Quyền Hạn của Người Đóng Thuế (Ấn Bản 1)

 

Quyền Hạn của Người Đóng Thuế 

Ấn phẩm này giải thích quyền hạn của quý vị là người đóng thuế và các tiến trình kiểm xét, khiếu nại, truy thu và hoàn lại tiền.

Các Quyền Hạn của Người Đóng Thuế

1. Quyền Được Cho Biết

 Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân theo luật thuế.  Họ có quyền được giải thích rõ ràng về luật và các thể thức của IRS ở tất cả các biểu thuế, chỉ dẫn, ấn phẩm, thông báo và thư từ.  Họ có quyền được biết về các quyết định của IRS về trương mục thuế của mình và được giải thích rõ ràng về kết quả.

2. Quyền Nhận Dịch Vụ có Phẩm Chất

Người đóng thuế có quyền được trợ giúp nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp trong khi giao dịch với IRS, được cho biết theo cách họ có thể hiểu dễ dàng, nhận được thông tin rõ ràng, dễ hiểu từ IRS, và nói chuyện với người giám thị về một dịch vụ không phù hợp.

3. Quyền Trả Không Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng

 Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đáo hạn theo pháp lý, gồm cả các khoản tiền lời và tiền phạt, và được IRS áp dụng tất cả khoản trả tiền thuế đúng cách.

4. Quyền Phản Đối IRS và Được Lắng Nghe

Người đóng thuế có quyền phản đối và đưa ra thêm những tài liệu để phản hồi hành động chánh thức của IRS hoặc hành động đề nghị, quyền đòi hỏi IRS sẽ duyệt xét phản đối của họ kịp thời, xem xét tài liệu của họ nhanh chóng và công bằng, và được phản hồi nếu IRS không đồng ý với lập luận của họ.

5. Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập

Người đóng thuế có quyền khiếu nại hành chánh công bằng về hầu hết các quyết định của IRS, bao gồm những khoản phạt, và có quyền được phản hồi bằng văn bản về quyết định của Văn Phòng Khiếu Nại (Office of Appeals).  Người nộp thuế nói chung có quyền mang vụ khiếu kiện ra tòa.

6. Quyền Hành Động Cuối Cùng

Người nộp thuế có quyền biết số lần nhiều nhất họ có để phản đối IRS cũng như thời gian nhiều nhất IRS có để kiểm tra một niên thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế.  Người nộp thuế có quyền biết khi nào IRS kiểm tra xong.

7. Quyền Riêng Tư

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ câu hỏi, kiểm xét, hoặc hành động thực hiện nào của IRS phải tuân theo luật pháp và không nhiều hơn mức cần thiết, và sẽ tôn trọng tất cả các quyền tố tụng, bao gồm tìm kiếm và được bảo vệ không bị truy thu, được cung cấp một phiên tòa tố tụng đầy đủ về việc truy thu.

8. Quyền Kín Đáo

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ thông tin nào họ cho IRS biết sẽ không được tiết lộ trừ khi được người đóng thuế hoặc pháp luật cho phép. Người đóng thuế có quyền đòi hỏi sẽ có những hành động thích hợp đối với nhân viên, người làm tờ khai thuế, và những người khác dùng sai hoặc tiết lộ sai thông tin khai thuế của người đóng thuế.

9. Quyền Thu Dụng Người Đại Điện

Người đóng thuế có quyền thu dụng một người đại diện được ủy quyền mà họ chọn để đại diện cho họ khi giao dịch với IRS.  Người đóng thuế có quyền được trợ giúp từ Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic) nếu họ không đủ tiền trả cho đại diện.

10. Quyền Hưởng Hệ Thống Thuế Công Bằng và Đúng Đắn

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi hệ thống thuế vụ cân nhắc dữ liệu và điều kiện ảnh hưởng tới nợ tiềm ẩn, khả năng trả tiền hoặc khả năng cho biết thông tin kịp thời. Người đóng thuế có quyền được Dịch Vụ Biện Thuế (Taxpayer Advocate Service) trợ giúp nếu họ bị khó khăn tài chánh hoặc nếu IRS chưa giải quyết xong vấn đề thuế má hợp lý và kịp thời thông qua các kênh bình thường.

