IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 152 - Thông Tin Hoàn Thuế

Topic 152 Refund Information

Quý vị có vài lựa chọn nhận tiền hoàn thuế lợi tức liên bang cho cá nhân:

  • Cách nhanh nhất là ký thác trực tiếp (chuyển ngân điện tử) vào trương mục chi phiếu hoặc tiết kiệm, kể cả trương mục hồi hưu cá nhân (individual retirement arrangement, hay IRA). Cũng có thể yêu cầu chuyển tiền tới trương mục trực tuyến TreasuryDirect® để mua chứng khoán và trái phiếu tiết kiệm của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Muốn biết thêm thông tin thì xem mục Sử Dụng Tiền Hoàn Thuế cho Treasury Direct (Using Your Tax Refund for Treasury Direct);
  • Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm Hoa Kỳ Xêri I với trị giá lên đến $5,000 (U.S. Series I Savings Bonds up to $5,000); hoặc
  • Gởi chi phiếu tới địa chỉ đã ghi trên tờ khai.

Nếu quý vị muốn nhận tiền hoàn thuế qua ký thác trực tiếp thì cũng có tùy chọn chia số tiền này vào ba trương mục tách biệt. Lấy thí dụ: có thể yêu cầu chúng tôi hoàn trả thẳng tới trương mục chi phiếu, tiết kiệm và hồi hưu - bằng cách điền đầy đủ vào Mẫu Đơn 8888, Phân Chia Tiền Hoàn Thuế, kể cả Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm (Form 8888, Allocation of Refund (Including Savings Bond Purchases)) rồi đính với tờ khai thuế lợi tức. Không thể sử dụng tùy chọn này nếu đệ nộp Mẫu Đơn 8379, Phần Phân Chia cho Người Hôn Phối Bị Thương Tật (Form 8379, Injured Spouse Allocation)(PDF). Nhắc nhở: Chỉ được phép ký thác trực tiếp tiền hoàn trả vào trương mục nào mang tên quý vị, tên người hôn phối, hoặc cả hai vợ chồng - nếu là trương mục chung. Nên lưu ý: Muốn được hoàn thuế theo cách ký thác trực tiếp (vào một hoặc nhiều trương mục) thì tổng số tiền hoàn trả phải là $1.00 trở lên.

Để nỗ lực chống gian lận và chận mạo danh, IRS đã quy định hạn mức tối đa hàng năm là ba lần ký thác trực tiếp vào trương mục tài chánh đơn lẻ hoặc thẻ ghi nợ trả trước. Người đóng thuế nào vượt quá giới hạn này sẽ nhận được thông báo và chi phiếu hoàn tiền.

Đối với tờ khai thuế nộp ở dạng điện tử: sẽ có tiền hoàn trả nội trong 21 ngày kể từ lúc nhận hồ sơ qua e-file. Đối với tờ khai trên giấy (gởi qua bưu điện): sẽ có tiền hoàn trả trong vòng sáu tới tám tuần lễ kể từ ngày IRS nhận được hồ sơ. Thường thì quá 9 trên 10 trường hợp hoàn thuế từ IRS đều được thực hiện trong ít hơn 21 ngày, nhưng vẫn cần xem xét kỹ tờ khai nào chưa đầy đủ hoặc thiếu chính xác, và có thể sẽ tốn nhiều thì giờ hơn bình thường.

Các đại diện của IRS sẽ nghiên cứu kỹ tình trạng tờ khai chỉ khi nào:

  • Đã quá 21 ngày kể từ lúc quý vị được thông báo xác nhận đã gởi qua e-file,
  • Đã quá 6 tuần kể từ khi quý vị gởi bản khai thuế trên giấy qua bưu điện, hoặc
  • Nếu công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? chỉ dẫn quý vị liên lạc với chúng tôi.

