11. Quyền Hạn Người Đóng Thuế

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

English

Mục Lục (Table of Contents)


Phần đầu của chương này trình bày một số quyền hạn quan trọng nhất của người đóng thuế. Phần thứ nhì giải thích tiến trình kiểm tra, khiếu nại, truy thu, và hoàn lại tiền.

Quyền Hạn của Người Đóng Thuế (Taxpayer Bill of Rights)

Tất cả những người đóng thuế đều có quyền hạn căn bản, họ nên biết khi nào phải đối phó với IRS. Đạo Luật Nhân Quyền của Người Đóng Thuế (Taxpayer Bill of Rights), được IRS thông qua vài tháng Sáu năm 2014, lấy các quyền hiện có trong mã số thuế và kết hợp thành nhóm dựa theo 10 loại rộng lớn sau đây, giúp cho quý vị dễ hiểu hơn. Hãy tìm hiểu về quyền hạn của quý vị và nghĩa vụ bảo vệ chúng của chúng tôi.

Quyền Được Cho Biết - Người đóng thuế có quyền được biết họ cần làm gì để tuân theo luật thuế. Họ có quyền được giải thích rõ ràng về luật và các thể thức của IRS ở tất cả các biểu thuế, chỉ dẫn, ấn phẩm, thông báo và thư từ. Họ có quyền được biết về các quyết định của IRS về trương mục thuế của mình và được giải thích rõ ràng về kết quả.

Quyền Nhận Dịch Vụ có Phẩm Chất - Người đóng thuế có quyền được trợ giúp nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp trong khi giao dịch với IRS, được cho biết theo cách họ có thể hiểu dễ dàng, nhận được thông tin rõ ràng, dễ hiểu từ IRS, và nói chuyện với người giám thị về một dịch vụ không phù hợp.

Quyền Trả Không Nhiều Hơn Số Tiền Thuế Đúng - Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đáo hạn theo pháp lý, gồm cả các khoản tiền lời và tiền phạt, và được IRS áp dụng tất cả khoản trả tiền thuế đúng cách.

Quyền Phản Đối IRS và Được Lắng Nghe - Người đóng thuế có quyền phản đối và đưa ra thêm những tài liệu để phản hồi hành động chánh thức của IRS hoặc hành động đề nghị, quyền đòi hỏi IRS sẽ duyệt xét phản đối của họ kịp thời, xem xét tài liệu của họ nhanh chóng và công bằng, và được phản hồi nếu IRS không đồng ý với lập luận của họ.

Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập - Người đóng thuế có quyền khiếu nại hành chánh công bằng về hầu hết các quyết định của IRS, bao gồm những khoản phạt, và có quyền được phản hồi bằng văn bản về quyết định của Văn Phòng Khiếu Nại (Office of Appeals). Người nộp thuế nói chung có quyền mang vụ khiếu kiện ra tòa.

Quyền Hành Động Cuối Cùng - Người nộp thuế có quyền biết số lần nhiều nhất họ có để phản đối IRS cũng như thời gian nhiều nhất IRS có để kiểm tra một niên thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế. Người nộp thuế có quyền biết khi nào IRS kiểm tra xong.

Quyền Riêng Tư - Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ câu hỏi, kiểm xét, hoặc hành động thực hiện nào của IRS phải tuân theo luật pháp và không nhiều hơn mức cần thiết, và sẽ tôn trọng tất cả các quyền tố tụng, bao gồm tìm kiếm và được bảo vệ không bị truy thu, được cung cấp một phiên tòa tố tụng đầy đủ về việc truy thu.

Quyền Kín Đáo - Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ thông tin nào họ cho IRS biết sẽ không được tiết lộ trừ khi được người đóng thuế hoặc pháp luật cho phép. Người đóng thuế có quyền đòi hỏi sẽ có những hành động thích hợp đối với nhân viên, người làm tờ khai thuế, và những người khác dùng sai hoặc tiết lộ sai thông tin khai thuế của người đóng thuế.

