài điều đơn giản rồi ghi câu trả lời của quý vị vào mẫu thích hợp.
 • Thực hiện mọi công việc tính toán thay cho quý vị.
 • Kiểm tra xem có đúng hay không.
 • Mau chóng lấy những danh mục và biểu mẫu thuế liên bang thông dụng nhất cho Free File Cổ Điển.
 • Cũng có một số hãng nhu liệu giúp khai thuế tiểu bang, và có thể họ sẽ thu lệ phí.

Biểu Mẫu Có Thể Điền Miễn Phí - Tôi muốn điền các biểu mẫu thuế và nộp trực tuyến mà không dùng nhu liệu thuế.

 • Không có giới hạn về lợi tức.
 • Nhìn giống các biểu mẫu trống của IRS. Quý vị chọn, tự điền vào, và dùng e-file để nộp tờ khai 1040, 1040A và 1040EZ.
 • Gồm cả khả năng tính toán cơ bản.
 • Mau chóng lấy những danh mục và biểu mẫu thuế liên bang thông dụng nhất cho Free File Có Biểu Mẫu Cần Điền.
 • KHÔNG hỗ trợ các biểu mẫu hoặc e-file cấp tiểu bang.
 • Những người dùng lại cách này: Để đăng tên lại theo Free File Có Biểu Mẫu Cần Điền, hãy bấm đường liên kết trong điện thư đã gởi đến quý vị vào lúc trương mục được tạo ra.

 


Nên Dùng Biểu Mẫu Nào? (Which Form should I use?)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Mẫu 1040EZ

Mẫu 1040EZ là dạng thức đơn giản dễ dùng nhất.

Quý vị có thể sử dụng Mẫu 1040EZ nếu hội đủ mọi điều sau đây.

1. Diện đệ nộp của quý vị là 'độc thân' hoặc 'đã kết hôn và khai chung'. Nếu quý vị là ngoại kiều không thường trú vào bất cứ lúc nào trong năm, thì diện đệ nộp phải là 'đã kết hôn và khai chung'.

2. Quý vị (và người hôn phối của quý vị, nếu đã kết hôn và khai thuế chung) đều dưới 65 tuổi, và không bị mù lòa vào cuối năm 2014. Nếu quý vị sanh vào ngày 1 tháng Giêng năm 1950 thì xem như được 65 tuổi vào cuối năm 2014.

3. Quý vị không khai bất cứ người thuộc quyền nào.

4. Lợi tức chịu thuế của quý vị thấp hơn $100,000.

5. Quý vị chỉ có lợi tức từ lương bổng, tiền công, tiền boa, trợ cấp thất nghiệp, cổ tức theo Quỹ Thường Trực Alaska (Alaska Permanent Fund), học bổng sinh viên và học bổng nghiên cứu sinh chịu thuế, và tiền lời - $1,500 hoặc ít hơn - phải chịu thuế.

6. Quý vị không yêu cầu bất cứ điều chỉnh nào về lợi tức, chẳng hạn như khoản khấu trừ để đóng góp cho IRA, hoặc để trả tiền lời trên khoản vay đi học.

7. Quý vị không xin bất cứ tín thuế nào khác ngoài EIC hoặc tín thuế 'để việc làm trả thay'.

8. Quý vị không nợ bất cứ khoản thuế giúp việc nhà nào trong lương bổng trả cho nhân viên gia hộ.

9. Nếu quý vị nhận được tiền cho thêm qua việc phục vụ tốt tip thì số tiền này được điền vào ô 5 và 7 của Mẫu Đơn W-2.

10. Quý vị không phải là người vay nợ theo trong một trường hợp phá sản theo chương 11 nộp sau ngày 16 tháng Mười, 2005.

Quý vị phải đáp ứng mọi đòi hỏi trong số đó thì mới có thể sử dụng Mẫu 1040EZ. Nếu không đáp ứng thì quý vị phải dùng Mẫu 1040A hoặc Mẫu 1040.

