Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế: Số 2, Quyền Nhận Dịch Vụ Phẩm Chất

Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền hạn chánh yếu của người đóng thuế khi trao đổi với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền hạn này trong trường hợp họ cần bàn thảo với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai cho biết các quyền hạn này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền hạn này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền hạn của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền hạn của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Nhận Dịch Vụ Phẩm Chất.

Người đóng thuế có quyền được trợ giúp nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp trong khi giao dịch với IRS, được cho biết theo cách họ có thể hiểu dễ dàng, nhận được thông tin rõ ràng, dễ hiểu từ IRS, và nói chuyện với người giám thị về một dịch vụ không phù hợp.

Những điều có thể xảy ra:

 • Quý vị có thể tìm câu trả lời cho hầu hết những thắc mắc về thuế trên IRS.gov. Nếu không tìm được trả lời cho vấn đề thuế của mình trên mạng lưới của IRS hoặc trong các hướng dẫn đã xuất bản, xin liên lạc với IRS để được trợ giúp. Đại diện của IRS quan tâm đến phẩm chất dịch vụ cung cấp cho quý vị và sẵn sàng trợ giúp. Dưới đây là một số điều cần biết khi liên lạc với IRS.
  • IRS có số điện thoại liên lạc ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư.
  • Các đại diện của IRS phải lắng nghe theo cách khách quan và xem xét tất cả các thông tin liên quan.
  • Họ phải trả lời các thắc mắc nhanh chóng, chính xác và kỹ lưỡng.
 • Nói chung, quý vị có thể nói chuyện với giám thị của nhân viên nếu gặp khó khăn.
 • Khi truy thâu thuế, IRS phải đối xử lịch sự với quý vị. Nói chung, IRS chỉ liên lạc với quý vị từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. IRS không liên lạc với quý vị ở nơi làm việc nếu IRS biết hoặc có lý do để biết hãng sở của quý vị không cho phép liên lạc như vậy. Hãy cẩn trọng với nạn lừa đảo thuế vụ. Hãy nhớ, IRS không thực hiện các cú gọi đe dọa bắt giữ hay bỏ tù.
 • IRS phải cho biết thông tin về quyền hạn của quý vị được trợ giúp từ Dịch Vụ Biện Hộ cho Người Đóng Thuế trong tất cả các thông báo về tiền nợ theo luật định. IRS phải cho quý vị biết cách liên lạc với TAS.
 • Nếu quý vị đủ điều kiện được trợ giúp từ Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic, hay LITC), IRS có thể cung cấp thông tin về các lựa chọn để quý vị được trợ giúp pháp lý.

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm về TBOR: http://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

IRS cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ.

Khi cung cấp ấn bản quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở bất kỳ đầu trang nào IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ quyền hạn người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này gồm bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc người tự nguyện ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị kỳ thị, thì có thể gửi đơn than phiền PDF đến Phân Ban Nhân Quyền của IRS.

Những Tài Nguyên Khác của IRS