Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

English

Mục Lục (Table of Contents)

 


Phần này trình bày cách giúp đỡ của IRS và những cơ quan liên bang khác cho người đóng thuế điều hành kinh doanh riêng của họ.

Truy cập trương mục trực tuyến (chỉ dành cho người đóng thuế cá nhân). Đến IRS.gov/Account để truy cập an toàn vào thông tin về trương mục thuế liên bang của quý vị.

Xem số tiền nợ thuế, trả trực tuyến hay lập thỏa thuận trả trực tuyến.

Truy cập vào hồ sơ thuế vụ trực tuyến.

Duyệt qua quá trình trả tiền trong 18 tháng qua.

Đến IRS.gov/Secureaccess để duyệt qua tiến trình xác thực danh tánh đòi hỏi.

Cách Tìm Nơi Trợ Giúp Thuế Vụ (How To Get Tax Help)

Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề thuế vụ, cần người giúp biên tập tờ khai, hoặc muốn tải lấy những ấn bản, mẫu đơn hay hướng dẫn miễn phí, thì nên đến IRS.gov và tìm những nguồn tài nguyên nào hữu ích ngay trong hiện tại.

Chuẩn bị và điền tờ khai thuế (Preparing and filing your tax return) - Nên tìm những tùy chọn miễn phí (để chuẩn bị và điền tờ khai) tại IRS.gov, hoặc trong cộng đồng địa phương - nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn.

Chương trình VITA giúp đỡ miễn phí về thuế cho những người có lợi tức từ $54,000 trở xuống, người tàn tật, người già lão - kể cả người đóng thuế nào chưa nói thông thạo tiếng Anh - nếu họ cần được hỗ trợ chuẩn bị & điền tờ khai thuế của bản thân. Chương Trình TCE sẽ trợ giúp thuế vụ miễn phí cho mọi người nộp thuế, đặc biệt là người đã 60 tuổi trở lên. Các thiện nguyện viên TCE có đủ kinh nghiệm chuyên môn sẽ giải đáp những thắc mắc đặc thù của người cao niên - về hưu bổng và các vấn đề liên quan đến hồi hưu.

Quý vị có thể đến IRS.gov và bấm vào thanh Khai Thuế (Filing tab) để xem các lựa chọn chuẩn bị và khai thuế sau đây.

 • Khai Thuế Miễn Phí. Đến IRS.gov/freefile. Xem quý vị có đủ tiêu chuẩn để sử dụng nhu liệu có nhãn hiệu để chuẩn bị và khai thuế liên bang miễn phí qua e-file không.
 • VITA. Đến IRS.gov/vita tải ứng dụng miễn phí IRS2Go, hoặc gọi số 1-800-906-9887 để tìm địa điểm VITA gần nhất để được khai thuế miễn phí.
 • TCE. Đến IRS.gov/tce, tải ứng dụng miễn phí IRS2Go, hoặc gọi số 1-888-227-7669 để tìm địa điểm TCE gần nhất để được khai thuế miến phí.

Tìm giải đáp cho những thắc mắc về luật thuế (Getting answers to your tax law questions) - Quý vị có thể tìm giải đáp cho những thắc mắc thuế vụ tại IRS.gov, vào bất kỳ lúc nào, bất kể nơi đâu.

 • Đến IRS.gov/letushelp pages để có nhiều công cụ giúp quý vị giải đáp cho những thắc mắc thuế vụ phổ biến nhất.
 • Đến IRS.gov/ita để biết về Inter-active Tax Assistant (Trợ Tá Tương Tác về Thuế), một công cụ có khả năng nêu câu hỏi về một số chủ đề trong luật thuế và hiển thị lời đáp. Quý vị có thể in toàn bộ hỏi đáp cùng với câu trả lời sau cùng để lưu hồ sơ.
 • Đến IRS.gov/pub17 để lấy Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang cho Cá Nhân, có thông tin chi tiết về cơ hội tiết kiệm tiền thuế, những thay đổi thuế vụ năm 2016, và hàng ngàn đường nối qua lại để giúp quý vị tìm giải đáp cho các thắc mắc của mình. Xem ấn bản này trực tuyến ở định dạng HTML hoặc PDF hay tốt hơn là tải về thiết bị di động của quý vị và xem bằng tính năng eBook.
 • Quý vị còn có thể truy cập thông tin về luật thuế từ nhu liệu đệ nộp điện tử.