Tính toán thuế. Quý vị chỉ có thể dùng bảng thuế trên Mẫu 1040EZ để lược tính tiền thuế của mình. Quý vị không thể dùng Mẫu 1040EZ để khai trình bất cứ khoản thuế nào khác.

Mẫu 1040A

Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn dùng Mẫu 1040EZ thì có thể hội đủ điều kiện sử dụng Mẫu 1040A.

Quý vị có thể dùng Mẫu 1040A nếu đáp ứng mọi điều sau đây.

1. Quý vị chỉ có lợi tức từ:

 1.  lương bổng, tiền công, tiền boa,
 2.  tiền lời, 
 3.  cổ tức thông thường (kể cả cổ tức theo Quỹ Thường Trực Alaska), 
 4.  phân phối tiền lời đầu tư, 
 5.  phân phối IRA, 
 6.  hưu bổng và niên kim (tiền lãnh hàng năm), 
 7.  trợ cấp thất nghiệp,
 8.  quyền lợi hồi hưu (nghỉ hưu, hưu trí) của ngành đường sắt và quyền lợi an sinh xã hội chịu thuế, và 
 9.  học bổng sinh viên và học bổng nghiên cứu sinh chịu thuế.

2. Lợi tức chịu thuế của quý vị thấp hơn $100,000.

3. Quý vị chỉ xin điều chỉnh cho lợi tức đối với những mục sau đây.

 1. Khấu trừ IRA.
 2. Khấu trừ để trả tiền lời trên khoản vay đi học.

4. Quý vị không liệt kê cụ thể các món tiền khấu trừ.

5. Quý vị chỉ xin các dạng tín thuế sau đây.

 1. Tín dụng cho phí tổn săn sóc trẻ em và người thuộc quyền.
 2. Tín dụng cho người cao niên hoặc người tàn tật.
 3. Tín dụng giáo dục.
 4. Tín dụng để đóng góp cho tiết kiệm hồi hưu.
 5. Tín thuế trẻ me.
 6. EIC.
 7. Tín thuế trẻ em phụ trội.
 8. Tín thuế bảo phí.

6. Quý vị không được điều chỉnh thuế tối thiểu thay thế cho cổ phần thâu thập được khi vận dụng quyền lựa chọn cổ phần 'khích lệ'.

Quý vị phải đáp ứng mọi đòi hỏi bên trên thì mới có thể sử dụng Mẫu 1040A. Nếu không đáp ứng thì quý vị phải dùng Mẫu 1040.

Nếu quý vị đáp ứng những đòi hỏi bên trên thì có thể dùng Mẫu 1040A ngay cả khi quý vị nhận quyền lợi chăm sóc người thuộc quyền do hãng sở (chủ công ty) chu cấp, hoặc xin khấu trừ phụ trội thông dụng cho thuế địa ốc đã trả, hoặc cho tiền thuế phải trả khi mua xe hơi mới.

Mẫu 1040

Nếu quý vị không thể sử dụng Mẫu 1040EZ hay Mẫu 1040A thì phải dùng Mẫu 1040. Có thể sử dụng Mẫu 1040 để khai trình mọi dạng lợi tức, khấu trừ và tín dụng.

Có lẽ quý vị đã nhận Mẫu 1040A hoặc Mẫu 1040EZ trong bưu phẩm - điều này căn cứ vào tờ khai đã nộp vào năm ngoái. Nếu năm nay có thay đổi về hoàn cảnh thì điều thuận tiện nhất là nộp Mẫu 1040. Khi nộp Mẫu 1040, có thể quý vị sẽ phải trả ít tiền thuế hơn, vì có thể liệt kê cụ thể các khấu trừ (itemized deductions), một vài điều chỉnh cho lợi tức, và những khoản tín dụng không thể xin dùng cho Mẫu 1040A hay Mẫu 1040EZ.

Quý vị phải sử dụng Mẫu 1040 nếu có bất cứ điều nào sau đây:

1. Lợi tức chịu thuế của quý vị là $100,000 hoặc nhiều hơn.

2. Quý vị liệt kê cụ thể khấu trừ của mình.

3. Không thể khai trình lợi tức của quý vị theo Mẫu 1040EZ hoặc Mẫu 1040A, kể cả tiền lời miễn thuế thu được từ trái phiếu hoạt động tư nhân phát hành sau ngày 7 tháng Tám, 1986.

