Ezanpsyon Taks

Aplike pou Estati Ekzante de Taks

Kòman pou ou aplike pou legalizasyon Estati Ekzante de Taks ou nan IRS.

Reentegre Estati Ekzante de Taks (an Anglè)

Kisa pou ou fè si yo revoke estati ekzante de taks ou a

Deklarasyon Anyèl ak Fòm yo

Fòm seri 990 yo, obligasyon ak konsèy pou ede w konplete dosye ak deklarasyon anyèl (an Anglè) ou a.

Rechèch Òganizasyon ki Ekzante de Taks

Itilize zouti Rechèch Òganizasyon ki Ekzante de Taks (an Anglè) la pou w jwenn enfòmasyon sou estati yon òganizasyon.

Edikasyon

Resous pou Edikasyon ak Machaswiv (an Anglè)

Jwenn Piblikasyon yo, Fòm yo, ak Machaswiv ofisyèl.

StayExempt.IRS.gov (an Anglè)

Aprann enfòmasyon fondamantal sou taks pou òganizasyon 501(c) (3) ki ekzante yo.

Apèsi sou Pwoblèm Ekzanpsyon Taks ak Antite Gouvènmantal y (an Anglè)

Apèsi yo se èd travay ki bay anplwaye a analiz ak resous sou yon pwoblèm teknik sou taks.