Quyền Thu Dụng Người Đại Điện - Người đóng thuế có quyền thu dụng một người đại diện được ủy quyền mà họ chọn để đại diện cho họ khi giao dịch với IRS. Người đóng thuế có quyền được trợ giúp từ Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic) nếu họ không đủ tiền trả cho đại diện.

Quyền Hưởng Hệ Thống Thuế Công Bằng và Đúng Đắn - Người đóng thuế có quyền đòi hỏi hệ thống thuế vụ cân nhắc dữ liệu và điều kiện ảnh hưởng tới nợ tiềm ẩn, khả năng trả tiền hoặc khả năng cho biết thông tin kịp thời. Người đóng thuế có quyền được Dịch Vụ Biện Thuế (Taxpayer Advocate Service) trợ giúp nếu họ bị khó khăn tài chánh hoặc nếu IRS chưa giải quyết xong vấn đề thuế má hợp lý và kịp thời thông qua các kênh bình thường.

Lui về đầu


Kiểm Tra, Khiếu Nại, Truy Thu, và Hoàn Lại Tiền (Examinations, Appeals, Collections, and Refunds)

Kiểm xét (kiểm tra) (Examinations (audits)) - Chúng tôi chấp nhận hầu hết các tờ khai của người đóng thuế đúng như đã nộp. Nếu chúng tôi có thắc mắc hoặc đã chọn bản khai thuế của quý vị để kiểm tra, thì điều này không có nghĩa là quý vị không thành thật. Công việc thẩm tra hay kiểm tra có thể đưa đến hoặc không đưa đến kết quả là phải nộp thêm tiền thuế. Chúng tôi có thể đóng hồ sơ của quý vị mà không thay đổi gì cả, hoặc quý vị có thể được hoàn tiền lại.

Tiến trình chọn bản khai thuế để kiểm tra thường bắt đầu theo một trong hai cách. Cách thứ nhất: chúng tôi dùng các chương trình vi tính để dò tìm tờ khai thuế nào có thể có số tiền không đúng. Những chương trình này có thể dựa vào thông tin trên bản khai thuế - chẳng hạn như Mẫu 1099 và W-2 - dựa vào các cuộc nghiên cứu về những lần kiểm tra trước đây, hoặc dựa trên một số vấn đề do các kế hoạch tuân hành nhận ra. Cách thứ nhì: chúng tôi dùng thông tin từ các nguồn bên ngoài để biết tờ khai có ghi số tiền nào chưa đúng hay không. Nguồn tham khảo này có thể là báo chí, hồ sơ công cộng, và nhiều người khác. Nếu chúng tôi xét thấy thông tin này chính xác và đáng tin cậy, thì sẽ dùng để chọn tờ khai thuế cần kiểm tra.

Ấn Phẩm 556 (Kiểm tra Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền) trình bày những quy định và thể thức mà chúng tôi thực hiện khi kiểm tra. Các đoạn sau đây cho biết cái nhìn tổng quát về cách chúng tôi thực hiện công việc kiểm tra.

Qua bưu điện (By mail) - Chúng tôi giải quyết khá nhiều trường hợp kiểm tra và thẩm tra qua bưu tín. Chúng tôi sẽ gởi thư yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin hoặc cho biết lý do tại sao chúng tôi thấy quý vị cần điều chỉnh bản khai thuế. Quý vị có thể hồi đáp qua bưu tín hoặc yêu cầu được chất vấn trực tiếp với người kiểm tra. Nếu quý vị gởi bưu tín cung cấp thông tin đã yêu cầu hoặc giải thích thêm vấn đề, thì chúng tôi có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quý vị, và sẽ trình bày lý do của bất cứ thay đổi nào cần thực hiện. Đừng ngần ngại, hãy viết thư cho chúng tôi để hỏi về bất kỳ điều gì quý vị chưa hiểu rõ.

