Limit sou Revni ak Montan Kredi Maksimòm pou Kredi Taks sou Revni ou Antre

Gade limit pou kredi sou revni w antre epi limit revni an gwo ajiste w (AGI), montan kredi maksimòm ou pou ane a, ane ki pase yo epi ane fiskal k ap vini an.

Itilize bouton ki make tab la pou ale sou pwochen eleman fokalizab la

Ti Moun Ki Kalifye ou ka Reklame

Si w deklare Zewo Youn De Twa
Selibatè, Antèt kay la, oubyen Vèf/Vèv $15,820 $41,756 $47,440 $50,954
Moun Marye k ap Deklare Ansanm $21,710 $47,646 $53,330 $56,844

Limit Revni sou Envestisman
Revni sou Envestisman dwe $3,650 dola ou mwens pou ane a.

Montan Maksimòm Kredi
Montan maksimòm kredi pou Ane Fiskal 2020 an se:

 • $6,660 dola ak twa oubyen plis ti moun ki kalifye
 • $5,920 ak de ti moun ki kalifye
 • $3,584 ak yon timoun ki kalifye
 • $538 si pa gen pyès ti moun ki kalifye.

Ti Moun ki Kalifye ou ka Reklame

Si w deklare Zewo Youn De Twa
Selibatè, Antèt kay la, oubyen Vèf/Vèv $15,570 $41,094 $46,703 $50,162
Moun Marye k ap Deklare Ansanm $21,370 $46,884 $52,493 $55,952

Limit Revni sou Envestisman
Revni sou Envestisman dwe $3,600 dola ou mwens pou ane a.

Montan Maksimòm Kredi
Montan maksimòm kredi pou Ane Taks 2019 lan se:

 • $6,557 dola ak twa oubyen plis ti moun ki kalifye
 • $5,828 ak de ti moun ki kalifye
 • $3,526 ak yon timoun ki kalifye
 • $529 si pa gen pyès ti moun ki kalifye

Ti Moun ki Kalifye ou ka Reklame

Si w deklare Zewo Youn De Twa
Selibatè, Antèt kay la, oubyen Vèf/Vèv $15,270 $40,320 $45,802 $49,194
Moun Marye k ap Deklare Ansanm $20,950 $46,010 $51,492 $54,884

Limit Revni sou Envestisman
Revni sou Envestisman dwe $3,500 dola ou mwens pou ane a.

Montan Maksimòm Kredi
Montan maksimòm kredi pou Ane Taks 2018 la se:

 • $6,431 dola ak twa oubyen plis ti moun ki kalifye
 • $5,716 ak de ti moun ki kalifye
 • $3,461 ak yon timoun ki kalifye
 • $519 si pa gen pyès ti moun ki kalifye.

Ti Moun ki Kalifye ou ka Reklame

Si w deklare Zewo Youn De Twa
Selibatè, Antèt kay la, oubyen Vèf/Vèv $15,051 $39,617 $45,007 $48,340
Moun Marye k ap Deklare Ansanm $20,600 $45,207 $50,597 $53,930

Limit Revni sou Envestisman
Revni sou Envestisman dwe $3,450 dola ou mwens pou ane a.

Montan Maksimòm Kredi
Montan maksimòm kredi pou Ane Taks 2017 la se:

 • $6,318 dola ak twa oubyen plis ti moun ki kalifye
 • $5,616 ak de ti moun ki kalifye
 • $3,400 ak yon timoun ki kalifye
 • $510 si pa gen pyès ti moun ki kalifye

Ti Moun ki Kalifye ou ka Reklame

Si w deklare Zewo Youn De Twa
Selibatè, Antèt kay la, oubyen Vèf/Vèv $14,880 $39,296 $44,648 $47,955
Moun Marye k ap Deklare Ansanm $20,430 $44,846 $50,198 $53,505

Limit Revni sou Envestisman
Revni sou Envestisman dwe $3,400 dola ou mwens pou ane a.

Montan Maksimòm Kredi
Montan maksimòm kredi pou Ane Taks 2016 la se:

 • $6,269 dola ak twa oubyen plis ti moun ki kalifye
 • $5,572 ak de ti moun ki kalifye
 • $3,373 ak yon timoun ki kalifye
 • $506 si pa gen pyès ti moun ki kalifye

Pou enfòmasyon èske wi ou non yon ti moun kalifye pou EITC, gade Règleman sou Timoun ki Kalifye (an Anglè).