Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Điều Tra Hình Sự: Tổng Quát - Gian Lận Thuế Nói Chung

Thuật ngữ 'tự nguyện tuân hành' có nghĩa là mỗi người chúng ta đều giữ phần trách nhiệm khai thuế khi được đòi hỏi, đồng thời cũng phải tính toán và chi trả đúng số tiền thuế. May mắn thay, đại đa số người Mỹ đều nhìn nhận trách nhiệm pháp lý của mình, vì vậy họ khai trình đầy đủ và trả hết phần tiền thuế.

Chương Trình Tổng Hợp Chống Gian Lận Thuế (General Tax Fraud Program) là chương trình thực thi lớn nhất của Ban Điều Tra Hình Sự, trong đó phối hợp rất nhiều dạng điều tra về thuế và tội tiêu chạy tiền. Chương trình này bao gồm các cuộc điều tra về hàng loạt cá nhân và ngành nghề kỹ nghệ đa dạng thuộc mọi tầng lớp kinh tế, từ chủ doanh thương nhỏ đến những người đóng thuế tư doanh và có việc làm hưởng lương. Các trường hợp Gian Lận Thuế Nói Chung là phần chú trọng chánh của CI - những nỗ lực này sẽ dễ dàng ảnh hưởng trực tiếp đến người đóng thuế, và giúp họ mau chóng tuân hành Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code).

Gian Lận Thuế Nói Chung là chương trình được CI dùng để biết những lĩnh vực không tuân hành lộ rõ ở cả hai hướng: Phạm Pháp Thuế Vụ (Nguồn Tiền Hợp Pháp) (Legal Source Tax Crimes - Criminal Investigation (CI)) và Tội Phạm Tài Chánh (Nguồn Tiền Phi Pháp) (Illegal Source Financial Crimes). Những lĩnh vực lộ rõ này là yếu tố hữu ích giúp CI luôn luôn tập trung nguồn tài lực sao cho hiệu quả nhất để đạt được sứ mệnh.