Tổng Quát - Người Khai Thuê Lộng Hành

RPP (Return Preparer Program, hay Chương Trình Người Khai Thuê) của Ban Điều Tra Hình Sự IRS bắt đầu áp dụng vào năm 1996 - chương trình này đặt ra các thể thức thúc đẩy tuân hành thông qua tiến trình phát hiện, điều tra và truy tố người khai thuê lộng hành. Mục đích tạo lập chương trình này là nâng cao vấn đề tuân hành trong cộng đồng người khai thuê bằng cách vận dụng những hành động thực thi và/hoặc đòi hỏi áp dụng biện pháp trừng phạt dân sự thích đáng đối với người khai thuê vô lương tâm hay bất tài. Đây là vấn đề quan trọng đối với cả IRS lẫn cộng đồng người đóng thuế. Người khai thuê lộng hành thường điền tờ khai sai quấy cho một số lớn những người đóng thuế nào đang mắc kẹt với vấn đề trả tiền thuế và tiền lời phụ trội (trường hợp may mắn nhất), hoặc - trong trường hợp tồi tệ, tùy vào mức độ phạm tội - bị phạt vạ, và có thể cũng bị truy tố hình sự.

Trong năm 2010, IRS thực hiện một chương trình giám sát (oversight program) để kiểm tra người khai thuế cho khách hàng. Người đóng thuế phải hết sức cẩn thận khi chọn nơi khai thuê. Phải thận trọng như khi quý vị tìm chọn bác sĩ hay luật sư. Đa số người khai thuê đều thực hiện rất tốt các dịch vụ cho thân chủ, nhưng còn một vài kẻ khai thuê vô lương tâm thường điền những tờ khai thuế gian dối và giả tạo, rồi cuối cùng là lừa gạt cả thân chủ. Điều quan trọng cần biết là: ngay cả khi thuê người khác điền tờ khai thuế, cuối cùng thì quý vị vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi thông tin đã ghi trong tờ khai.