IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Cách Lấy Thêm Thông Tin

Mục Lục
 1. Sở Thuế Vụ
  • LITC (Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp)
 2. Ban Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp
 3. Các Cơ Quan Khác của Liên Bang

Table of Contents

 1. Internal Revenue Service
  • Low Income Taxpayer Clinics (LITCs)
 2. Small Business Administration
 3. Other Federal Agencies  

 


Đoạn này trình bày về trợ giúp do IRS và các cơ quan liên bang khác cống hiến cho người đóng thuế nào đang điều hành doanh nghiệp của riêng mình.

IRS (Sở Thuế Vụ)

Dù là giúp về vấn đề thuế vụ, giúp khai thuế hay cần ấn bản hay mẫu đơn miễn phí, hãy yêu cầu giúp đỡ theo cách quý vị muốn: trực tuyến, sử dụng điện thoại thông minh, gọi hay đến văn phòng IRS hoặc địa điểm của người tự nguyện gần quý vị.

Trợ giúp khai thuế miễn phí. Quý vị có thể được giúp đỡ khai thuế miễn phí trên toàn quốc từ những người tự nguyện được chứng nhận của IRS. Chương trình Trợ Giúp Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (Volunteer Income Tax Assistance, hay VITA) sẽ giúp cho những người có lợi tức từ thấp đến trung bình, lão niên, người bị tàn tật, và người đóng thuế không thạo Anh ngữ. Chương trình Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (Tax Counseling for the Elderly, hay TCE) giúp cho những người đóng thuế từ 60 tuổi trở lên khai thuế. Đa số địa điểm VITA và TCE đều cống hiến cách đệ nộp miễn phí dạng điện tử, và các thiện nguyện viên sẽ cho biết những khoản tín dụng và khấu trừ quý vị có thể xin. Ngoài ra, một số địa điểm của VITA và TCE còn cho người đóng thuế cơ hội giúp khai thuế từ người tự nguyện được IRS chứng nhận. Muốn tìm địa điểm VITA hay TCE gần nhất, quý vị có thể sử dụng Công Cụ Định Vị VITA trên IRS.gov, tải ứng dụng IRS2Go, hay gọi số 1-800-906-9887.

AARP cống hiến chương trình cố vấn Trợ Giúp Thuế Vụ (Tax-Aide) dưới dạng một phần chương trình TCE. Muốn tìm địa điểm Trợ Giúp Thuế AARP gần nhất, viếng thăm mạng lưới của AARP tại www.aarp.org/money/taxaide hoặc gọi số 1- 888-227-7669. Muốn biết thêm thông tin về những chương trình này, vào IRS.gov và đánh “VITA” trong ô tìm kiếm.

Internet (Liên Mạng). IRS.gov IRS2Go sẵn sàng cho quý vị —24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

 • Tải ứng dụng IRS2Go miễn phí từ kho ứng dụng iTunes hoặc từ Google Play. Dùng ứng dụng này để kiểm tra tình trạng hoàn thuế, đặt lấy bản khai thuế hay trương mục thuế, xem kênh IRS YouTube, lấy tin tức IRS ngay khi công bố cho công chúng, ghi danh lấy những cập nhật mùa khai thuế hay chỉ dẫn thuế hàng ngày, và theo dõi nguồn tin trên IRS Twitter, @IRSnews, để biết tin tức mới nhất về thuế liên bang, bao gồm những thông tin về thay đổi về luật thuế và các chương trình quan trọng của IRS.
 • Kiểm tra tình trạng hoàn thuế 2014 bằng ứng dụng Where's My Refund? (Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu) trên IRS.gov hay tải ứng dụng IRS2Go và chọn Refund Status (Tình Trạng Hoàn Thuế). IRS cấp hơn 9 trong 10 tiền hoàn thuế trong chưa đến 21 ngày. Quý vị dùng những ứng dụng này để có thể bắt đầu kiểm qua tình trạng hoàn trả trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được bản khai thuế điện tử, hoặc 4 tuần sau khi gởi bản khai trên giấy qua bưu điện. Quý vị cũng sẽ được cho biết ngày hoàn trả riêng ngay sau khi IRS cứu xét xong bản khai thuế và phê duyệt tiền hoàn thuế. IRS cập nhật Where's My Refund? mỗi 24 giờ, thường là qua đêm, do đó quý vị chỉ cần kiểm tra mỗi ngày một lần.
 • Sử dụng Trợ Giúp Thuế Tương Tác (Interactive Tax Assistant) để xem những thắc mắc về thuế của quý vị. Không cần chờ trên điện thoại hay đứng xếp hàng. ITA có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và cung cấp cho quý vị các thông tin về thuế liên quan đến các chủ đề nộp thuế chung, khấu trừ, tín thuế, và lợi tức. Khi đến màn ảnh trả lời thì quý vị có thể in toàn bộ buổi phỏng vấn và trả lời sau cùng để lưu hồ sơ. Những lãnh vực chủ đề mới sẽ được thêm vào thường xuyên.