Sứ Mệnh của IRS

Cung cấp dịch vụ phẩm chất hàng đầu cho người đóng thuế tại Mỹ bằng cách giúp họ hiểu rõ và giữ trọn trách nhiệm thuế vụ và cũng thực thi luật pháp một cách liêm chính và công bằng đối với mọi người.

Kiểm Xét, Khiếu Nại, Truy Thu, và Hoàn Lại Tiền

Kiểm Xét (Kiểm Tra)
Chúng tôi chấp nhận hầu hết các tờ khai của người đóng thuế đúng như đã nộp. Nếu chúng tôi có thắc mắc hoặc đã chọn bản khai thuế của quý vị để kiểm xét, thì điều này không có nghĩa là quý vị thiếu thành thật. Công việc thẩm tra hay kiểm xét có thể đưa đến hoặc không đưa đến kết quả là phải nộp thêm tiền thuế. Chúng tôi có thể đóng hồ sơ của quý vị mà không thay đổi gì cả, hoặc quý vị có thể được hoàn tiền lại.

Tiến trình chọn bản khai thuế để kiểm xét thường bắt đầu theo một trong hai cách. Cách thứ nhất: chúng tôi dùng các chương trình điện toán để dò tìm tờ khai thuế nào có thể có số tiền không đúng. Những chương trình này có thể dựa vào thông tin trên bản khai thuế - chẳng hạn như Mẫu 1099 và W-2 - dựa vào các  cuộc nghiên cứu về những lần kiểm xét trước đây, hoặc dựa trên một số vấn đề do các kế hoạch tuân hành nhận ra. Cách thứ nhì: chúng tôi dùng thông tin từ các nguồn bên ngoài để biết tờ khai có ghi số tiền nào chưa đúng hay không. Nguồn tham khảo này có thể là báo chí, hồ sơ công cộng, và nhiều người khác. Nếu chúng tôi xét thấy thông tin này chính xác và đáng tin cậy, thì sẽ dùng để chọn tờ khai thuế cần kiểm xét.

Ấn Phẩm 556, Kiểm Xét Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền, trình bày những quy định và thể thức mà chúng tôi tuân theo khi kiểm xét. Các đoạn sau đây cho biết cái nhìn tổng quát về cách chúng tôi thực hiện công việc kiểm xét.

Qua Bưu Tín
Chúng tôi giải quyết khá nhiều trường hợp kiểm xét và thẩm tra qua bưu tín. Chúng tôi sẽ gởi thư yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin hoặc cho biết lý do tại sao chúng tôi thấy quý vị cần điều chỉnh bản khai thuế. Quý vị có thể hồi đáp qua bưu tín hoặc yêu cầu chất vấn trực tiếp với người kiểm xét. Nếu quý vị gởi bưu tín cung cấp thông tin đã yêu cầu hoặc giải thích thêm cho dễ hiểu, thì chúng tôi có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quý vị, và sẽ trình bày lý do của bất cứ thay đổi nào cần thực hiện. Đừng ngần ngại, hãy viết thư cho chúng tôi để hỏi về bất kỳ điều gì quý vị chưa hiểu rõ.

Qua Phỏng Vấn
Nếu chúng tôi thông báo rằng sẽ thực hiện cuộc kiểm xét qua phỏng vấn trực tiếp - hoặc quý vị yêu cầu lần phỏng vấn như vậy - thì quý vị có quyền yêu cầu được kiểm xét vào giờ giấc và tại địa điểm thích hợp, tiện lợi cho cả quý vị lẫn IRS. Nếu người kiểm xét đề nghị thực hiện bất cứ thay đổi nào trên bản khai thuế của quý vị thì cũng sẽ giải thích lý do tại sao nên điều chỉnh. Nếu không đồng ý với những thay đổi này thì quý vị có thể đến gặp giám thị của người kiểm xét đó.