Qua phỏng vấn (By interview) - Nếu chúng tôi thông báo sẽ thực hiện cuộc kiểm tra qua chất vấn trực tiếp - hoặc quý vị yêu cầu lần chất vấn như vậy - thì quý vị có quyền yêu cầu được kiểm tra vào giờ giấc và tại địa điểm thích hợp, tiện lợi cho cả quý vị lẫn IRS. Nếu người kiểm tra đề nghị thực hiện bất cứ thay đổi nào trên bản khai thuế của quý vị thì cũng sẽ giải thích lý do tại sao nên điều chỉnh. Nếu không đồng ý với những thay đổi này thì quý vị có thể đến gặp giám thị của người kiểm tra đó.

Kiểm Tra Nhiều Lần (Repeat examinations) - Nếu chúng tôi đã kiểm tra những mục y hệt trên tờ khai thuế của quý vị trong 2 năm trước và thấy không cần thay đổi gì về số tiền thuế phải nộp, thì quý vị nên liên lạc lại càng sớm càng tốt để chúng tôi xem có nên ngừng kiểm tra hay không.

Khiếu nại (Appeals) - Nếu không đồng ý với những thay đổi do người kiểm tra đề nghị, thì quý vị có thể nộp đơn kháng cáo lên Văn Phòng Khiếu Nại của IRS. Có thể dàn xếp hầu hết các điểm bất đồng mà không phải hầu những phiên tòa tốn tiền và mất nhiều thì giờ. Quyền khiếu nại của quý vị được trình bày đầy đủ chi tiết trong cả hai tài liệu: Ấn Phẩm 5 (Quyền Khiếu Nại và Cách Chuẩn Bị Phản Đối Nếu Quý Vị Không Đồng Ý) và Ấn Phẩm 556 (Kiểm Tra Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền).

Nếu không muốn liên hệ với Văn Phòng Khiếu Nại - hoặc không đồng ý với phán quyết của văn phòng này - thì quý vị có thể đưa trường hợp của mình lên Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ (U.S. Tax Court), Tòa Án Hoa Kỳ Phân Xử Khiếu Nại Cấp Liên Bang (U.S. Court of Federal Claims), hoặc Tòa Án Địa Phận Hoa Kỳ (U.S. District Court) tại nơi mình cư ngụ. Nếu quý vị kiện trường hợp của mình lên tòa án, thì IRS có trách nhiệm dẫn chứng một số sự kiện lập luận - nếu quý vị còn lưu giữ hồ sơ thích hợp để chứng tỏ mình giữ trọn trách nhiệm nộp thuế, có hợp tác với IRS, và đáp ứng một vài điều kiện khác. Nếu tòa án đồng ý với quý vị về hầu hết các vấn đề trong nội vụ tố tụng và xét thấy quan điểm của chúng tôi hết sức phi lý, thì quý vị có thể được bồi thường một phần chi phí hành chánh và tranh chấp. Quý vị không hội đủ điều kiện được lấy lại những chi phí này trừ khi đã cố gắng giải quyết trường hợp của mình về mặt hành chánh - kể cả trải qua phương thức khiếu nại - và đã cho chúng tôi biết thông tin cần thiết để giải quyết trường hợp này.

Truy thu (Collection) - Ấn Phẩm 594 (Tiến Trình Thu Thuế của IRS) trình bày quyền hạn và trách nhiệm của quý vị trong việc nộp thuế liên bang. Ấn phẩm này trình bày:

  • Những điều cần thực hiện khi quý vị còn nợ thuế. Nghĩa là cho biết quý vị phải làm gì nếu nhận được hóa đơn đòi tiền thuế, và khi nghĩ rằng hóa đơn này chưa đúng. Trong đó cũng nhắc tới vấn đề trả góp nhiều đợt, tạm hoãn truy thu, và đề nghị thỏa hiệp.
  • Hành động truy thu của IRS. Trong đó nhắc tới các vấn đề sau đây: quyền tịch thu tài sản để trừ nợ và việc giải tỏa quyền này, đánh thuế và miễn thu thuế, tịch thu và phát mãi, và chuyển nhượng tài sản.
  • Chứng nhận của IRS cho Bộ Ngoại Giao về nợ thuế trễ hạn nghiêm trọng, thường sẽ dẫn đến từ chối đơn xin cấp thẻ thông hành và bị hủy bỏ thẻ thông hành.