Những thắc mắc không được cung cấp qua ITA thì quý vị có thể tìm trên (Tax Trails) (Linh Tinh về Thuế), một trong những Chủ Đề về Thuế trên IRS.gov có các thông tin về thuế cá nhân và doanh nghiệp chung hoặc bằng cách dò tìm (IRS Tax Map) (Bản Đồ Thuế của IRS), bao gồm chú giải về chủ đề quốc tế. Quý vị có thể sử dụng IRS Tax Map (Bản Đồ Thuế), để tìm các ấn bản và hướng dẫn theo chủ đề hay từ khóa. IRS Tax Map kết hợp các mẫu đơn và ấn bản vào một công cụ tìm kiếm và cung cấp truy cập tại điểm đơn vào các thông tin về luật thuế theo chủ đề. Khi người sử dụng tìm kiếm trên IRS Tax Map, thì họ sẽ được cung cấp đường nối đến nội dung liên quan trên các ấn bản hiện tại, mẫu đơn và hướng dẫn, thắc mắc và giải đáp, và Các Chủ Đề về Thuế của IRS.

 • Trong mùa khai thuế này, quý vị có thể xem ngay và in miễn phí tất cả 5 loại bản ghi khai thuế cá nhân liên bang (bản khai thuế, trương mục thuế, hồ sơ về trương mục, tiền lương và bản khai lợi tức, và chứng nhận không đệ nộp) sử dụng Get Transcript (Lấy Bản Ghi). Quý vị cũng có thể yêu cầu IRS gởi bản khai thuế hay bản ghi trương mục qua bưu điện cho quý vị. Có thể gởi qua bưu điện bằng cách chọn Tax Records (Hồ Sơ Thuế) trên ứng dụng IRS2Go bằng cách chọn Mail Transcript (Gởi Bản Ghi Qua Bưu Điện) trên IRS.gov hoặc bằng cách gọi số 1-800-908-9946. Thông thường bản khai thuế và bản ghi trương mục thuế có sẵn cho năm hiện tại và ba năm qua.
 • Xem quý vị có đủ tiêu chuẩn được EITC hay không và ước tính số tín thuế bằng Trợ Giúp về Tín Thuế Lợi Tức Từ Việc Làm ((EITC Assistant).
 • Viếng thăm Hiểu Thông Báo hay Thư của IRS (Understanding Your IRS Notice or Letter) để biết các giải đáp cho những thắc mắc về thông báo hay thư quý vị nhận được từ IRS.
 • Nếu được Tín Thuế Người Mua Nhà Lần Đầu thì quý vị có thể sử dụng công cụ Tìm Trương Mục Tín Thuế Người Mua Nhà Lần Đầu (First Time Homebuyer Credit Account Look-up) để biết thông tin về hoàn trả và kết toán trương mục.
 • Kiểm tra tình trạng hoàn thuế sửa đổi của quý vị sử dụng Tiền Hoàn Thuế Sửa Đổi của Tôi Ở Đâu (Where's My Amended Return?) Vào IRS.gov và đánh Where's My Amended Return? trong ô tìm kiếm. Thông thường, bản khai thuế sửa đổi sẽ được cứu xét đến 12 tuần kể từ ngày chúng tôi nhận được. Có thể mất đến 3 tuần mới có trong hệ thống của chúng tôi kể từ ngày quý vị gởi qua bưu điện.
