IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

12. Cách Lấy Thêm Thông Tin

English

Mục Lục (Table of Contents)

 


Cách Tìm Nơi Trợ Giúp Thuế Vụ (How To Get Tax Help)

Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề thuế vụ, cần người giúp biên tập tờ khai, hoặc muốn tải lấy những ấn bản, mẫu đơn hay hướng dẫn miễn phí, thì nên đến IRS.gov và tìm những nguồn tài nguyên nào hữu ích ngay trong hiện tại.

Chuẩn bị và điền tờ khai thuế (Preparing and filing your tax return) - Nên tìm những tùy chọn miễn phí (để chuẩn bị và điền tờ khai) tại IRS.gov, hoặc trong cộng đồng địa phương - nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn.

 • Hãy đến IRS.gov rồi bấm vào thẻ Filing (Đệ nộp) để xem những tùy chọn.
 • Tìm kiếm cụm từ “Free File” - để biết điều kiện sử dụng nhu liệu có nhãn hiệu để chuẩn bị và gởi miễn phí tờ khai thuế liên bang qua e-file.
 • Tìm kiếm cụm từ “VITA” (Volunteer Income Tax Assistance, hay Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức), tải lấy ứng dụng miễn phí IRS2Go app, hoặc gọi số 1-800-906-9887 để tìm địa điểm VITA hay TCE (Tax Counseling for the Elderly, hay Cố Vấn Thuế cho Người Cao Niên) gần nhất có thể giúp chuẩn bị & khai thuế miễn phí.
 • Tìm kiếm cụm từ “TCE”, tải lấy ứng dụng miễn phí IRS2Go, hoặc gọi số 1-888-227-7669 để tìm địa điểm TCE gần nhất có thể giúp chuẩn bị & khai thuế miễn phí.

Chương trình VITA giúp đỡ miễn phí về thuế cho những người có lợi tức từ $54,000 trở xuống, người tàn tật, người già lão - kể cả người đóng thuế nào chưa nói thông thạo tiếng Anh - nếu họ cần được hỗ trợ chuẩn bị & điền tờ khai thuế của bản thân. Chương Trình TCE sẽ trợ giúp thuế vụ miễn phí cho mọi người nộp thuế, đặc biệt là người đã 60 tuổi trở lên. Các thiện nguyện viên TCE có đủ kinh nghiệm chuyên môn sẽ giải đáp những thắc mắc đặc thù của người cao niên - về hưu bổng và các vấn đề liên quan đến hồi hưu.

Tìm giải đáp cho những thắc mắc về luật thuế (Getting answers to your tax law questions) - Quý vị có thể tìm giải đáp cho những thắc mắc thuế vụ tại IRS.gov, vào bất kỳ lúc nào, bất kể nơi đâu.

 • Hãy đến www.irs.gov/Help&Resources để biết những công cụ đa dạng có thể trợ giúp quý vị về thuế.
 • Tìm kiếm cụm từ “ITA” (Interactive Tax Assistant, hay Trợ Tá Tương Tác về Thuế) tại IRS.gov để biết thông tin về công cụ có khả năng nêu câu hỏi về một số chủ đề trong luật thuế rồi hiển thị lời đáp. Có thể in toàn bộ đợt hỏi đáp cùng với câu trả lời chung cuộc.
 • Tìm kiếm cụm từ “Pub 17” tại IRS.gov để biết thông tin về Ấn Bản 17 - Thuế Lợi Tức Liên Bang (dành cho Cá Nhân)  (Publication 17, Your Federal Income Tax For Individuals) - trong đó có thông tin chi tiết về cơ hội tiết kiệm tiền thuế, những thay đổi ở luật thuế năm 2015, và hàng ngàn đường nối qua lại để tìm giải đáp cho các thắc mắc.
 • Ngoài ra, quý vị còn có thể truy cập thông tin về luật thuế từ nhu liệu đệ nộp điện tử.

Các mẫu đơn và ấn bản thuế vụ (Tax forms and publications) - Có thể tải lấy hoặc in tất cả những mẫu đơn và ấn bản cần thiết tại www.irs.gov/formspubs. Mặt khác, quý vị cũng có thể đến www.irs.gov/orderforms để đặt lấy và yêu cầu gởi mẫu đơn qua bưu tín. Tài liệu yêu cầu sẽ được gởi đến nội trong 10 ngày làm việc.

