Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế: Số 3, Quyền Trả Không Nhiều Hơn Đúng Số Tiền Thuế

Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền hạn chánh yếu của người đóng thuế khi trao đổi với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền hạn này trong trường hợp họ cần bàn thảo với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai cho biết các quyền hạn này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền hạn này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền hạn của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền hạn của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Trả Không Nhiều Hơn Đúng Số Tiền Thuế.

Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đáo hạn theo pháp luật, gồm cả các tiền lời và tiền phạt, và được IRS áp dụng tất cả tiền thuế đúng cách.

Những điều có thể xảy ra:

  • Nếu nghĩ mình đã nộp thừa thuế, quý vị có thể nộp đơn xin hoàn lại; tuy nhiên, quý vị phải nộp đơn xin trong khoảng thời gian nhất định. Xem Ấn Bản 556, Kiểm Tra Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại và Nộp Đơn Xin Hoàn Thuế để biết thêm thông tin.
  • Nếu quý vị nhận thông báo hoặc hóa đơn của IRS và thấy có lỗi trên thông báo hay hóa đơn này, hãy gửi thư đến văn phòng IRS đã gửi thư cho quý vị trong thời gian quy định. Quý vị phải cung cấp bản sao của bất kỳ hồ sơ nào có thể giúp sửa lỗi. Ngoài ra, quý vị có thể gọi đến số điện thoại đề trên thông báo hoặc hóa đơn của quý vị để được trợ giúp. Nếu quý vị đúng, IRS sẽ điều chỉnh cần thiết cho trương mục của quý vị và gửi cho quý vị thông báo đã sửa.
  • Nếu thấy lỗi sai sau khi quý vị đã nộp khai thuế thì cần phải sửa lại khai thuế của mình. Quý vị nên nộp tờ1 khai đã sửa nếu có lỗi hoặc thay đổi tình trạng khai thuế, lợi tức, khấu lưu hay tín dụng của quý vị. Tuy nhiên, IRS có thể tự động sửa lỗi toán học trên khai thuế, và có thể nhận bản khai có một số mẫu hoặc phụ lục bị bỏ qua. Trong những trường hợp này, quý vị không cần phải sửa bản khai của mình. Nếu không đồng ý với điều chỉnh của IRS, quý vị phải yêu cầu trong vòng 60 ngày để IRS hồi lại thay đổi. Khoảng thời gian này giữ yên quyền của quý vị được phản đối điều chỉnh đề nghị tại tòa, nếu cần thiết, trước khi trả tiền.
  • Quý vị có thể yêu cầu xóa bất kỳ số tiền nợ nào nếu số tiền này vượt quá số tiền phải trả đúng theo luật, nếu IRS đánh giá số tiền này sau khoảng thời gian luật pháp cho phép, hoặc nếu việc đánh giá được thực hiện do lỗi hoặc vi phạm pháp luật.
  • Quý vị có thể yêu cầu IRS xóa bất tiền lời nào từ trương mục của mình nếu IRS có lỗi hoặc chậm trễ không hợp lý. Ví dụ, nếu IRS chậm trễ gửi thông báo theo luật định về tiền còn thiếu do nhân viên IRS được chỉ định đã vắng mặt trong vài tháng do tham gia huấn luyện và tiền lời dồn thêm trong thời gian này, thì IRS có thể giảm tiền lời liên quan đến thời gian chậm trễ này.
  • Quý vị có thể gửi đề nghị thỏa hiệp, đề nghị IRS chấp nhận số tiền ít hơn tổng số tiền nợ thuế của mình nếu nghĩ rằng mình không nợ toàn bộ hay một phần số tiền nợ. Dùng Mẫu 656-L PDF, Đề Nghị Thỏa Hiệp.

Nếu quý vị vào một chương trình, được gọi là tho/a thuật trả góp, thì IRS phải gởi cho quý vị một bản tường trình hàng năm. Bản tường trình cho biết số tiền còn thiếu và hồ sơ ghi nhận các lần trả tiền.

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm về TBOR: http://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

IRS cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ.

Khi cung cấp ấn bản quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở bất kỳ đầu trang nào IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ quyền hạn người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này gồm bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc người tự nguyện ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị kỳ thị, thì có thể gửi đơn than phiền PDF đến Phân Ban Nhân Quyền của IRS.

Những Tài Nguyên Khác của IRS