 • Đóng tiền bằng cách sử dụng một trong những lựa chọn đóng tiền điện tử an toàn và tiện lợi có trên IRS.gov. Chọn thẻ Đóng Tiền trên trang trước của IRS.gov để biết thêm thông tin.
 • Xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không và nộp đơn xin thỏa thuận đóng tiền trực tuyến (Online Payment Agreement), nếu quý vị nợ nhiều tiền thuế hơn quý vị có thể đóng hôm nay.
 • Tính toán tiền khấu trừ thuế lợi tức bằng Tính Tiền Khấu Trừ IRS  (IRS Withholding Calculator)  trên IRS.gov. Dùng công cụ này nếu quý vị bị khấu trừ quá nhiều hay quá ít, tình trạng cá nhân của quý vị đã thay đổi, quý vị đang bắt đầu việc làm mới hay chỉ muốn xem coi quý vị bị khấu trừ số tiền đúng hay không.
 • Xem coi quý vị có bị Thuế Tối Thiểu Thay Thế bằng cách sử dụng Trợ Giúp Thuế Tối Thiểu Thay Thế (Alternative Minimum Tax Assistant)  trên IRS.gov.
 • Yêu cầu Mật Số Cá Nhân Nộp Điện Tử bằng cách vào IRS.gov và đánh Electronic Filing PIN trong ô tìm kiếm.
 • Tải mẫu đơn, hướng dẫn và ấn bản, bao gồm các phiên bản có thể xem được cho người bị tàn tật.
 • Tìm Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (Taxpayer Assistance Center, hay TAC) dùng công cụ Định Vị Văn Phòng (Office Locator) ( trên IRS.gov, hay chọn Contact Us (Liên Lạc với Chúng Tôi) trên ứng dụng IRS2Go và tìm Local Offices (Các Văn Phòng Địa Phương). Nhân viên tại đó có thể giải đáp các thắc mắc về trương mục thuế của quý vị, hoặc giúp lập kế hoạch đóng thuế. Trước khi đến, xem Office Locator trên IRS.gov, hoặc Local Offices dưới phần Liên Lạc với Chúng Tôi trên IRS2Go để biết địa chỉ, số điện thoại, ngày giờ mở cửa, và các dịch vụ cung cấp. Nếu có nhu cầu đặc biệt như tàn tật thì quý vị có thể yêu cầu buổi hẹn. Gọi số địa phương nêu trong Định Vị Văn Phòng, hoặc xem danh bạ dưới phần Sở Thuế Vụ, Chánh Phủ Hoa Kỳ.
 • Nộp đơn xin Mã Số Thuế của Chủ Nhân (Employer Identification Number, hay EIN). Vào IRS.gov và đánh Apply for an EIN trong ô tìm kiếm.
 • Đọc Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code), các quy định hoặc hướng dẫn chánh thức khác.
 • Đọc Các Bản Tin Thuế Vụ.
 • Đăng tên nhận tin tức thuế vụ tại địa phương và toàn quốc và nhiều thông tin khác qua điện thư. Chỉ cần bấm vào “subscriptions” (đặt lấy) trên ô tìm kiếm trên IRS.gov và chọn từ nhiều lựa chọn khác nhau.

Điện thoại. Quý vị có thể gọi cho IRS, hoặc mang trong túi với ứng dụng IRS2Go trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tải ứng dụng IRS2Go miễn phí từ kho ứng dụng iTunes hoặc từ Google Play.