Ký Thác Trực Tiếp (Direct Deposit) - Cách nhanh nhất để được hoàn thuế là phối hợp ký thác trực tiếp với e-file của IRS. Ký thác trực tiếp sẽ chuyển thẳng tiền hoàn thuế (dạng điện tử, và rất kín đáo) vào trương mục tài chánh của quý vị. Có đến tám trên 10 người nộp thuế sử dụng ký thác trực tiếp để lấy tiền hoàn trả. Và đại đa số đều nhận được tiền trong vòng 21 ngày hoặc ít hơn.

Lấy bản ghi hoặc bản sao thông tin trong tờ khai thuế (Getting a transcript or copy of a return)

 • Đến IRS.gov rồi bấm vào mục “Get Transcript of Your Tax Records” thuộc thanh “Tools” Lấy Bản Ghi Tờ Khai Thuế của Quý Vị.
 • Gọi đường dây cấp phát bản ghi theo số miễn phí 1-800-908-9946.
 • Gởi Mẫu Đơn 4506-T hay 4506T-EZ qua bưu tín (cả hai đều có tại IRS.gov).

Sử dụng công cụ trực tuyến để dễ chuẩn bị & điền tờ khai (Using online tools to help prepare your return) -  Nên đến IRS.gov rồi bấm vào thanh Tools để dùng công cụ này cùng với những tùy chọn tự phục vụ khác.

 • Earned Income Tax Credit Assistant EITC Assistant(Trợ Tá EITC) xác định xem quý vị có hội đủ tiêu chuẩn được EIC hay không.
 • Online EIN Application (Đơn Xin EIN Trực Tuyến) giúp dễ xin EIN (Employer Identification Number, hay Mã Số Hãng Sở).
 • IRS Withholding Calculator (Dụng Cụ Chiết Tính Tiền Thuế Khấu Lưu) ước lượng số tiền phải tạm thu từ phiếu lương để nộp thuế lợi tức liên bang.
 • Electronic Filing PIN Request (Đơn Xin Số PIN Đệ Nộp Dạng Điện Tử) giúp kiểm chứng nhân thân khi không có số PIN tự chọn hay AGI của năm trước đó.
 • Công cụ First Time Homebuyer Credit Account Look-up (Lục Tìm Tín Khoản cho Người Mua Nhà Lần Đầu) sẽ cho biết thông tin về tiền trả và kết toán trương mục.

Muốn được giúp đỡ về AMT ( (Alternative Minimum Tax Assistant), hay Thuế Tối Thiểu Thay Thế) thì nên đến IRS.gov/AMT .

Tìm hiểu các vấn đề đánh cắp tên tuổi/mạo danh (Understanding identity theft issues)

 • Đến www.irs.gov/uac/IdentityProtection để biết thông tin và xem các đoạn video.
 • Nếu bị thất lạc hay trộm cắp số SSN - hoặc nghi ngờ mình bị mạo danh liên quan đến thuế - thì nên đến www.irs.gov/identitytheft để tìm hiểu các bước phải làm theo.

Kiểm lại tình hình hoàn thuế (Checking on the status of a refund)

 • Hãy đến www.irs.gov/refunds Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu?.
 • Tải lấy ứng dụng miễn phí IRS2Go về điện thoại đa năng để phối kiểm tình hình hoàn trả tiền thuế.
 • Gọi đường dây thường trực tự động về hoàn thuế - theo số 1-800-829-1954.

Nộp thuế (Making a tax payment) - IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất để giữ an toàn và an ninh cho giao dịch điện tử. Quý vị có thể nộp thuế dạng điện tử trực tuyến, qua điện thoại hoặc thiết bị di động. Giao dịch điện tử là điều nhanh chóng, dễ dàng và nhanh hơn so với gởi chi phiếu hay lệnh phiếu qua bưu tín. Hãy đến www.irs.gov/payments Lo Liệu Chi Trả để nộp tiền theo một trong những tùy chọn sau đây.

