Quý Vị Sẽ Cần Cung Cấp Thông Tin Gì

fa-check
Số an sinh xã hội hoặc ITIN
fa-check
Tình trạng khai thuế
fa-check
Số tiền hoàn thuế chính xác

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ hiển thị tình trạng hoàn thuế của quý vị, thường là về khoản hoàn thuế năm tính thuế gần đây nhất mà chúng tôi có trong hồ sơ cho quý vị.
Tài Khoản Trực Tuyến cho phép quý vị truy cập an toàn vào thông tin khác về tài khoản cá nhân của mình.

fa-clock-o
24 giờ sau khi nộp bằng điện tử
fa-calendar
Có thể có sự chậm trễ kéo dài nếu quý vị nộp tờ khai qua đường bưu điện hoặc trả lời Thông Báo của IRS
fa-moon-o
Chúng tôi cập nhật Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu hàng ngày, thường là qua đêm

Một số tờ khai thuế mất nhiều thời gian để xử lý hơn các tờ khai khác vì nhiều lý do, bao gồm cả khi tờ khai:

  • Có lỗi như số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi không chính xác
  • Không hoàn thiện
  • Bị ảnh hưởng của hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận
  • Bao gồm yêu cầu về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung sử dụng thu nhập năm 2019.
  • Bao gồm Mẫu 8379, Phân Bổ Cho Người Phối Ngẫu Bị Thiệt Hại (tiếng Anh) PDF mà có thể mất đến 14 tuần để xử lý
  • Nói chung là cần duyệt xét thêm

Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị qua đường bưu điện khi (hoặc nếu) chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai của quý vị. Việc sửa đổi Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và xác thực thu nhập năm 2019 không cần chúng tôi phải trao đổi thư từ với quý vị nhưng cần nhân viên IRS xử lý đặc biệt, vì vậy, trong những trường hợp này, IRS sẽ mất hơn 21 ngày để phát hành bất kỳ khoản hoàn thuế nào liên quan và trong một số trường hợp, công việc này có thể mất 90 đến 120 ngày.