 • Gọi để tìm địa điểm giúp đỡ của người tự nguyện gần nhất, 1-800-906-9887 hoặc quý vị có thể dùng Công Cụ Định Vị VITA trên IRS.gov, hay tải ứng dụng IRS2Go. Người đóng thuế có lợi tức từ thấp đến trung bình, lão niên, người tàn tật, và nói không thạo Anh ngữ có thể được giúp đỡ miễn phí khi khai thuế từ chương trình Trợ Giúp Thuế Lợi Tức của Người Tự Nguyện (VITA) trên toàn quốc. Chương trình Cố Vấn Thuế cho Lão Niên (TCE) giúp cho những người đóng thuế từ 60 tuổi trở lên khai thuế. Phần lớn các địa điểm VITA và TCE đều có nộp đơn điện tử miễn phí. Một số địa điểm VITA và TCE có người tự nguyện được IRS chứng nhận để giúp quý vị khai thuế. Thông qua chương trình TCE, AARP cung cấp chương trình cố vấn Trợ Giúp về Thuế; xin gọi số 1-888-227-7669 để tìm địa điểm Trợ Giúp Thuế gần nhất.
 • Gọi cho đường dây thường trực về thông tin Where's My Refund? để xem tình trạng hoàn thuế 2014, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần theo số 1-800-829-1954. Nếu nộp bản khai thuế điện tử thì quý vị có thể kiểm tra tình trạng khai thuế trong vòng 24 giờ sau khi IRS nhận bản khai thuế của quý vị hay 4 tuần sau khi gởi bản khai thuế bằng giấy qua bưu điện. IRS cấp hơn 9 trong 10 tiền hoàn thuế trong chưa đến 21 ngày. Where’s My Refund? (Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu) sẽ cho biết ngày hoàn trả riêng ngay sau khi IRS cứu xét xong bản khai thuế và phê duyệt tiền hoàn thuế.

Trước khi quý vị gọi cho đường dây thường trực tự động, hãy để sẵn tờ khai thuế năm 2014 để có thể nhập số an sinh xã hội, diện đệ nộp, và số tiền hoàn trả chính xác bằng Mỹ kim. IRS cập nhật Where's My Refund? mỗi 24 giờ, thường là qua đêm, do đó quý vị chỉ cần kiểm tra mỗi ngày một lần. Xin lưu ý là thông tin trên là cho đường dây thường trực tự động của chúng tôi. Số điện thoại trực tiếp và người giúp đỡ không cần lấy hẹn có thể xem xét tình trạng hoàn thuế của quý vị chỉ khi đã 21 ngày hay lâu hơn kể từ khi quý vị đệ nộp bằng điện tử hoặc hơn 6 tuần kể từ khi quý vị gởi bản khai thuế bằng giấy qua bưu điện.

 • Gọi cho Đường Đây Thường Trực về Bản Khai Thuế Sửa Đổi, 1-866-464-2050, để kiểm tra tình trạng bản khai thuế sửa đổi. Thông thường, bản khai thuế sửa đổi sẽ được cứu xét đến 12 tuần kể từ ngày chúng tôi nhận được. Có thể mất đến 3 tuần mới có trong hệ thống của chúng tôi kể từ ngày quý vị gởi qua bưu điện.
 • Gọi số 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676) để đặt lấy các mẫu đơn, hướng dẫn, ấn phẩm trong năm hiện tại, và các mẫu đơn và hướng dẫn trong năm trước (giới hạn trong 5 năm). Quý vị sẽ nhận tài liệu mình yêu cầu trong vòng 10 ngày.
 • Nếu từ tháng Giêng đến 15 tháng Tư, quý vị vẫn có thắc mắc về Mẫu 1040, 1040A, hay 1040EZ (như các đòi hỏi đệ nộp, người thuộc quyền, tín thuế, Bản Khai D, hưu bổng và IRA hay thuế tư doanh), gọi số 1-800-829-1040.
 • Gọi điện thoại sử dụng thiết bị TTY/TDD theo số 1-800-829-4059 để nêu thắc mắc thuế vụ hoặc đặt lấy các mẫu đơn và ấn bản. Số điện thoại TTY/TDD dành cho người điếc, nghe không rõ, hay nói không rõ. Những người này cũng có thể liên lạc IRS thông qua dịch vụ tiếp âm như Dịch Vụ Tiếp Âm Liên Bang (Federal Relay Service) .

Miễn lấy hẹn. Quý vị có thể đích thân tìm thấy các mẫu đơn, ấn bản và dịch vụ.