Lấy các mẫu đơn và ấn bản thuế vụ (Getting tax forms and publications) - Quý vị có thể xem, tải lấy hoặc in tất cả những mẫu đơn và ấn bản mình cần khi đến IRS.gov/forms. Quý vị cũng có thể tải lấy và xem miễn phí những ấn bản và chỉ dẫn thuế vụ phổ biến (gồm cả chỉ dẫn 1040) trên thiết bị di động dạng eBook. Hoặc, quý vị cũng có thể đến IRS.gov/orderforms để đặt lấy và yêu cầu gởi mẫu đơn qua bưu tíntrong vòng 10 ngày làm việc.

Dùng ký thác trực tiếp (Using Direct Deposit) - Cách nhanh nhất để được hoàn thuế là phối hợp ký thác trực tiếp với e-file của IRS. Ký thác trực tiếp sẽ chuyển thẳng tiền hoàn thuế dạng điện tử, và rất kín đáo vào trương mục tài chánh của quý vị. Có đến tám trên 10 người nộp thuế sử dụng ký thác trực tiếp để lấy tiền hoàn trả. IRS trả hơn 90% tiền hoàn thuế trong chưa đến 21 ngày.

Hoàn thuế trễ cho khai thuế xin hưởng một số tín thuế (Delayed refund for returns claiming certain credits) - Do thay đổi luật, IRS không thể hoàn thuế trước ngày 15 tháng Hai, 2017 cho các khai thuế xin hưởng tín thuế lợi tức do lao động (EIC) hoặc tín thuế thêm cho trẻ em (ACTC). Điều này áp dụng cho toàn bộ hoàn thuế, không chỉ phần hoàn thuế liên quan đến các tín thuế này.

Lấy bản ghi hoặc bản sao thông tin trong tờ khai thuế (Getting a transcript or copy of a return) - Cách nhanh nhất để lấy bản sao của bản nghi khai thuế là đến IRS.gov/transcripts. Bấm vào "Lấy Bản Nghi Trực Tuyến " hoặc "Lấy Bản Nghi qua Thư " để yêu cầu bản sao của bản nghi. Nếu muốn, quý vị có thể:

 • Yêu cầu bản nghi qua số 1-800-908-9946.
 • Gởi Mẫu Đơn 4506-T hay 4506T-EZ qua bưu tín (cả hai đều có tại IRS.gov).

Sử dụng công cụ trực tuyến để dễ chuẩn bị & điền tờ khai (Using online tools to help prepare your return) - Đến IRS.gov/tools để dùng các công cụ sau đây.

 • Earned Income Tax Credit Assistant (IRS.gov/eic) (Trợ Tá EITC) xác định xem quý vị có hội đủ tiêu chuẩn được EIC hay không.
 • IRS.gov/ein (Đơn Xin EIN Trực Tuyến) giúp dễ xin EIN (Employer Identification Number, hay Mã Số Hãng Sở).
 • IRS Withholding Calculator (IRS.gov/w4app) ước lượng số tiền phải tạm thu từ phiếu lương để nộp thuế lợi tức liên bang.
 • Công cụ IRS.gov/homebuyer (Lục Tìm Tín Khoản cho Người Mua Nhà Lần Đầu) sẽ cho biết thông tin về tiền trả và kết toán trương mục.
 • Chiết Tính Khấu Trừ Thuế (IRS.gov/salestax) tính số tiền quý vị có thể xin hưởng nếu liệt kê cụ thể các khấu trừ trên Phụ Lục A (Mẫu Đơn 1040), không khai thuế lợi tức địa phương và tiểu bang, và quý vị không giữ biên nhận cho biết thuế mua bán quý vị đã trả.

Giải quyết các vấn đề về mạo danh liên quan đến thuế vụ(Resolving tax-related identity theft issues)

 • IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế qua điện thư hay số điện thoại để yêu cầu cho biết thông tin cá nhân hoặc tài chánh. Trong đó bao gồm mọi dạng giao tiếp điện tử, chẳng hạn như tin nhắn và các kênh truyền thông xã hội.
 • Đến IRS.gov/Idprotection để biết thông tin và xem các đoạn video.
 • Nếu bị thất lạc hay trộm cắp số SSN hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân của mạo danh liên quan đến thuế vụ thì nên đến IRS.gov/id để tìm hiểu các bước phải thực hiện.

Kiểm lại tình hình hoàn thuế (Checking on the status of a refund)

 • Hãy đến IRS.gov/refunds.
 • Do luật thay đổi nên IRS không thể hoàn thuế trước ngày 15 tháng Hai, 2017 cho những khai thuế xin hưởng EIC hoặc ACTC. Điều này áp dụng cho toàn bộ hoàn thuế, không chỉ phần hoàn thuế liên đến đến những tín thuế này.
 • Tải lấy ứng dụng chánh thức IRS2Go về thiết bị di động để kiểm tình trạng hoàn thuế.
 • Gọi đường dây thường trực tự động về hoàn thuế - theo số 1-800-829-1954.

