Sử dụng công cụ này để ước tính thuế thu nhập liên bang mà quý vị muốn chủ lao động khấu lưu từ phiếu lương của quý vị. Đây là khấu lưu thuế.

Xem các khoản khấu lưu của quý vị ảnh hưởng như thế nào đến tiền hoàn thuế, tiền lương thực lĩnh hoặc tiền thuế đến hạn.
 

Cách Hoạt Động

Sử dụng công cụ này để an toàn:

 • Ước tính khấu lưu thuế thu nhập liên bang của quý vị
 • Xem khoản khấu lưu ảnh hưởng như thế nào đến tiền hoàn thuế, tiền lương thực lĩnh hoặc tiền thuế đến hạn của quý vị.
 • Chọn một khoản khấu lưu ước tính phù hợp với quý vị

Kết quả chính xác tùy theo thông tin quý vị nhập.

Những Gì Quý Vị Cần

Chuẩn bị sẵn sàng:

 • Cuống phiếu lương cho tất cả các công việc (vợ/chồng cũng vậy)
 • Thông tin thu nhập khác (công việc phụ, tự doanh, đầu tư, v.v.)
 • Tờ khai thuế gần đây nhất

Không cần thông tin cá nhân. Thông tin của quý vị không được lưu. Về An Ninh.

Không sử dụng công cụ này nếu:

 • Quý vị có lương hưu nhưng không có việc làm. Ước tính khoản khấu lưu thuế của quý vị với Mẫu W-4P (tiếng Anh) mới.
 • Quý vị có tư cách ngoại nhân không thường trú. Sử dụng Thông Báo 1392, Hướng Dẫn Bổ Sung Mẫu W-4 cho Ngoại Nhân Không Thường Trú.
 • Tình trạng thuế của quý vị phức tạp. Điều này bao gồm thuế tối thiểu thay thế, lãi vốn dài hạn hoặc cổ tức đủ tiêu chuẩn. Xem Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế Và Thuế Ước Tính (tiếng Anh).

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Công Cụ Ước Tính (tiếng Anh)Sau Khi Quý Vị Sử Dụng Công Cụ Ước Tính

Sử dụng ước tính của quý vị để thay đổi số tiền khấu lưu thuế của quý vị trên Mẫu W-4. Hoặc giữ nguyên số tiền.

Để thay đổi số tiền khấu lưu thuế của mình:

 • Nhập số tiền khấu lưu thuế mới của quý vị trên Mẫu W-4, Chứng Thư Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên
 • Hỏi chủ lao động của quý vị xem họ có sử dụng hệ thống tự động để gửi Mẫu W-4 hay không
 • Gửi hoặc cung cấp Mẫu W-4 cho chủ lao động của quý vị

Để giữ nguyên số tiền khấu lưu thuế của mình:

 • Quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì vào lúc này.
 • Kiểm tra lại khoản khấu lưu của quý vị khi cần thiết và mỗi năm với Công Cụ Ước Tính. Điều này giúp quý vị đảm bảo số tiền bị giữ lại phù hợp với trường hợp của quý vị.
   

Kiểm Tra Khoản Khấu Lưu Thuế Của Quý Vị Khi Nào

Kiểm tra khấu lưu thuế của quý vị hàng năm, đặc biệt là:

Khi quý vị có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời

 • Công việc mới hoặc công việc được trả lương khác
 • Thay đổi thu nhập chính
 • Hôn nhân
 • Sinh con hoặc nhận con nuôi
 • Mua nhà

Nếu quý vị đã thay đổi khấu lưu thuế vào giữa năm

 • Kiểm tra khấu lưu thuế của quý vị vào cuối năm, và Điều chỉnh với W-4 mới nếu cần

Nếu quý vị có thêm câu hỏi về khoản khấu lưu của mình, hãy hỏi chủ lao động hoặc cố vấn thuế của quý vị.

Tại Sao Phải Kiểm Tra Khoản Khấu Lưu Của Quý Vị

Có một số lý do để kiểm tra khoản khấu lưu của quý vị:

 • Việc này có thể bảo vệ quý vị khỏi bị khấu lưu quá ít thuế và phải đối mặt với một hóa đơn thuế hoặc tiền phạt ngoài dự tính vào mùa thuế năm sau.
 • Nó có thể cho phép quý vị điều chỉnh khoản khấu lưu thuế trước, vì vậy quý vị sẽ nhận được một khoản tiền lương lớn hơn và khoản tiền hoàn lại nhỏ hơn vào mùa thuế.

An Ninh

Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế không yêu cầu thông tin cá nhân như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số tài khoản ngân hàng của quý vị.

Chúng tôi không lưu hoặc ghi lại thông tin quý vị nhập vào công cụ ước tính.

Để biết chi tiết về cách bảo vệ quý vị khỏi những trò gian lận, hãy xem Lừa Đảo Thuế/Cảnh Báo Người Tiêu Dùng.