Lưu Ghi Sổ Sách (Recordkeeping)

Nếu lưu sổ hữu hiệu thì có thể tiết kiệm được tiền. Nên biết quý vị phải lưu giữ những loại hồ sơ gì và học cách tạo lập hệ thống ghi sổ sách cho doanh nghiệp.

Kết Toán Tiền Mặt so với Kết Toán Tích Lũy (Cash vs. Accrual Accounting)

Có hai dạng kế toán thường dùng ở doanh nghiệp nhỏ - tiền mặt và tích lũy. Phương pháp thích hợp nhất cho hãng còn tùy vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm: bản chất kinh doanh, cơ cấu thương mại hợp pháp, và có gia hạn tín dụng hay không. Nên tham khảo Ấn Bản 538 (Các Thời Kỳ và Phương Pháp Kế Toán) (Publication 538, Accounting Periods and Methods) để biết thêm thông tin.

Hiểu Rõ Thông Báo của IRS (Understanding Your IRS Notice)

Chúng tôi biết quý vị có thể mất bình tĩnh khi nhận được thông báo từ IRS, nhưng nếu làm theo các bước đơn giản sau đây thì tiến trình giải quyết những bất đồng sẽ rất suôn sẻ. 

Vẫn Chưa Nộp Tờ Khai Thuế? Sau đây là Những Điều Phải Làm (Haven't Filed a Tax Return? Here's What to Do)

Người đóng thuế phải nộp đủ mọi tờ khai cần thiết đã đáo hạn để khỏi bị phạt và trả tiền lời tích lũy. Đoạn này cho biết cách tìm người trợ giúp và soạn những tài liệu cần thiết để điền tờ khai. Không bao giờ có chuyện đệ nộp muộn màng.

Lừa Đảo Thuế Vụ - Cách Nhận Biết và Phòng Tránh (Tax Scams - How to Recognize and Avoid Them)

IRS có rất nhiều tài liệu giáo dục để giúp công chúng nhận biết và phòng tránh những mưu đồ mánh mung lận thuế (avoid abusive tax schemes). Nếu dính líu/dự phần vào mưu mô phi pháp để trốn thuế thì sẽ bị tống giam và phạt tiền, và cũng phải hoàn trả khoản thuế còn nợ cùng với tiền phạt và tiền lời. Học tập là cách tốt nhất để tránh rơi vào hố thẳm cạm bẫy thuế “có vẻ quá dễ dàng”.