 • IRS Direct Pay (Nộp Thuế Trực Tiếp) (dành cho người đóng thuế nào có trương mục chi phiếu hay tiết kiệm).
 • Thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ (là biện pháp thu tiền đã được phê duyệt để trang trải trực tuyến hoặc qua điện thoại).
 • EFW (Electronic Funds Withdrawal, hay Trích Ngân Điện Tử) (dùng chung với e-file).
 • EFTPS (Electronic Federal Tax Payment System, hay Hệ Thống Nộp Thuế Liên Bang Dạng Điện Tử) (là lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp - cần phải ghi danh).
 • Chi phiếu hay lệnh phiếu.

IRS2Go giúp dễ sử dụng những tùy chọn nộp thuế qua thiết bị di động - chẳng hạn như IRS Direct Pay - và là phương cách miễn phí, an toàn để trang trải trực tiếp từ trương mục ngân hàng. Cũng có thể trả tiền qua thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ - thông qua biện pháp thu tiền đã được phê duyệt. Chỉ cần tải lấy IRS2Go từ Google Play, Apple App Store hoặc Amazon Appstore, rồi lo liệu chi trả vào bất kỳ lúc nào, bất kể nơi đâu.

Nếu tôi không thể trả ngay bây giờ thì sao? (What if I can’t pay now? ) Nên bấm vào biểu tượng “Pay Your Tax Bill” (Trang trải tiền thuế) ở IRS.gov để biết thêm thông tin về những tùy chọn phụ trội sau đây.

 • Đệ đơn xin OPA (Online Payment Agreement, hay Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến) để hoàn thành nghĩa vụ thuế bằng cách trả dần hàng tháng - nếu quý vị không thể nộp hết toàn bộ tiền thuế ngay trong hiện tại. Sau khi hoàn tất tiến trình trực tuyến, quý vị sẽ được thông báo ngay để biết thỏa thuận của mình có được phê duyệt hay không.
 • OIC (Offer in Compromise, hay Đề Nghị Thỏa Hiệp) giúp quý vị dàn xếp nợ thuế của mình với mức ít hơn toàn bộ số tiền nợ. Nên dùng Offer in Compromise Pre-Qualifier (Công Cụ Sơ Tuyển OIC) để xác nhận mình hội đủ điều kiện.

Kiểm tra tình trạng bản khai thuế đã đính chính (Checking the status of an amended return) . Đến IRS.gov rồi bấm vào thẻ Tools, kế đó là mục Bản khai thuế đã chỉnh sửa của tôi đâu?

Hiểu rõ thông báo hay thư của IRS  - Tìm kiếm cụm từ tại IRS.gov để biết thông tin phụ trội về thông báo hay thư do IRS gởi đến.

Đến viếng IRS (Visiting the IRS) - Dùng công cụ Office Locator tại IRS.gov để dò tìm vị trí TAC (Taxpayer Assistance Center, hay Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế) gần nhất. Điền cụm từ “office locator” vào ô tìm kiếm. Hoặc bấm “Contact Us” (Liên lạc với chúng tôi) trên ứng dụng IRS2Go rồi tìm Local Offices (Các văn phòng địa phương). Trước khi đến viếng, hãy nhớ dùng công cụ Locator (Office Locator) để biết giờ giấc làm việc và những dịch vụ hiện có.

Xem các đoạn video tại IRS (Watching IRS videos) -  Cổng video của IRS (tại www.irsvideos.gov) có bản trình bày bằng hình ảnh và âm thanh cho các doanh nghiệp nhỏ (tiểu thương), cá nhân và chuyên viên thuế vụ. Quý vị sẽ thấy các đoạn video về chủ đề thuế, bản lưu trữ về những lần thảo luận trực tiếp và hội thảo trên web, và cả những bản lưu trữ âm thanh từ diễn đàn hội thoại giữa những người hành nghề thuế vụ.

Xem thông tin thuế vụ bằng ngôn ngữ khác (Getting tax information in other languages) - Chúng tôi có những nguồn tài nguyên sau đây dành cho người đóng thuế nào có bản ngữ (tiếng mẹ đẻ) không phải là Anh văn.

