IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

IRS Còn Giữ $1.1 Tỉ của Những Người Chưa Khai Thuế Lợi Tức cho Năm 2007

Press Release - IRS Has $1.1 Billion for People Who Have Not Filed a 2007 Income Tax Return

IR-2011-21, ngày 28 tháng Hai 2011

WASHINGTON - Hôm nay, IRS (Internal Revenue Service, hay Sở Thuế Vụ) loan báo là số tiền hoàn trả tổng cộng hơn $1.1 tỉ vẫn đang chờ gần 1.1 triệu người chưa khai thuế lợi tức liên bang cho năm 2007. Tuy nhiên, muốn lấy được tiền thì phải nộp tờ khai thuế năm 2007 lên IRS không trễ hơn thứ Hai, ngày 18 tháng Tư 2011.

IRS ước tính phân nửa số tiền hoàn trả trong năm 2007 là $640 hoặc nhiều hơn.
Có một số người không khai thuế vì có lợi tức quá ít - thấp hơn mức đòi hỏi phải đệ nộp - ngay cả khi đã tạm thu thuế từ lương bổng, hoặc họ đã nộp thuế ước tính mỗi tam cá nguyệt. Trong trường hợp chưa đệ nộp tờ khai, luật lệ dành cho đa số người đóng thuế một thời hạn dài ba năm để yêu cầu hoàn trả tiền. Nếu không khai thuế để đòi khoản hoàn trả trong vòng ba năm thì số tiền đó trở thành tài sản của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (U.S. Treasury).

Đối với tờ khai năm 2007, thời hạn sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng Tư 2011. Luật lệ đòi hỏi phải ghi địa chỉ thích hợp lên tờ khai rồi gởi qua bưu tín, với con dấu bưu điện trễ nhất là ngày đó. Sẽ không bị phạt vì nộp trễ tờ khai hội đủ tiêu chuẩn được hoàn thuế.

IRS nhắc nhở người đóng thuế muốn đòi tiền hoàn trả cho năm 2007 rằng: chi phiếu sẽ bị giữ lại nếu họ chưa khai thuế cho năm 2008 và 2009. Ngoài ra, sẽ sử dụng khoản hoàn trả để trang trải mọi món tiền còn nợ IRS, và có thể dùng để bù đắp khoản cấp dưỡng nuôi con chưa được thanh toán hoặc món nợ liên bang đã quá hạn, thí dụ như tiền vay để đi học.

Nếu không nộp tờ khai thì có thể bị mất mát nhiều điều hơn là tiền hoàn trả khoản thuế đã tạm thu hoặc đã nộp trong năm 2007. Ngoài ra, có thể là nhiều nhân công có lợi tức thấp và trung bình vẫn chưa xin EITC (Earned Income Tax Credit, hay Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động). EITC trợ giúp những cá nhân và gia đình có lợi tức dưới một hạn mức đã định; trong năm 2007, đó là $39,783 cho người có ít nhất hai đứa con, $35,241 đối với người có một đứa con, và $14,590 cho người chưa có con. Muốn biết thêm thông tin thì nên đến Trang Gốc EITC.

Hiện có các chỉ dẫn và biểu mẫu thuế cho năm hiện tại và năm trước đó ở trang Forms and Publications (Các Biểu Mẫu và Ấn Phẩm) của IRS.gov, hoặc có thể lấy nếu gọi số miễn phí 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). Người đóng thuế nào còn thiếu Mẫu W-2, 1098, 1099 hoặc 5498 - cho năm 2007, 2008 hay 2009 - thì phải xin bản sao từ hãng sở, ngân hàng của họ, hoặc từ nơi chi trả khác. Nếu những nỗ lực này đều không thành công thì người đóng thuế có thể xin bản ghi miễn phí - trong đó cho biết thông tin từ các tài liệu vào thời điểm cuối năm - bằng cách gọi 1-800-908-9946, hoặc đệ nộp Mẫu 4506-T (Yêu Cầu Bản Ghi Thông Tin Khai Thuế) lên IRS.

Số Người Chưa Nộp Tờ Khai Có Thể Được Hoàn Tiền trong Năm 2007

Tiểu bang

Số người

Khoản Hoàn Trả Trung

Bình Có Thể Được

Tổng Tiền Hoàn Trả Có Thể Có

($000)*

Alabama

17,600

$634

$15,649

Alaska

5,200

$688

$6,545

Arizona

31,000

$543

$29,217

Arkansas

9,100

$606

$8,111

California

124,000

$597

$129,205

Colorado

20,900

$588

$21,591

Connecticut

11,900

$714

$14,769

Delaware

4,000

$658

$4,121

District of Columbia

4,400

$629

$4,751

Florida

74,500

$665

$87,293

Georgia

36,800

$590

$35,475

Hawaii

7,600

$717

$8,960

Idaho

4,600

$540

$4,340

Illinois

38,800

$692

$44,168

Indiana

20,200

$679

$19,864

Iowa

9,500

$668

$8,411

Kansas

10,400

$621

$9,601

Kentucky

11,200

$660

$10,449

Louisiana

19,500

$663

$20,327

Maine

3,600

$606

$4,398

Maryland

25,100

$645

$27,727

Massachusetts

23,000

$701

$26,881

Michigan

30,800

$663

$31,943

Minnesota

14,000

$604

$13,786

Mississippi

9,400

$585

$8,440

Missouri

20,300

$604

$18,588

Montana

3,400

$607

$3,185

Nebraska

4,700

$620

$4,509

Nevada

15,000

$630

$15,575

New Hampshire

3,900

$741

$4,960

New Jersey

31,000

$705

$36,504

New Mexico

7,900

$594

$7,510

New York

62,600

$706

$78,405

North Carolina

29,300

$565

$26,385

North Dakota

1,600

$635

$1,877

Ohio

33,200

$620

$30,240

Oklahoma

15,200

$620

$14,280

Oregon

17,600

$521

$15,309

Pennsylvania

34,600

$686

$35,317

Rhode Island

3,100

$644

$3,380

South Carolina

12,400

$561

$11,132

South Dakota

2,000

$639

$1,937

Tennessee

17,200

$633

$17,049

Texas

91,700

$692

$104,801

Utah

7,600

$560

$8,392

Vermont

1,700

$672

$1,694

Virginia

29,800

$629

$31,380

Washington

28,200

$702

$34,692

West Virginia

3,500

$686

$3,484

Wisconsin

12,900

$593

$11,609

Wyoming

2,700

$788

$3,350

Grand Total

1,060,200

$640

$1,120,566

*Không kể Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động và những tín thuế khác.

Page Last Reviewed or Updated: 17-Aug-2012