 • Xuất phẩm. Quý vị có thể đến thẳng các bưu cục, thư viện và văn phòng IRS để lấy một số mẫu đơn, hướng dẫn và ấn bản. Một số văn phòng, thư viện, và văn phòng chánh phủ của thành phố và quận của IRS có bộ sưu tập các xuất phẩm để sao chụp từ các tài liệu tái bản.
 • Các dịch vụ. Quý vị có thể đến thẳng TAC địa phương để được giúp đỡ thuế trựctiếp. Nhân viên tại đó có thể giải đáp các thắc mắc về trương mục thuế của quý vị, hoặc giúp lập kế hoạch đóng thuế. Trước khi đến, sử dụng công cụ Office Locator trên IRS.gov, hoặc chọn Contact Us trên ứng dụng IRS2Go và tìm Local Offices để biết ngày giờ mở cửa, và các dịch vụ cung cấp.

Bưu tín. Quý vị có thể gởi thư đặt lấy các biểu mẫu, hướng dẫn và ấn phẩm theo địa chỉ dưới đây. Quý vị sẽ được hồi đáp trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu của quý vị.

IRS (Sở Thuế Vụ)

1201 N. Mitsubishi Motorway

Bloomington, IL 61705-6613

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế hân hạnh giúp đỡ quý vị. Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate)  là tiếng nói của quý vị tại IRS. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cho mọi người đóng thuế được đối xử công bằng, đồng thời quý vị cũng biết và hiểu rõ quyền hạn của mình.

TAS Có Thể Làm Gì cho Quý Vị? Chúng tôi giúp đỡ miễn phí cho quý vị về những vấn đề của IRS mà quý vị không thể tự mình giải quyết. Chúng tôi biết tiến trình này có thể rối rắm nhưng điều đáng ngại là quý vị không làm gì cả! TAS có thể giúp khi quý vị chưa giải quyết xong vấn đề thuế của mình và:

 • Vấn đề này gây ra khó khăn tài chánh • cho quý vị, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.
 • Quý vị (hay doanh nghiệp của quý vị phải đối mặt) với mối đe dọa tức thời ngoài ý muốn.
 • Quý vị đã cố gắng liên lạc với IRS nhiều lần nhưng không có người nào trả lời, hoặc IRS không hồi đáp vào ngày đã hứa.

Nếu đủ tiêu chuẩn được giúp đỡ thì quý vị sẽ được chỉ định cho một người biện hộ sẽ theo sát quý vị và sẽ làm mọi thứ để giải quyết vấn đề của quý vị. Dưới đây là lý do tại sao chúng tôi muốn giúp:

 • TAS là tổ chức độc lập trong IRS.
 • Biện hộ của chúng tôi biết cách phối hợp với IRS.
 • Dịch vụ này miễn phí và được thực hiện phù hợp để đáp ứng nhu cầu của quý vị.
 • Chúng tôi có văn phòng ở mọi tiểu bang, tại Quận Columbia, và Puerto Rico.

Làm sao để liên lạc với chúng tôi? Nếu quý vị thấy TAS có thể giúp mình, xin gọi cho biện hộ địa phương theo số điện thoại trong danh ba địa phương và tại Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate), hoặc gọi số miễn phí cho chúng tôi tại 1-877-777-4778.

Cách TAS có thể giúp người đóng thuế theo cách khác?

TAS cũng giải quyết những vấn đề có quy mô rộng lớn hoặc toàn thể có thể ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết một trong những vấn đề to lớn này thì nên trình báo qua Hệ Thống Điều Quản Biện Hộ Toàn Thể (Systemic Advocacy Management System) của chúng tôi.

Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinics hay LITC)

Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinics, hay LITC) phục vụ cá nhân có lợi tức dưới mức nào đó và cần giải quyết những vấn đề thuế như kiểm toán, khiếu nại và tranh chấp truy thu thuế. Một vài nơi tiếp trợ có thể cung cấp thông tin về quyền hạn và trách nhiệm của người đóng thuế bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho người sử dụng tiếng Anh là sinh ngữ thứ nhì. Viếng thăm Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate) hay xem Ấn Bản 4134 của IRS, Danh Sách Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế có Lợi Tức Thấp.

