Sử dụng công cụ này để ước tính thuế thu nhập liên bang mà bạn muốn chủ lao động khấu lưu từ phiếu lương của bạn. Đây là khấu lưu thuế.

Xem các khoản khấu lưu của bạn ảnh hưởng như thế nào đến tiền hoàn thuế, tiền lương thực lĩnh hoặc nợ thuế đến hạn.

 

Cách hoạt động

Sử dụng công cụ này để:

 • Ước tính khấu lưu thuế thu nhập liên bang của bạn
 • Xem tiền hoàn thuế, tiền lương thực lĩnh hoặc nợ thuế đến hạn ảnh hưởng như thế nào đến số tiền khấu lưu.
 • Chọn một khoản khấu lưu ước tính phù hợp với bạn

Kết quả chính xác như thông tin bạn nhập.

Những gì bạn cần

Chuẩn bị sẵn sàng:

 • Cuống phiếu lương cho tất cả các công việc (vợ/chồng cũng vậy)
 • Thông tin thu nhập khác (công việc phụ, tự kinh doanh, đầu tư, v.v.)
 • Tờ khai thuế gần đây nhất

Thông tin của bạn không được lưu. Tìm hiều về An ninh.

Không sử dụng công cụ này nếu:

 • Bạn có tình trạng người nước ngoài tạm trú. Sử dụng Thông báo 1392, Hướng dẫn bổ sung của Mẫu W-4 cho Người nước ngoài tạm trú.
 • Tình trạng thuế của bạn phức tạp. Điều này bao gồm thuế tối thiểu thay thế. Xem Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh).

Các Câu hỏi thường gặp về Công cụ Ước tính (tiếng Anh)Sau khi bạn sử dụng công cụ ước tính 

Sử dụng ước tính của bạn để thay đổi số tiền khấu lưu thuế của bạn trên Mẫu W-4. Hoặc giữ nguyên số tiền.

Để thay đổi số tiền khấu lưu thuế của mình:

 • Nhập số tiền khấu lưu thuế mới của bạn trên Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu thuế của Nhân viên
 • Hỏi chủ lao động của bạn xem họ có sử dụng hệ thống tự động để gửi Mẫu W-4 hay không
 • Nộp hoặc cung cấp Mẫu W-4 cho chủ lao động của bạn

Để giữ nguyên số tiền khấu lưu thuế của mình:

 • Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì vào lúc này.
 • Kiểm tra lại khoản khấu lưu của bạn khi cần thiết và mỗi năm với Công cụ Ước tính. Điều này giúp bạn đảm bảo số tiền bị giữ lại phù hợp với trường hợp của bạn.
   

Khi nào nên kiểm tra khoản khấu lưu thuế của bạn  

Kiểm tra khấu lưu thuế của bạn hàng năm, đặc biệt là:

Khi bạn có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời

 • Công việc mới hoặc công việc được trả lương khác
 • Thay đổi thu nhập chính
 • Hôn nhân
 • Sinh con hoặc nhận con nuôi
 • Mua nhà

Nếu bạn đã thay đổi khấu lưu thuế vào giữa năm

 • Kiểm tra khấu lưu thuế của bạn vào cuối năm, và điều chỉnh với W-4 mới nếu cần

Nếu bạn có thêm câu hỏi về khoản khấu lưu của mình, hãy hỏi chủ lao động hoặc cố vấn thuế của bạn.

Tại sao phải kiểm tra khoản khấu lưu của bạn 

Có một số lý do để kiểm tra khoản khấu lưu của bạn:

 • Việc này có thể bảo vệ bạn khỏi bị khấu lưu quá ít thuế và phải đối mặt với một hóa đơn thuế hoặc tiền phạt ngoài dự tính vào mùa thuế năm sau.
 • Nó có thể cho phép bạn điều chỉnh khoản khấu lưu thuế trước, vì vậy bạn sẽ nhận được một khoản tiền lương lớn hơn và khoản tiền hoàn lại nhỏ hơn vào mùa thuế.

An ninh

Công cụ Ước tính lưu thuế không yêu cầu thông tin cá nhân như tên, số An sinh Xã hội, địa chỉ hoặc số tài khoản ngân hàng của bạn.

Chúng tôi không lưu hoặc ghi lại thông tin bạn nhập vào công cụ ước tính.

Để biết chi tiết về cách bảo vệ bạn khỏi những trò lừa đảo, hãy xem Các trò lừa đảo thuế /Cảnh báo người tiêu dùng.