Kiểm Xét Lại
Nếu chúng tôi đã kiểm xét những mục y hệt trên tờ khai thuế của quý vị trong 2 năm trước và thấy không cần thay đổi gì về số tiền thuế phải nộp, thì quý vị nên liên lạc lại càng sớm càng tốt để chúng tôi xem có nên ngừng kiểm tra hay không.

Khiếu Nại
Nếu không đồng ý với những thay đổi do người kiểm xét đề nghị, thì quý vị có thể nộp đơn kháng cáo lên Văn Phòng Khiếu Nại của IRS. Có thể dàn xếp hầu hết các điểm bất đồng mà không phải trải qua những phiên tòa tốn tiền và mất nhiều thì giờ. Quyền khiếu nại của quý vị được trình bày đầy đủ chi tiết trong cả hai tài liệu: Ấn Phẩm 5, Quyền Khiếu Nại và Cách Chuẩn Bị Phản Đối Nếu Quý Vị Không Đồng Ý và Ấn Phẩm 556, Kiểm Xét Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền.

Nếu không muốn liên hệ với Văn Phòng Khiếu Nại - hoặc không đồng ý với phán quyết của văn phòng này - thì quý vị có thể đưa trường hợp của mình lên Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ (U.S. Tax Court), Tòa Án Hoa Kỳ Phân Xử Khiếu Nại Cấp Liên Bang (U.S. Court of Federal Claims), hoặc Tòa Án Địa Phận Hoa Kỳ (U.S. District Court) tại nơi mình cư ngụ. Nếu quý vị kiện trường hợp của mình lên tòa án, thì IRS có trách nhiệm dẫn chứng một số sự kiện lập luận - nếu quý vị còn lưu giữ hồ sơ thích hợp để chứng tỏ mình giữ trọn trách nhiệm nộp thuế, có hợp tác với IRS, và đáp ứng một vài điều kiện khác. Nếu tòa án đồng ý với quý vị về hầu hết các vấn đề trong nội vụ tố tụng và xét thấy quan điểm của chúng tôi hết sức phi lý, thì quý vị có thể được bồi thường một phần chi phí hành chánh và tranh chấp. Quý vị không hội đủ điều kiện được lấy lại những chi phí này trừ khi đã cố gắng giải quyết trường hợp của mình về mặt hành chánh - kể cả trải qua phương thức khiếu nại - và đã cho chúng tôi biết thông tin cần thiết để giải quyết trường hợp này.

Truy Thu

Ấn Phẩm 594, Tiến Trình Thu Thuế của IRS trình bày quyền hạn và trách nhiệm của quý vị trong việc nộp thuế liên bang. Ấn phẩm này trình bày:

  • Những điều cần thực hiện khi quý vị còn nợ thuế. Nghĩa là cho biết quý vị phải làm gì nếu nhận được hóa đơn đòi tiền thuế, và khi nghĩ rằng hóa đơn này chưa đúng. Trong đó cũng nhắc tới vấn đề trả góp nhiều đợt, tạm hoãn truy thu, và đề nghị thỏa hiệp.
  • Hành động truy thu của IRS. Trong đó nhắc tới các vấn đề sau đây: quyền tịch thu tài sản để trừ nợ và việc giải tỏa quyền này, đánh thuế và miễn thu thuế, tịch thu và phát mãi, và chuyển nhượng tài sản.

Quyền khiếu nại vấn đ ề thu thuế của quý vị được trình bày đầy đủ chi tiết trong Ấn Phẩm 1660, Quyền Khiếu Nại Truy Thu.

Bãi Miễn cho Người Hôn Phối Vô Can

Thông thường, khi quý vị lẫn người hôn phối cùng khai thuế chung, thì cả hai đều có trách nhiệm trả toàn bộ tiền thuế, tiền lời, và tiền phạt. Tuy nhiên, nếu hội đủ điều kiện là người hôn phối vô can được bãi miễn thuế, thì quý vị có thể được giải tỏa một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm chung. Để xin miễn trừ thì quý vị phải nộp Mẫu Đơn 8857, Yêu Cầu Bãi Miễn cho Người Hôn Phối Vô Can. Muốn biết thêm thông tin về việc miễn trừ cho người hôn phối vô can thì nên xem Ấn Phẩm 971 (Bãi Miễn cho Người Hôn Phối Vô Can) và Mẫu Đơn 8857.