4. Quý vị yêu cầu bất cứ điều chỉnh nào về tổng lợi tức, và điều chỉnh này khác với những gì đã liệt kê trước đó trong Mẫu 1040A.

5. Ô 12 trong Mẫu W-2 cho thấy chưa thu thuế (thuế an sinh xã hội và Medicare) từ tiền boa hoặc bảo hiểm nhân thọ theo nhóm có kỳ hạn của nhân viên.

6. Quý vị nhận tiền boa $20 hoặc nhiều hơn trong bất cứ tháng nào và không khai trình toàn bộ cho hãng sở biết.

7. Quý vị là cư dân đích thực của Puerto Rico và muốn loại trừ lợi tức từ các nguồn tại Puerto Rico.

8. Quý vị xin bất cứ tín dụng nào khác với những dạng tín dụng đã liệt kê trước đó trong Mẫu 1040A.

9. Quý vị nợ thuế gián thu trên khoản đền bù cổ phiếu nội bộ của hãng viễn xứ.

10. Số tiền ghi trong ô 12 của Mẫu W-2 mang mã hiệu Z.

11. Quý vị có khoản phân chia theo trương mục tiết kiệm chăm sóc sức khỏe hợp lệ từ IRA.

12. Quý vị là nhân viên, và hãng sở của quý vị không thu giữ thuế an sinh xã hội và Medicare.

13. Quý vị phải nộp các mẫu khác chung với tờ khai của mình để tường trình một số ngoại lệ, khoản thuế hoặc giao dịch nhất định.

14. Quý vị là con nợ trong một vụ phá sản đã nộp hồ sơ sau ngày 16 tháng Mười, 2005

15. Quý vị phải trả lại tín thuế cho người mua nhà lần đầu.

16. Quý vị có tổng lợi tức đã điều chỉnh, hơn $152,525 và phải giảm số tiền ngoại trừ của mình.

17. Quý vị đã nhận Mẫu Đơn W-2 trong đó số tiền ở ô số 1 đã không chính xác vì bao gồm những chi trả theo chương trình miễn trừ Medicaid và quý vị không thể có được Mẫu Đơn W-2 đã sửa lại.

 


Cách chọn người giúp khai thuế - Hướng dẫn của IRS (How to Select a Tax Preparer, Tips from the IRS)

Mỗi người đóng thuế đều có trách nhiệm pháp lý về mọi thông tin đã ghi trong tờ khai thuế. Trốn thuế là kiểu phạm pháp đầy mạo hiểm rủi ro, và có thể bị tù tối đa 5 năm cùng với khoản phạt $250,000.

Bất luận người điền tờ khai thuế là ai, cuối cùng thì người đóng thuế vẫn phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, hãy luôn luôn thận trọng khi chọn người khai thuế cho quý vị.

Nên nhớ:

