Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Ấn phẩm

Ấn Phẩm 1546-EZ, Chúng tôi là ai - Tiếng Nói của Quý Vị tại IRS (PDF)

Publication 1546EZ (VN), Taxpayer Advocate Service - Your Voice at the IRS

Ấn Phẩm 3067, IRS Trợ Giúp sau Thảm Họa - Vùng Thảm Họa theo Chỉ Định của Liên Bang (Anh/Việt)(PDF)

Publication 3067 (EN/VN), IRS Disaster Assistance - Federally Declared Disaster Area 

Ấn Phẩm 3211, EITC Câu Hỏi và Câu Trả Lời (PDF)

Publication 3211 (VN), EITC Q&A 

Ấn Phẩm 4591, Doanh Nghiệp Nhỏ Trách Nhiệm Nộp Thuế Liên Bang (PDF)

Publication 4591 (VN), Small Business Federal Tax Responsibilities 

Ấn Phẩm 4744-C, Thông Dịch Viên Qua Điện Thoại (PDF)

Publication 4744-C (VN), Over the Phone Interpreter (OPI) Fact Sheet 

Ấn Phẩm 850, Tự điển của các từ và cụm từ (PDF)

Publication 850 (EN/VN), English-Vietnamese Glossary of Words and Phrases