Nộp thuế (Making a tax payment) - IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất để giữ an toàn và an ninh cho giao dịch điện tử. Quý vị có thể nộp tiền thuế dạng điện tử trực tuyến, qua điện thoại hoặc thiết bị di động sử dụng ứng dụng IRS2Go. Trả tiền điện tử là điều nhanh chóng, dễ dàng và nhanh hơn so với gởi chi phiếu hay lệnh phiếu qua bưu tín. Hãy đến IRS.gov/vi/payments để nộp tiền theo một trong những tùy chọn sau đây.

 • Trả Trực Tiếp cho IRS: Trả hóa đơn thuế cá nhân hay tiền thuế ước tính trực tiếp từ trương mục chi phiếu hay tiết kiệm miễn phí cho quý vị.
 • Thẻ ghi nợ hoặc tín dụng: Chọn hãng trả tiền được phê duyệt để trả tiền qua trực tuyến, qua điện thoại hoặc thiết bị di động.
 • Trích Ngân Điện Tử: Chỉ có thể sử dụng khi khai thuế liên bang qua nhu liệu khai thuế hoặc qua chuyên viên khai thuế.
 • Hệ Thống Trả Thuế Liên Bang theo Dạng Điện Tử: Là lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp. Phải ghi danh.
 • Chi phiếu hay lệnh phiếu: Gởi tiền trả qua bưu tín đến địa chỉ trên thông báo hoặc hướng dẫn.
 • Tiền mặt: Nếu trả tiền mặt là lựa chọn duy nhất của quý vị thì có thể trả tiền thuế ở các cửa hàng bán lẻ tham gia.

Nếu tôi không thể trả ngay bây giờ thì sao? (What if I can’t pay now? ) - Đến IRS.gov/payments để biết thêm thông tin về các lựa chọn cho quý vị.

 • Đệ đơn xin thỏa thuận chi trả trực tuyến (IRS.gov/opa) để hoàn thành nghĩa vụ thuế bằng cách trả dần hàng tháng nếu quý vị không thể nộp hết toàn bộ tiền thuế ngay trong hiện tại. Sau khi hoàn tất tiến trình trực tuyến, quý vị sẽ được thông báo ngay để biết thỏa thuận của mình có được phê duyệt hay không.
 • Đến trang Xét Trước Tiêu Chuẩn Giải Quyết (Offer in Comprise Pre-Qualifier) (IRS.gov/oic) để xem quý vị có thể trả nợ thuế thấp hơn toàn bộ số tiền nợ hay không.

Kiểm tra tình trạng bản khai thuế đã đính chính (Checking the status of an amended return) - Đến IRS.gov rồi bấm vào thẻ Tools và sau đó bấm Bản khai thuế đã chỉnh sửa của tôi đâu? (vi/filing/wheres-my-amended-return) bên dưới thanh "Tools" ("Công Cụ") để theo dõi tình trạng của Mẫu Đơn 1040X, khai thuế đã điều chỉnh. Xin lưu ý rằng phải chờ đến 3 tuần kể từ ngày quý vị gửi khai thuế điều chỉnh qua thư thì mới hiện trên hệ thống của chúng tôi và cần đến 16 tuần để cứu xét bản khai thuế đã điều chỉnh.

Hiểu rõ thông báo hay thư của IRS - Đến IRS.gov/notices để biết thêm thông tin về trả lời thông báo hay thư do IRS gởi đến.

Liên lạc với văn phòng IRS tại địa phương (Contacting your local IRS office) - Cần nhớ rằng quý vị có thể giải đáp nhiều thắc mắc khi đến IRS.gov mà không phải đến Trung Tâm Trợ Giúp Thuế Vụ của IRS (Tax Assistance Center, hay TAC). Đến IRS.gov/letushelp để xem các chủ đề có nhiều người hỏi nhất. Nếu quý vị vẫn cần được trợ giúp thì TAC của IRS sẽ trợ giúp thuế vụ khi có vấn đề về thuế không thể giải quyết trên trực tuyến hoặc qua điện thoại. Tất cả các TAC hiện nay đều cung cấp dịch vụ theo lịch hẹn nên quý vị có thể được dịnh vụ mình cần mà không cần chờ đợi. Trước khi đến, quý vị hãy vào IRS.gov/taclocator r để tìm TAC gần nhất, các dịch vụ sẵn có và lựa chọn buổi hẹn. Hoặc trên ứng dụng IRS2Go, dưới thanh Stay Connected, chọn tùy chọn Liên Lạc và bấm Local Offices (Các Văn Phòng Địa Phương).

