Để khỏi vướng thêm tiền phạt và tiền lời, quý vị phải trả đủ những gì còn nợ trước ngày đáo hạn, ngay cả khi quý vị đã xin thêm thời giờ đệ nộp.
Sẵn Sàng
 
  Các Lựa Chọn Khai Thuế
 
 
 
Chuẩn Bị Bản Khai Thuế
 

Các chủ đề khai thuế hàng đầu

 

Chọn người giúp khai thuế

 

 

 
Sau Khi Khai Thuế
 

 


Số An Sinh Xã Hội (Social Security Numbers)

Cách Nộp Đơn Xin Số An Sinh Xã Hội PDF

Quý vị phải ghi số SSN (Social Security Number, hay Số An Sinh Xã Hội) của mình vào chỗ trống dành sẵn trên tờ khai. Số SSN trên tờ khai phải giống số SSN ghi trong thẻ an sinh xã hội. Nếu đã kết hôn thì ghi số SSN của cả quý vị lẫn người hôn phối.

Nếu quý vị khai thuế chung thì viết số SSN đúng thứ tự như lúc ghi họ tên, và giữ đúng thứ tự này khi nộp các biểu mẫu và tài liệu khác cho IRS.

Thay đổi họ tên. Nếu quý vị thay đổi họ tên vì lý do kết hôn, ly dị, v.v..., thì nhớ khai trình thay đổi này cho văn phòng SSA (Social Security Administration, hay Cơ Quan An Sinh Xã Hội) trước khi nộp tờ khai. Điều này phòng tránh trường hợp chậm trễ khi cứu xét tờ khai và gởi tiền hoàn thuế. Điều này cũng bảo vệ quyền lợi an sinh xã hội của quý vị trong tương lai.

Số an sinh xã hội của người thuộc quyền. Quý vị phải cho biết số SSN của mỗi người được xem là thuộc quyền, bất kể độ tuổi của họ. Đòi hỏi này áp dụng cho mọi người thuộc quyền (không chỉ là con ruột của quý vị) được ghi trên tờ khai thuế.

SSN trong thư tín. Nếu quý vị viết thư đến IRS để trình bày về trương mục thuế thì nhớ ghi kèm số SSN của mình (cùng với họ tên và số SSN của người hôn phối, nếu quý vị khai thuế chung) trong thư tín. Vì số SSN được dùng để biết trương mục nên IRS sẽ dễ dàng và mau chóng hồi đáp thư tín của quý vị.

Lui về đầu


Diện đệ nộp (Filing Status)

Mỗi người nộp tờ khai thuế liên bang đều phải biết xem mình thuộc diện đệ nộp nào. Điều quan trọng là phải chọn đúng diện đệ nộp, vì từ đó sẽ định rõ khoản khấu trừ thông dụng, số tiền thuế quý vị nợ, và cuối cùng là mọi món tiền hoàn thuế cho quý vị.

Quý vị phải định rõ cương vị khai thuế của mình thì mới có thể biết các đòi hỏi về đệ nộp, khấu trừ thông dụng và khoản thuế thích hợp. Quý vị cũng có thể sử dụng diện đệ nộp để xem mình có đủ tiêu chuẩn xin một số khoản khấu trừ và tín thuế hay không.

Có năm diện đệ nộp.

Tình Trạng Hôn Nhân
Nói chung, diện đệ nộp tùy thuộc vào tình trạng chưa lập gia đình hay đã kết hôn. Vì mục đích thu thuế liên bang, 'hôn nhân' chỉ có nghĩa là sự kết đôi hợp pháp giữa một người đàn ông và một người đàn bà, và họ trở thành vợ chồng.

Đã kết hôn. Nếu quý vị được xem như đã kết hôn suốt cả năm thì cả hai người hôn phối đều có thể khai thuế chung hoặc khai thuế riêng.

Xem như đã kết hôn. Sẽ xem như quý vị đã kết hôn suốt cả năm nếu vào ngày cuối cùng của năm đóng thuế, quý vị và người hôn phối đáp ứng bất cứ điều nào trong các mục kiểm tra sau đây.

1. Quý vị đã kết hôn và sống chung với nhau như vợ chồng.

2. Quý vị đang sống chung với nhau theo kiểu gá nghĩa đã được công nhận tại tiểu bang quý vị đang cư ngụ hoặc tại tiểu bang mà quý vị bắt đầu sống gá nghĩa.

3. Quý vị đã kết hôn và sống riêng nhưng chưa ly thân hợp pháp theo án văn ly dị hay biệt sản.

4. Quý vị sống ly thân theo án văn ly dị tạm thời (chưa có quyết định chánh thức). Vì mục đích khai thuế chung, quý vị vẫn chưa bị xem là đã ly hôn.

