IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Dịch Vụ Giúp Đỡ về Thuế

English

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS) là tiếng nói của quý vị tại IRS. Nhiệm vụ của chúng tôi là mọi người đóng thuế đều được đối xử công bằng, đồng thời quý vị cũng biết và hiểu rõ quyền hạn của mình. Chúng tôi có thể giúp quý vị miễn phí để giải quyết nhiều vấn đề với IRS mà quý vị không thể tự giải quyết được. Chúng tôi biết tiến trình này có thể rối rắm nhưng điều đáng ngại là quý vị không làm gì cả

    Taxpayer Advocate Service. Your voice at the IRS.
Các Vấn Đề Chung
 


Vào mạng lưới cho Dịch Vụ Biện Hộ cho Người Đóng Thuế (Taxpayer Advocate Service) để biết thêm thông tin.


Vào mạng lưới TAS (tiếng Anh)

Visit Taxpayer Advocate Service
 

Tin Tức

2016 Nationwide Tax Forum Seminars available for CPE credit
There are 13 interactive, self-study courses now available for viewing.

Five tips for picking a tax return preparer
Tips that will help you find a qualified tax professional.
 

Nhiều tin tức khác (tiếng Anh)

 

Báo Cáo và Thông Tin

 

Giới Thiệu về Chúng Tôi

 

Các Nguồn Tham Khảo

 

 

Truyền Thông Xã Hội

  TAS Facebook icon link      TAS Meduim icon link    

 

Page Last Reviewed or Updated: 02-Dec-2016