Ban Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp

SBA (Small Business Administration, hay Ban Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp) cống hiến cho chủ doanh nghiệp nhỏ những chương trình huấn luyện và truyền đạt kiến thức, dịch vụ tham vấn, chương trình tài chánh, và hỗ trợ theo hợp đồng. SBA cũng có các ấn phẩm và đoạn video về nhiều chủ đề kinh doanh. Sau đây là phần trình bày ngắn gọn về hỗ trợ của SBA.

SBDC (Small Business Development Center, hay Trung Tâm Phát Triển Tiểu Doanh Nghiệp).

SBDC cống hiến dịch vụ tham vấn, huấn luyện và kỹ thuật cho các chủ doanh nghiệp nhỏ hiện tại và tương lai, khi họ không đủ tiền sử dụng dịch vụ cố vấn riêng. Sẽ trợ giúp về việc khai trương, cải tiến hoặc mở rộng doanh nghiệp nhỏ.

BIC (Business Information Center, hay Trung Tâm Thông Tin Kinh Doanh).   BIC có một thư viện tham khảo về doanh nghiệp nhỏ, các băng video về việc quản lý, và kỹ thuật vi tính để dễ hoạch định kinh doanh. BIC cũng có dịch vụ hỗ trợ riêng cho từng cánhân. Người nào đang kinh doanh - hoặc muốn khai trương doanh nghiệp - đều có thể sử dụng BIC tùy ý mong muốn mà không bị tốn tiền.

SCORE (Service Corps of Retired Executives, hay Đoàn Thể Các Ủy Viên Chấp Hành Đã Hồi Hưu).   SCORE cống hiến dịch vụ tham vấn và huấn luyện cho các chủ doanh nghiệp nhỏ hiện tại và tương lai. Hội viên SCORE là những doanh nhân hiện tại và trước kia - họ cống hiến khả năng và kiến thức chuyên môn để giúp mọi người khai trương, quản lý và mở rộng doanh nghiệp nhỏ. SCORE cũng tổ chức nhiều hội thảo tiểu doanh nghiệp.

Internet (Liên Mạng). Quý vị có thể viếng thăm mạng lưới của SBA tại

www.sba.gov. Trong lúc viếng thăm mạng lưới của SBA, quý vị có thể tìm nhiều thông tin tốt khác nhau cho chủ tiểu doanh nghiệp.

Điện thoại. Nên gọi Quầy Giải Đáp (Answer Desk) của SBA theo số 1-800-U-ASK-SBA (1-800-827-5722) để biết thông tin chung về những chương trình hiện có để hỗ trợ người chủ tiểu doanh nghiệp.

Miễn lấy hẹn. Quý vị có thể đi thẳng tới Trung Tâm Phát Triển Tiểu Doanh Nghiệp hoặc Trung Tâm Thông Tin Kinh Doanh để nhờ hỗ trợ tiểu doanh nghiệp của mình. Muốn tìm địa điểm gần nhất thì nên đến mạng lưới SBA hoặc gọi Quầy Giải Đáp của SBA.

Các Cơ Quan Khác của Liên Bang

Các cơ quan liên bang khác cũng công bố nhiều ấn bản và quyển sách nhỏ để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Có thể lấy đa số tài liệu này từ Giám Quản Văn Kiện (Superintendent of Documents) tại GPO (Government Printing Office, hay Văn Phòng In Ấn của Chánh Phủ). Quý vị có thể lấy thông tin và đặt lấy các ấn phẩm và quyển sách nhỏ này theo nhiều cách.

Internet (Liên Mạng). Quý vị có thể viếng thăm mạng lưới của GPO tại

www.access.gpo.gov.

Bưu tín. Viết thư đến GPO theo địa chỉ sau đây.

Superintendent of Documents (Giám Quản Tài Liệu)

U.S. Government Printing Office (Văn Phòng In Ấn Chánh Phủ Hoa Kỳ)

P.O. Box 979050

St. Louis, MO 63917-9000

Điện thoại. Gọi GPO miễn phí theo số 1-866-512-1800 hoặc 202-512-1800 từ khu vực Washington DC.

 

Page Last Reviewed or Updated: 01-Oct-2015