Hạn mức 401(k) tăng lên $23.000 vào năm 2024, hạn mức IRA tăng lên $7.000

IR-2023-203, ngày 1 tháng 11 năm 2023

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ hôm nay đã thông báo rằng số tiền mà cá nhân có thể đóng góp cho các chương trình 401(k) của họ vào năm 2024 đã tăng lên $23.000, tăng từ mức $22.500 cho năm 2023.

IRS hôm nay cũng đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến tất cả các điều chỉnh chi phí sinh hoạt ảnh hưởng đến hạn mức tiền đối với các chương trình lương hưu và các hạng mục khác liên quan đến hưu trí cho niên thuế 2024 trong Thông Báo 2023-75 (tiếng Anh) PDF.

Những thay đổi nổi bật trong năm 2024

Giới hạn đóng góp đối với nhân viên tham gia vào các chương trình 401(k), 403(b) và hầu hết các chương trình 457, cũng như Chương Trình Tiết Kiệm của chính phủ liên bang được tăng lên $23.000, tăng từ mức $22.500.

Giới hạn đóng góp hàng năm cho IRA tăng lên $7.000 từ mức $6.500. Giới hạn đóng góp bổ sung IRA đối với các cá nhân từ 50 tuổi trở lên đã được sửa đổi theo Đạo Luật SECURE 2.0 năm 2022 (SECURE 2.0) để bao gồm khoản điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm nhưng vẫn là $1.000 cho năm 2024.

Giới hạn đóng góp bổ sung đối với nhân viên từ 50 tuổi trở lên tham gia vào các chương trình 401(k), 403(b) và hầu hết các chương trình 457, cũng như Chương Trình Tiết Kiệm của chính phủ liên bang vẫn là $7.500 cho năm 2024. Do đó, những người tham gia các chương trình 401(k), 403(b) và hầu hết các chương trình 457, cũng như Chương Trình Tiết Kiệm của chính phủ liên bang từ 50 tuổi trở lên có thể đóng góp tới $30.500, bắt đầu từ năm 2024. Giới hạn đóng góp bổ sung cho nhân viên từ 50 tuổi trở lên tham gia chương trình SIMPLE vẫn là $3.500 cho năm 2024.

Phạm vi thu nhập để xác định tính đủ điều kiện thực hiện các khoản đóng góp được khấu trừ cho Thỏa thuận Hưu trí Cá nhân (IRA) truyền thống, đóng góp cho Roth IRA và yêu cầu Tín Thuế Tiết Kiệm đều tăng cho năm 2024.

Người đóng thuế có thể khấu trừ các khoản đóng góp cho IRA truyền thống nếu họ đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Nếu trong năm, người đóng thuế hoặc vợ/chồng của người đóng thuế được hưởng chương trình hưu trí tại nơi làm việc thì khoản khấu trừ có thể được giảm bớt hoặc loại bỏ dần cho đến khi được loại bỏ, tùy thuộc vào tư cách khai thuế và thu nhập. (Nếu cả người đóng thuế và vợ/chồng đều không được hưởng chương trình hưu trí tại nơi làm việc thì việc loại bỏ dần khoản khấu trừ sẽ không được áp dụng.) Dưới đây là phạm vi giảm dần cho năm 2024:

  • Đối với những người đóng thuế độc thân được hưởng chương trình hưu trí tại nơi làm việc, phạm vi giảm dần được tăng lên đến mức từ $77.000 đến $87.000, tăng từ mức từ $73.000 đến $83.000.
  • Đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn, khai thuế chung, nếu vợ/chồng đóng góp IRA được hưởng chương trình hưu trí tại nơi làm việc, thì phạm vi giảm dần sẽ tăng lên mức từ $123.000 đến $143.000, tăng từ mức từ $116.000 đến $136.000.
  • Đối với một người đóng góp IRA không được hưởng chương trình hưu trí tại nơi làm việc và kết hôn với người được hưởng chương trình, phạm vi giảm dần sẽ tăng lên mức từ $230.000 đến $240.000, tăng từ mức từ $218.000 đến $228.000.
  • Đối với một cá nhân đã kết hôn, khai thuế riêng và được hưởng chương trình hưu trí tại nơi làm việc, phạm vi giảm dần không phải chịu sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm và duy trì trong khoảng từ $0 đến $10.000.

Phạm vi giảm dần thu nhập đối với những người đóng thuế đóng góp cho Roth IRA được tăng lên mức từ $146.000 đến $161.000 đối với người độc thân và chủ hộ gia đình, tăng từ mức từ $138.000 đến $153.000. Đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn, khai thuế chung, phạm vi giảm dần theo thu nhập sẽ tăng lên mức từ $230.000 đến $240.000, tăng từ mức từ $218.000 đến $228.000. Phạm vi giảm dần đối với một cá nhân đã kết hôn, khai thuế riêng đóng góp cho Roth IRA không phải chịu sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm và duy trì trong khoảng từ $0 đến $10.000.

Giới hạn thu nhập đối với Tín Thuế Tiết Kiệm (còn được gọi là Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí) đối với người lao động có thu nhập thấp và trung bình là $76.500 đối với các cặp vợ chồng kết hôn, khai thuế chung, tăng từ mức $73.000; $57.375 cho chủ hộ gia đình, tăng từ mức $54.750; và $38.250 cho người độc thân và các cá nhân đã kết hôn, khai thuế riêng, tăng từ mức $36.500.

Số tiền cá nhân có thể đóng góp vào tài khoản hưu trí SIMPLE của họ được tăng lên mức $16.000, tăng từ mức $15.500.

Những thay đổi bổ sung được đưa ra trong đạo luật SECURE 2.0 như sau:

  • Giới hạn về bảo phí được trả đối với hợp đồng niên kim theo tuổi thọ đủ điều kiện là $200.000. Đối với năm 2024, giới hạn này vẫn là $200.000.
  • Đã thêm điều chỉnh về giới hạn khấu trừ đối với các khoản phân phối từ thiện. Vào năm 2024, giới hạn này được tăng lên mức $105.000, tăng từ mức $100.000.
  • Đã thêm giới hạn khấu trừ cho việc chọn một lần để xử lý khoản phân phối từ tài khoản hưu trí cá nhân do người được ủy thác trực tiếp thực hiện cho một thực thể chia lãi. Vào năm 2024, giới hạn này tăng lên mức $53.000, tăng từ mức $50.000.

Thông tin chi tiết về những điều chỉnh này và các điều chỉnh chi phí sinh hoạt liên quan đến hưu trí khác cho năm 2024 có trong Thông Báo 2023-75 (tiếng Anh) PDF, có trên IRS.gov.