Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu?

Bạn có thể kiểm tra tình trạng của tờ khai được điều chỉnh khoảng 3 tuần sau khi được nộp. Nói chung, bạn nên chờ từ 8 đến 12 tuần để Mẫu 1040-X của bạn được xử lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quá trình xử lý có thể mất tới 16 tuần. Bạn có thể truy cập bảng thông tin tình trạng xử lý (tiếng Anh) của chúng tôi để biết thêm thông tin về khung thời gian của chúng tôi.

Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu sẽ hiển thị tình trạng tờ khai được điều chỉnh của bạn cho năm thuế này hoặc tối đa 3 năm trước.

Kiểm tra tờ khai được điều chỉnh của bạn

Những gì bạn cần

 • Số An sinh Xã hội
 • Ngày sinh
 • Mã Zip

Kiểm tra tình trạng của tờ khai được điều chỉnh của bạn (tiếng Anh)


Hệ thống khả dụng

Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu khả dụng 24 giờ một ngày ngoại trừ:

 • Thứ Hai từ 12 - 3 giờ sáng giờ Miền Đông
 • Thỉnh thoảng Chủ Nhật từ 1 - 7 giờ sáng giờ Miền Đông

Tờ khai bạn không thể kiểm tra với Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu

Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu không thể cho bạn biết tình trạng của:

 • Tờ khai doanh nghiệp
 • Tờ khai có địa chỉ nước ngoài
 • Các yêu cầu áp dụng chuyển lùi
 • Cách yêu cầu vợ chồng bị tổn hại
 • Mẫu 1040 được đánh dấu là được điều chỉnh hoặc chỉnh sửa (thay vì 1040-X)
 • Tờ khai được xử lý bởi đơn vị đặc biệt như Kiểm xét hoặc Phá sản

Khi nào gọi cho chúng tôi

Chỉ gọi cho chúng tôi về tình trạng tờ khai của bạn nếu Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu hướng dẫn bạn liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại của IRS và các tùy chọn trợ giúp thuế

Liên quan

Các câu hỏi thường gặp về Tờ khai được điều chỉnh

Nộp Tờ khai được điều chỉnh

Mẫu 1040-X, Tờ khai thuế thu nhập Hoa Kỳ cho Cá nhân được điều chỉnh