 1. Người nộp thuế có thể xem thông tin trên IRS.gov bằng những ngôn ngữ sau đây.
 • Tiếng Tây Ban Nha.
 • Tiếng Trung Hoa.
 • Tiếng Việt.
 • Tiếng Đại Hàn.
 • Tiếng Nga.
 1. IRS TAC cung cấp dịch vụ thông ngôn qua điện thoại với hơn 170 thứ tiếng, và người đóng thuế có thể sử dụng miễn phí dịch vụ này.

Lui về đầu


TAS (Dịch Vụ Biện Thuế) Sẵn Sàng Giúp Đỡ (The Taxpayer Advocate Service Is Here To Help You)

TAS là gì?(What is the Taxpayer Advocate Service?)

TAS (Taxpayer Advocate Service, hay Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế, gọi gọn: Dịch Vụ Biện Thuế) là một tổ chức độc lập thuộc IRS (Internal Revenue Service, hay Sở Thuế Vụ) chuyên trợ giúp người nộp thuế và bảo vệ quyền hạn của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ cho mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng, đồng thời mỗi người đều biết và hiểu rõ quyền của mình theo Taxpayer Bill of Rights (Đạo Luật về Quyền Hạn Người Nộp Thuế).

TAS Có Ích Lợi Gì Cho Quý Vị? (What Can the Taxpayer Advocate Service Do For You?)

Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết những vấn đề nào vẫn còn chờ giải quyết với IRS. Và dịch vụ của chúng tôi miễn phí. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn được giúp đỡ thì chúng tôi sẽ chỉ định một người biện hộ có nhiệm vụ theo sát từng bước suốt tiến trình và làm mọi việc khả dĩ để giải quyết vấn đề. TAS sẽ rất hữu ích nếu:

 • Vấn đề này gây ra khó khăn tài chánh • cho quý vị, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.
 • Quý vị (hay doanh nghiệp của quý vị phải đối mặt) với mối đe dọa tức thời ngoài ý muốn.
 • Quý vị đã cố gắng liên lạc với IRS nhiều lần nhưng không có người nào trả lời, hoặc IRS không hồi đáp vào ngày đã hứa.

Làm Sao Để Liên Lạc với Chúng Tôi? (How Can You Reach Us?)

Chúng tôi có văn phòng ở mọi tiểu bang, tại Quận Columbia, và Puerto Rico. Số của biện hộ viên địa phương đã được ghi sẵn trong danh bạ bản địa và tại www.taxpayeradvocate.irs.gov. Cũng có thể gọi chúng tôi theo số 1-877-777-4778.

Làm Cách Nào Để Tìm Hiểu Quyền Hạn Người Đóng Thuế? (How Can You Learn About Your Taxpayer Rights?)

Đạo Luật về Quyền Hạn của Người Nộp Thuế trình bày mười quyền căn bản của mọi người đóng thuế khi giao dịch với IRS. Bộ Công Cụ Thuế Vụ (Tax Toolkit) tại www.taxpayeradvocate.irs.gov có thể trình bày rõ những quyền hạn đó có ý nghĩa gì và cách áp dụng. Đó là quyền hạn của quý vị. Hãy hiểu rõ và vận dụng sáng suốt.

Cách TAS có thể giúp người đóng thuế theo cách khác? (How Else Does the Taxpayer Advocate Service Help Taxpayers?)

TAS cũng giải quyết những vấn đề có quy mô rộng lớn hoặc toàn thể có thể ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Nếu quý vị biết một trong những vấn đề to lớn này thì nên trình báo qua Hệ Thống Điều Quản Biện Hộ Toàn Thể (Systemic Advocacy Management System) của chúng tôi.

Lui về đầu


Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinics hay LITC)

Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinics, hay LITC) phục vụ cá nhân có lợi tức dưới mức nào đó và cần giải quyết những vấn đề thuế như kiểm toán, khiếu nại và tranh chấp truy thu thuế. Một vài nơi tiếp trợ có thể cung cấp thông tin về quyền hạn và trách nhiệm của người đóng thuế bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho người sử dụng tiếng Anh là sinh ngữ thứ nhì. Viếng thăm Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate) hay xem Ấn Bản 4134 của IRS, Danh Sách Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic List).