Xem các đoạn video tại IRS (Watching IRS videos) - Cổng video của IRS (tại IRSvideos.gov) có bản trình bày bằng hình ảnh và âm thanh cho các cá nhân, tiểu thương và chuyên viên thuế vụ.

Xem thông tin thuế vụ bằng ngôn ngữ khác (Getting tax information in other languages) - Chúng tôi có những nguồn tài nguyên sau đây dành cho người đóng thuế nào có bản ngữ (tiếng mẹ đẻ) không phải là Anh văn. Người nộp thuế có thể xem thông tin trên IRS.gov bằng những ngôn ngữ sau đây.

 • Tiếng Tây Ban Nha.
 • Tiếng Trung Hoa.
 • Tiếng Việt.
 • Tiếng Đại Hàn.
 • Tiếng Nga.

IRS TAC cung cấp dịch vụ thông ngôn qua điện thoại với hơn 170 thứ tiếng, và người đóng thuế có thể sử dụng miễn phí dịch vụ này.

Lui về đầu


TAS (Dịch Vụ Biện Thuế) Sẵn Sàng Giúp Đỡ (The Taxpayer Advocate Service Is Here To Help You)

TAS là gì? (What is the Taxpayer Advocate Service?)

TAS (Taxpayer Advocate Service, hay Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế, gọi gọn: Dịch Vụ Biện Thuế) là một tổ chức độc lập thuộc IRS (Internal Revenue Service, hay Sở Thuế Vụ) chuyên trợ giúp người nộp thuế và bảo vệ quyền hạn của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ cho mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng, đồng thời mỗi người đều biết và hiểu rõ quyền của mình theo Taxpayer Bill of Rights (Đạo Luật về Quyền Hạn Người Nộp Thuế).

TAS Có Ích Lợi Gì Cho Quý Vị? (What Can the Taxpayer Advocate Service Do For You?)

Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết những vấn đề nào vẫn còn chờ giải quyết với IRS. Và dịch vụ của chúng tôi miễn phí. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được giúp đỡ thì chúng tôi sẽ chỉ định một người biện hộ có nhiệm vụ theo sát từng bước suốt tiến trình và làm mọi việc khả dĩ để giải quyết vấn đề. TAS sẽ rất hữu ích nếu:

 • Vấn đề này gây ra khó khăn tài chánh • cho quý vị, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.
 • Quý vị (hay doanh nghiệp của quý vị phải đối mặt) với mối đe dọa tức thời ngoài ý muốn.
 • Quý vị đã cố gắng liên lạc với IRS nhiều lần nhưng không có người nào trả lời, hoặc IRS không hồi đáp vào ngày đã hứa.

Làm Sao Để Liên Lạc với Chúng Tôi? (How Can You Reach Us?)

Chúng tôi có văn phòng ở mọi tiểu bang, tại Quận Columbia, và Puerto Rico. Số của biện hộ viên địa phương đã được ghi sẵn trong danh bạ bản địa và tại www.taxpayeradvocate.irs.gov. Cũng có thể gọi chúng tôi theo số 1-877-777-4778.

Làm Cách Nào Để Tìm Hiểu Quyền Hạn Người Đóng Thuế? (How Can You Learn About Your Taxpayer Rights?)

Đạo Luật về Quyền Hạn của Người Nộp Thuế trình bày 10 quyền căn bản của mọi người đóng thuế khi giao dịch với IRS. Bộ Công Cụ Thuế Vụ (Tax Toolkit) tại taxpayeradvocate.irs.gov có thể trình bày rõ những quyền hạn đó có ý nghĩa gì và cách áp dụng. Đó là quyền hạn của quý vị. Hãy hiểu rõ và vận dụng sáng suốt.

Cách TAS có thể giúp người đóng thuế theo cách khác? (How Else Does the Taxpayer Advocate Service Help Taxpayers?)

TAS cũng giải quyết những vấn đề có quy mô rộng lớn hoặc toàn thể có thể ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết một trong những vấn đề to lớn này thì nên trình báo qua Hệ Thống Điều Quản Biện Hộ Toàn Thể (IRS.gov/sams) của chúng tôi.