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? có thông tin cập nhật mới nhất về số tiền hoàn trả. Và nên sử dụng để biết tình trạng hoàn thuế của riêng mình. Công cụ này được cập nhật một lần mỗi ngày, vì vậy cũng không cần phối kiểm quá thường xuyên. Cũng có thể tải lấy ứng dụng miễn phí của chúng tôi cho thiết bị di động - là IRS2Go - từ iPhone hay Android. Cả hai đều hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Có thể bắt đầu kiểm qua tình hình hoàn trả trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tờ khai dạng điện tử, hoặc 4 tuần lễ sau khi gởi tờ khai trên giấy qua bưu điện.

Hãy để sẵn tờ khai thuế năm 2015 để cho biết số An Sinh Xã Hội, diện đệ nộp và số tiền hoàn trả chính xác (tính tròn đến Mỹ kim) ghi trên tờ khai.

Nếu không có Internet thì có thể gọi đường dây thường trực về hoàn thuế theo số 800-829-1954. Where’s My Refund? cho biết thông tin về tờ khai mới nhất đã nộp trong năm hiện tại và không có dữ liệu về tờ khai đã đính chính. Muốn biết tình hình của tờ khai đã đính chính thì sử dụng mục Bản khai thuế đã chỉnh sửa của tôi đâu?

Công cụ Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? gồm phần theo dõi chuyên hiển thị tiến triển qua 3 giai đoạn: (1) Đã nhận tờ khai, (2) Đã phê duyệt hoàn trả, và (3) Đã gởi tiền hoàn thuế. Where’s My Refund? sẽ cho biết ngày hoàn trả xác thực ngay sau khi IRS cứu xét xong tờ khai cá nhân và phê duyệt tiền hoàn thuế.

Tiền Hoàn Thuế của Tôi Đâu? cho biết thông tin đầy đủ và chính xác nhất hiện có. Không cần phải liên lạc với chúng tôi, trừ khi Where’s My Refund? yêu cầu như thế. Tình trạng hoàn thuế được cập nhật không quá một lần mỗi ngày - thường là vào ban đêm.

Có thể phải cứu xét lâu hơn trong những hoàn cảnh sau đây:

  • Tiền hoàn trả theo tờ khai đã đính chính: Nói chung sẽ cấp phát trong vòng 16 tuần lễ.
  • Kê khai thương tật của người hôn phối. Nên tham khảo Chủ Đề 203 để biết thêm thông tin về phần khai trình người hôn phối bị thương tật.
  • Hồ sơ hoàn thuế có đính kèm đơn xin ITIN (Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế). Nên tham khảo Chủ Đề 857 để biết thêm thông tin về ITIN.

Cũng có thể tham khảo Chủ Đề 303 để biết danh sách phối kiểm các lỗi phổ biến khi chuẩn bị & điền tờ khai thuế, và biết những điều phụ trội có thể làm chậm trễ quá trình cứu xét tờ khai.

Nếu quý vị nhận được khoản hoàn trả mà mình không có quyền hưởng, hoặc số tiền hoàn thuế nhiều hơn mức mong đợi, thì đừng đổi chi phiếu thành tiền mặt và chờ đến khi nhận được thông báo giải trình điều sai lệch này, rồi kế đó nhớ làm theo những chỉ dẫn trên thông báo. Muốn biết thông tin về việc giao trả số tiền cấp phát lầm thì nên xem Chủ Đề 161  (Topic 161).

Tuy nhiên, nếu số tiền hoàn thuế ít hơn mức dự kiến thì vẫn có thể đổi chi phiếu thành tiền mặt. Nếu chúng tôi xét thấy phải hoàn trả thêm thì sẽ gởi tiếp chi phiếu (trong đó ghi số tiền còn thiếu) cho quý vị. Cũng sẽ có thông báo giải trình điều sai lệch này. Nên tuân theo những chỉ dẫn trong thông báo.

Nếu chi phiếu hoàn tiền bị thất lạc, trộm cắp hay hư hại, thì IRS sẽ giúp lấy chi phiếu thay thế.

Muốn biết thêm thông tin về khoản hoàn thuế thì nên xem mục Những Thắc Mắc Thông Thường về Tiền Hoàn Trả trong Thời Kỳ Thuế Vụ (Tax Season Refund Frequently Asked Questions).

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016