Lui về đầu


Ban Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp (Small Business Administration)

SBA (Small Business Administration, hay Ban Quản Lý Tiểu Doanh Nghiệp) cống hiến cho chủ doanh nghiệp nhỏ những chương trình huấn luyện và truyền đạt kiến thức, dịch vụ tham vấn, chương trình tài chánh, và hỗ trợ theo hợp đồng. SBA cũng có các ấn phẩm và đoạn video về nhiều chủ đề kinh doanh. Sau đây là phần trình bày ngắn gọn về hỗ trợ của SBA.

SBDC (Small Business Development Center, hay Trung Tâm Phát Triển Tiểu Doanh Nghiệp).

SBDC cống hiến dịch vụ tham vấn, huấn luyện và kỹ thuật cho các chủ doanh nghiệp nhỏ hiện tại và tương lai, khi họ không đủ tiền sử dụng dịch vụ cố vấn riêng. Sẽ trợ giúp về việc khai trương, cải tiến hoặc mở rộng doanh nghiệp nhỏ.

BIC (Business Information Center, hay Trung Tâm Thông Tin Kinh Doanh).   BIC có một thư viện tham khảo về doanh nghiệp nhỏ, các băng video về việc quản lý, và kỹ thuật vi tính để dễ hoạch định kinh doanh. BIC cũng có dịch vụ hỗ trợ riêng cho từng cánhân. Người nào đang kinh doanh - hoặc muốn khai trương doanh nghiệp - đều có thể sử dụng BIC tùy ý mong muốn mà không bị tốn tiền.

SCORE (Service Corps of Retired Executives, hay Đoàn Thể Các Ủy Viên Chấp Hành Đã Hồi Hưu).   SCORE cống hiến dịch vụ tham vấn và huấn luyện cho các chủ doanh nghiệp nhỏ hiện tại và tương lai. Hội viên SCORE là những doanh nhân hiện tại và trước kia - họ cống hiến khả năng và kiến thức chuyên môn để giúp mọi người khai trương, quản lý và mở rộng doanh nghiệp nhỏ. SCORE cũng tổ chức nhiều hội thảo tiểu doanh nghiệp.

Internet (Liên Mạng). Quý vị có thể viếng thăm mạng lưới của SBA tại www.sba.gov. Trong lúc viếng thăm mạng lưới của SBA, quý vị có thể tìm nhiều thông tin tốt khác nhau cho chủ tiểu doanh nghiệp.

Điện thoại. Nên gọi Quầy Giải Đáp (Answer Desk) của SBA theo số 1-800-U-ASK-SBA (1-800-827-5722) để biết thông tin chung về những chương trình hiện có để hỗ trợ người chủ tiểu doanh nghiệp.

Miễn lấy hẹn. Quý vị có thể đi thẳng tới Trung Tâm Phát Triển Tiểu Doanh Nghiệp hoặc Trung Tâm Thông Tin Kinh Doanh để nhờ hỗ trợ tiểu doanh nghiệp của mình. Muốn tìm địa điểm gần nhất thì nên đến mạng lưới SBA hoặc gọi Quầy Giải Đáp của SBA.

Lui về đầu


Các Cơ Quan Khác của Liên Bang (Other Federal Agencies)

Các cơ quan liên bang khác cũng công bố nhiều ấn bản và quyển sách nhỏ để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Có thể lấy đa số tài liệu này từ Giám Quản Văn Kiện (Superintendent of Documents) tại GPO (Government Printing Office, hay Văn Phòng In Ấn của Chánh Phủ). Quý vị có thể lấy thông tin và đặt lấy các ấn phẩm và quyển sách nhỏ này theo nhiều cách.

Internet (Liên Mạng). Quý vị có thể viếng thăm mạng lưới của GPO tại www.gpo.gov.

Bưu tín. Viết thư đến GPO theo địa chỉ sau đây.

Superintendent of Documents (Giám Quản Tài Liệu)
U.S. Government Printing Office (Văn Phòng In Ấn Chánh Phủ Hoa Kỳ)
P.O. Box 979050
St. Louis, MO 63917-9000

Điện thoại. Gọi GPO miễn phí theo số 1-866-512-1800 hoặc 202-512-1800 từ khu vực Washington DC.

Lui về đầu

Page Last Reviewed or Updated: 17-Oct-2016