Lui về đầu


Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinics hay LITC)

Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinics, hay LITC) (IRS.gov/litc) phục vụ cá nhân có lợi tức dưới mức nào đó và cần giải quyết những vấn đề thuế như kiểm toán, khiếu nại và tranh chấp truy thu thuế. Một vài nơi tiếp trợ có thể cung cấp thông tin về quyền hạn và trách nhiệm của người đóng thuế bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho người sử dụng tiếng Anh là sinh ngữ thứ nhì. Viếng thăm Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate) hay xem Ấn Bản 4134 của IRS, Danh Sách Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic List PDF).

 

 


Ban Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp (Small Business Administration)

SBA (Small Business Administration, hay Ban Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp) cống hiến cho chủ doanh nghiệp nhỏ những chương trình huấn luyện và truyền đạt kiến thức, dịch vụ tham vấn, chương trình tài chánh, và hỗ trợ theo hợp đồng. SBA cũng có các ấn phẩm và đoạn video về nhiều chủ đề kinh doanh. Sau đây là phần trình bày ngắn gọn về hỗ trợ của SBA.

SBDC (Small Business Development Center, hay Trung Tâm Phát Triển Tiểu Doanh Nghiệp).

SBDC cống hiến dịch vụ tham vấn, huấn luyện và kỹ thuật cho các chủ doanh nghiệp nhỏ hiện tại và tương lai, khi họ không đủ tiền sử dụng dịch vụ cố vấn riêng. Sẽ trợ giúp về việc khai trương, cải tiến hoặc mở rộng doanh nghiệp nhỏ.

BIC (Business Information Center, hay Trung Tâm Thông Tin Kinh Doanh). BIC có một thư viện tham khảo về doanh nghiệp nhỏ, các băng video về việc quản lý, và kỹ thuật vi tính để dễ hoạch định kinh doanh. BIC cũng có dịch vụ hỗ trợ riêng cho từng cánhân. Người nào đang kinh doanh - hoặc muốn khai trương doanh nghiệp - đều có thể sử dụng BIC tùy ý mong muốn mà không bị tốn tiền.

SCORE (Service Corps of Retired Executives, hay Đoàn Thể Các Ủy Viên Chấp Hành Đã Hồi Hưu). SCORE cống hiến dịch vụ tham vấn và huấn luyện cho các chủ doanh nghiệp nhỏ hiện tại và tương lai. Hội viên SCORE là những doanh nhân hiện tại và trước kia - họ cống hiến khả năng và kiến thức chuyên môn để giúp mọi người khai trương, quản lý và mở rộng doanh nghiệp nhỏ. SCORE cũng tổ chức nhiều hội thảo tiểu doanh nghiệp.

Internet (Liên Mạng). Quý vị có thể viếng thăm mạng lưới của SBA tại www.SBA.gov. Trong lúc viếng thăm mạng lưới của SBA, quý vị có thể tìm nhiều thông tin tốt khác nhau cho chủ tiểu doanh nghiệp.

Điện thoại. Nên gọi Quầy Giải Đáp (Answer Desk) của SBA theo số 1-800-U-ASK-SBA (1-800-827-5722) để biết thông tin chung về những chương trình hiện có để hỗ trợ người chủ tiểu doanh nghiệp.

Miễn lấy hẹn. Quý vị có thể đi thẳng tới Trung Tâm Phát Triển Tiểu Doanh Nghiệp hoặc Trung Tâm Thông Tin Kinh Doanh để nhờ hỗ trợ tiểu doanh nghiệp của mình. Muốn tìm địa điểm gần nhất thì nên đến mạng lưới SBA hoặc gọi Quầy Giải Đáp của SBA.

Lui về đầu


Các Cơ Quan Khác của Liên Bang (Other Federal Agencies)

Các cơ quan liên bang khác cũng công bố nhiều ấn bản và quyển sách nhỏ để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Có thể lấy đa số tài liệu này từ Giám Quản Văn Kiện (Superintendent of Documents) tại GPO (Government Printing Office, hay Văn Phòng In Ấn của Chánh Phủ). Quý vị có thể lấy thông tin và đặt lấy các ấn phẩm và quyển sách nhỏ này theo nhiều cách.

Internet (Liên Mạng). Quý vị có thể viếng thăm mạng lưới của GPO tại www.gpo.gov.

Bưu tín. Viết thư đến GPO theo địa chỉ sau đây.

Superintendent of Documents (Giám Quản Tài Liệu)
U.S. Government Printing Office (Văn Phòng In Ấn Chánh Phủ Hoa Kỳ)
P.O. Box 979050
St. Louis, MO 63917-9000

Điện thoại. Gọi GPO miễn phí theo số 1-866-512-1800 hoặc 202-512-1800 từ khu vực Washington DC.

Lui về đầu