Độc thân (Single)
Diện đệ nộp sẽ là độc thân nếu vào ngày cuối cùng trong năm, quý vị vẫn chưa kết hôn hoặc đã ly thân hợp pháp với người hôn phối theo án văn ly dị hay biệt sản, và quý vị không đủ tiêu chuẩn theo diện đệ nộp nào khác.

Đã kết hôn và khai chung (Married Filing Jointly)
Có thể chọn đã kết hôn và khai chung làm diện đệ nộp nếu quý vị đã lập gia đình và cả hai vợ chồng đều đồng ý khai thuế chung. Trên tờ khai thuế chung, quý vị khai trình lợi tức kết hợp và khấu trừ chi tiêu kết hợp được phép dùng. Quý vị có thể khai thuế chung ngay cả khi một trong hai người không có lợi tức hoặc khoản khấu trừ.

Đã kết hôn nhưng khai riêng (Married Filing Separately)
Có thể chọn đã kết hôn nhưng khai riêng làm cương vị khai thuế nếu quý vị đã lập gia đình. Diện đệ nộp này có thể có lợi khi quý vị chỉ muốn tự lo liệu phần thuế của riêng mình, hoặc nếu nhờ đó quý vị trả ít tiền thuế hơn so với khi khai chung.

Nếu quý vị và người hôn phối không đồng ý khai thuế chung thì phải áp dụng diện đệ nộp này, trừ khi quý vị hội đủ tiêu chuẩn làm chủ hộ.

Chủ hộ (Head of Household)
Quý vị có thể khai thuế trên tư cách chủ hộ nếu đáp ứng tất cả các đòi hỏi sau đây.

1. Quý vị vẫn chưa kết hôn hoặc được xem như chưa lập gia đình vào ngày cuối cùng của năm.
2. Quý vị trả nhiều hơn phân nửa chi phí sống chung trong nhà suốt năm.
3. Có người hợp lệ sống chung với quý vị trong nhà lâu hơn nửa năm (trừ khi tạm thời vắng mặt, chẳng hạn như đi học). Tuy nhiên, nếu “người hợp lệ” lại là cha hay mẹ thuộc quyền thì người đó không bị bắt buộc phải sống chung với quý vị.

Góa bụa hợp lệ, đang nuôi con (có trẻ thuộc quyền) (Qualifying Widow(er) With Dependent Child)
Nếu người hôn phối qua đời vào năm 2016 và nếu vẫn còn đủ tiêu chuẩn sử dụng diện đệ nộp đã kết hôn và khai chung cho năm 2016, thì quý vị có thể dùng cương vị khai thuế này. Năm qua đời là năm ngoái, và quý vị có thể khai thuế chung với người hôn phối quá cố trong năm đó.

Quý vị có thể sử dụng diện đệ nộp góa bụa hợp lệ đang nuôi con trong vòng 2 năm tiếp theo sau năm mà người hôn phối qua đời. Thí dụ: Nếu người hôn phối qua đời vào năm 2015 nhưng quý vị chưa tục huyền (tái kết hôn) thì có thể áp dụng cương vị khai thuế này cho năm 2016 và 2017.

Lui về đầu


Đệ tam nhân được chỉ định (Third party designee)

Pub17 Tax Guide for Individuals

Có thể ủy quyền cho IRS bàn thảo về tờ khai của quý vị với một người bạn, người trong gia đình, hoặc bất cứ người nào khác được quý vị chọn. Nếu đánh dấu ô “Có” trong phần Third party designee (Đệ tam nhân được chỉ định) của tờ khai thuế năm 2012 và cho biết thông tin đã đòi hỏi, thì quý vị ủy quyền cho:

1. IRS gọi người được chỉ định để người đó trả lời bất cứ thắc mắc nào trong tiến trình cứu xét tờ khai của quý vị, và

2. Người được chỉ định

a. Gởi cho IRS những thông tin còn thiếu trên tờ khai của quý vị,
b. Gọi IRS để hỏi thông tin về tiến trình cứu xét tờ khai của quý vị hoặc về tình hình hoàn tiền hay chi trả,
c. Nhận bản sao các thông báo hoặc tài liệu ghi lại liên quan đến tờ khai của quý vị - nếu yêu cầu - và
d. Hồi đáp một số thông báo của IRS về lỗi tính toán, giá trị bù trừ, và vấn đề điền tờ khai.

Giấy ủy quyền sẽ tự động hết hạn không trễ hơn ngày đáo hạn nộp tờ khai thuế năm 2016. Đối với đa số mọi người, đó là ngày 15 tháng Tư, 2017.

Nếu quý vị muốn người khai thuê - là người đã ký tên vào tờ khai của quý vị - giữ nhiệm vụ bàn thảo về tài liệu này với IRS, thì chỉ cần ghi “Preparer” (Người giúp khai thuế) vào nơi lẽ ra phải điền họ tên của người được chỉ định.

Lui về đầu