Những Đệ Tam Nhân Có Thể Là Đầu Mối Liên Lạc
Nói chung IRS sẽ nói chuyện trực tiếp với quý vị hoặc đại diện được ủy quyền thích hợp. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng bàn luận với nhiều người khác nếu cần biết thông tin mà quý vị không thể cung cấp, hoặc để kiểm chứng thông tin nhận được. Nếu quả thật chúng tôi có liên lạc với những nơi khác - chẳng hạn như hàng xóm, ngân hàng, hãng sở hoặc các nhân viên - thì nói chung chúng tôi chỉ cho họ biết thông tin rất hạn chế, thí dụ như tên của quý vị. Luật pháp nghiêm cấm chúng tôi tiết lộ bất cứ thông tin nào vượt quá mức cần thiết để thâu thập hay kiểm chứng những gì muốn biết. Nhu cầu liên lạc với các nơi khác có thể kéo dài trọn thời gian giải quyết trường hợp của quý vị. Nếu quả thật chúng tôi từng liên lạc với nhiều người khác, thì quý vị có quyền yêu cầu cho biết danh sách những nơi đã liên lạc.

Hoàn Lại Tiền
Quý vị có thể đệ đơn yêu cầu hoàn trả tiền thuế dư nếu nghĩ rằng mình đã nộp quá nhiều. Thường thì quý vị phải đệ đơn trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp tờ khai thuế ban đầu, hoặc 2 năm tính từ ngày đã trả tiền thuế, tùy vào ngày nào trễ hơn. Nói chung luật pháp cũng quy định phải trả thêm tiền lời trên khoản tiền hoàn lại, nếu chưa trang trải xong trong vòng 45 ngày kể từ lúc quý vị nộp tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn trả. Ấn Phẩm 556, Kiểm Xét Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền có thêm thông tin về tiền hoàn trả.
Nếu quý vị có thể được hoàn tiền lại nhưng chưa nộp tờ khai thuế, thì nói chung phải đệ nộp trong vòng 3 năm kể từ ngày đáo hạn khai thuế (kể cả thời gian gia hạn) để lãnh món tiền hoàn trả.

Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS)

TAS là một tổ chức độc lập trong nội bộ IRS có thể giúp bảo vệ quyền hạn của quý vị là người đóng thuế. Chúng tôi có thể giúp quý vị nếu vấn đề thuế của quý vị mang lại sự lận đận, hoặc quý vị đã cố gắng nhưng không thể giải quyết được vấn đề của mình với IRS. Nếu đủ tiêu chuẩn được chúng tôi trợ giúp, đây một dịch vụ là miễn phí, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp quý vị. Hãy viếng taxpayeradvocate.irs.gov hoặc gọi số 1-877-777-4778.

Thông Tin về Thuế
IRS cung cấp các nguồn tài nguyên sau đây để quý vị lấy biểu mẫu, ấn phẩm và thông tin phụ trội.

  • Thắc Mắc về Thuế: Gọi 1-800-829-1040 (1-800-829-4059 đối với TTY/TDD)
    Biểu Mẫu và Ấn Phẩm: Gọi 1-800-829-3676 (1-800-829-4059 đối với TTY/TDD)
  • Internet (Mạng Lưới): www.irs.gov
  • Thanh Tra Doanh Nghiệp Nhỏ: Cơ sở doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia tiến trình điều quản và đóng góp ý kiến về những hành động thực thi quy định của IRS bằng cách gọi số 1-888-REG-FAIR.
  • Tổng Thanh Tra của Bộ Ngân Khố về Điều Hành Thuế Vụ: Quý vị có thể kín đáo trình báo những trường hợp hành xử sai trái, phí phạm, lường gạt hoặc lạm dụng - của nhân viên IRS - bằng cách gọi số 1-800-366-4484 (1-800-877-8339 đối với TTY/TDD). Quý vị có thể ẩn danh.