Depreciation Tables C, D and E

Depreciation Tables C, D and E

Table C--General Depreciation System

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3.485% 3.182% 2.879% 2.576% 2.273% 1.970% 1.667% 1.364% 1061% 0.758% 0.455% 0.152%
2-9 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636%
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 3.637% 3.637% 3.637% 3.637% 3.637% 3.637% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636%
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.637% 3.637% 3.637% 3.637% 3.637% 3.637%
28 1.97% 2.273% 2.576% 2.879% 3.182% 3.485% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636% 3.636%

Table D--General Depreciation System

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 3.174% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174% 3.175%
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 3.175% 3.174% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174%
32 1.720% 1.984% 2.249% 2.513% 2.778% 3.042% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174% 3.175% 3.174%

Table E--General Depreciation System

Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2.461% 2.247% 2.033% 1.819% 1.605% 1.391% 1.177% 0.963% 0749% 0.535% 0.321% 0.107%
2-39 2.564% 2.564% 2.564% 2.564% 2.564% 2.564% 2.564% 2.564% 2.564% 2.564% 2.564% 2.564%
40 0.107% 0.321% 0.535% 0.749% 0.963% 1.177% 1.391% 1.605% 1.819% 2.033% 2.247% 2.461%