 • Luật pháp đòi hỏi người khai thuế thuê phải ký tên trên tờ khai và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống dành sẵn cho họ.
 • Người khai thuê phải trao cho quý vị một bản của tờ khai thuế.
 • Hãy kiểm lại mọi thông tin: họ tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số ITIN, và nhớ phải hiểu rõ tất cả các khoản tiền trước khi ký tên.
 • Đừng bao giờ ký tên vào tờ khai còn bỏ trống, cũng đừng dùng viết chì để ký vào tờ khai.
 • Quý vị có thể nộp giấy ủy quyền lên IRS và yêu cầu IRS gởi bản sao bất cứ thư tín nào cho người khai thuê, hoặc yêu cầu gởi chi phiếu hoàn thuế cho người khai thuê, ngay cả khi chỉ bản thân quý vị mới có thể ký tên và lấy tiền mặt từ chi phiếu đó.
 • Trước khi ký hợp đồng khai thuê, hãy kiểm xem ai là người điền tờ khai cho quý vị. Nên tránh những doanh thương nào giao phó công việc cho nhân viên chưa từng gặp mặt nói chuyện với quý vị và có thể còn thiếu thông tin cần thiết để điền đúng và đầy đủ vào tờ khai thuế của quý vị.
 • Nên chọn người khai thuê nào sẵn sàng hỗ trợ quý vị về sau này để phòng hờ trường hợp quý vị nhận được thư tín từ IRS hoặc khi tờ khai thuế của quý vị bị chọn để kiểm tra.
 • Nên phòng tránh người khai thuế nào bảo đảm là họ có thể đòi được số tiền hoàn lại lớn hơn so với những đồng nghiệp khác. Nếu điền đúng và đầy đủ vào tờ khai thuế thì bất cứ người khai thuê nào cũng sẽ đạt đến những con số tương tợ như nhau.
 • Kiểm lại quá trình hành nghề của người khai thuê thông qua cơ quan Doanh Thương Tốt (Better Business Bureau), cơ quan tiểu bang về những kế toán viên công chứng, và văn phòng tổng chưởng lý tiểu bang.
 • Kiểm tra giấy chứng nhận của người khai thuê, và nhớ đoan chắc là người đó đáp ứng nhu cầu cụ thể của quý vị: người khai thuê đã ghi danh, kế toán viên công cộng, hoặc luật sư thuế vụ.
 • Nên kiểm tra xem người khai thuế có gia nhập tổ chức chuyên nghiệp nào không, tổ chức này có quy định hoặc đòi hỏi hội viên phải luôn tiếp tục trau dồi học vấn và bắt buộc họ phải tuân theo quy tắc đạo đức hay không.

 


Đệ tam nhân được chỉ định (Third party designee)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Có thể ủy quyền cho IRS bàn thảo về tờ khai của quý vị với một người bạn, người trong gia đình, hoặc bất cứ người nào khác được quý vị chọn. Nếu đánh dấu ô “Có” trong phần Third party designee (Đệ tam nhân được chỉ định) của tờ khai thuế năm 2012 và cho biết thông tin đã đòi hỏi, thì quý vị ủy quyền cho:

1. IRS gọi người được chỉ định để người đó trả lời bất cứ thắc mắc nào trong tiến trình cứu xét tờ khai của quý vị, và

2. Người được chỉ định

a. Gởi cho IRS những thông tin còn thiếu trên tờ khai của quý vị,
b. Gọi IRS để hỏi thông tin về tiến trình cứu xét tờ khai của quý vị hoặc về tình hình hoàn tiền hay chi trả,
c. Nhận bản sao các thông báo hoặc tài liệu ghi lại liên quan đến tờ khai của quý vị - nếu yêu cầu - và
d. Hồi đáp một số thông báo của IRS về lỗi tính toán, giá trị bù trừ, và vấn đề điền tờ khai.

Giấy ủy quyền sẽ tự động hết hạn không trễ hơn ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế năm 2014. Đối với đa số mọi người, đó là ngày 15 tháng Tư, 2016.

Nếu quý vị muốn người khai thuê - là người đã ký tên vào tờ khai của quý vị - giữ nhiệm vụ bàn thảo về tài liệu này với IRS, thì chỉ cần ghi “Preparer” (Người giúp khai thuế) vào nơi lẽ ra phải điền họ tên của người được chỉ định.

 


Chữ ký  (Signatures)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Quý vị phải ký tên và đề ngày vào tờ khai của mình. Nếu khai thuế chung, cả quý vị lẫn người hôn phối đều phải ký tên vào tờ khai, ngay cả khi chỉ một người có lợi tức.

Nếu được hoàn tiền thuế thì sẽ không thể cấp phát khi quý vị chưa ký tên vào tờ khai của mình.

 


Số Tiền Còn Nợ (Amount you owe)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Sau khi điền xong toàn bộ tờ khai, quý vị sẽ xác định xem mình đã trả hết toàn bộ số tiền thuế còn nợ hay chưa. Nếu vẫn còn nợ thuế phụ trội thì quý vị phải trả chung với tờ khai thuế.

Cách Chi Trả

Page Last Reviewed or Updated: 22-Sep-2015