Quyền khiếu nại vấn đề thu thuế của quý vị được trình bày đầy đủ chi tiết trong Ấn Phẩm 1660, Quyền Khiếu Nại Truy Thu.

Bãi Miễn cho Người Hôn Phối Vô Can (Innocent spouse relief) - Thông thường, khi quý vị lẫn người phối ngẫu cùng khai thuế chung, thì cả hai đều có trách nhiệm trả toàn bộ tiền thuế, tiền lời, và tiền phạt. Muốn xin miễn trừ, quý vị phải nộp Mẫu Đơn 8857 (Yêu Cầu Bãi Miễn cho Người Hôn Phối Vô Can). Trong một vài trường hợp, Mẫu Đơn 8857 có thể cần phải được nộp trong vòng 2 năm kể từ ngày mà IRS cố gắng lần đầu tiên thu thuế từ quý vị. Xin đừng nộp Mẫu Đơn 8857 với Mẫu Đơn 1040. Muốn biết thêm thông tin về việc miễn trừ cho người hôn phối vô can thì nên xem Ấn Bản 971 (Bãi Miễn cho Người Hôn Phối Vô Can) và Mẫu Đơn 8857, hoặc quý vị có thể gọi cho văn phòng Người Hôn Phối Vô Can ở số 1-855-851-2009.

Liên lạc với đệ tam nhân khả dĩ. Thông thường, IRS sẽ giải quyết trực tiếp với quý vị hay đại diện được ủy quyền của quý vị. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi cũng trao đổi với người khác nếu cần thông tin quý vị không thể cung cấp, hay để kiểm chứng thông tin chúng tôi đã nhận. Nếu có liên lạc với người khác, như láng giềng, ngân hàng, chủ nhân, hay nhân viên thì chúng tôi sẽ cần cho họ biết thông tin giới hạn, như tên của quý vị. Luật pháp nghiêm cấm chúng tôi tiết lộ bất cứ thông tin nào thêm cần thiết để lấy hay kiểm chứng thông tin đang tìm. Nhu cầu liên lạc với người khác có thể tiếp tục cho đến khi có thể giải quyết hồ sơ của quý vị. Nếu chúng tôi cần liên lạc với người khác, thì quý vị có quyền yêu cầu danh sách về những người đã được liên lạc. Quý vị có thể yêu cầu qua điện thoại, bằng văn bản, hay trong quá trình phỏng vấn cá nhân.

Tiền hoàn trả (Refunds) - Quý vị có thể đệ đơn yêu cầu hoàn trả tiền thuế dư nếu nghĩ rằng mình đã nộp quá nhiều. Thường thì quý vị phải đệ đơn trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp tờ khai thuế ban đầu, hoặc 2 năm tính từ ngày đã trả tiền thuế, tùy vào ngày nào trễ hơn. Nói chung luật pháp cũng quy định phải trả thêm tiền lời trên khoản tiền hoàn lại, nếu chưa trang trải xong trong vòng 45 ngày kể từ lúc quý vị nộp tờ khai thuế hoặc yêu cầu hoàn trả. Ấn Phẩm 556 (Kiểm Tra Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Lại Tiền) có thêm thông tin về tiền hoàn trả.

Nếu quý vị được hoàn tiền lại nhưng chưa nộp tờ khai thuế, thì phải nộp trong vòng 3 năm kể từ ngày đáo hạn khai thuế (kể cả thời gian gia hạn) để lãnh món tiền hoàn trả đó.

Lui về đầu