IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Free File: Ðã Ðể Sẵn Nhu Liệu Có Thương Hiệu Hẳn Hoi và Biểu Mẫu Trực Tuyến

Press Release - Free File Brand-Name Software and Online Forms Available Today

IR-2011-5, Jan. 14, 2011

WASHINGTON - Free File của IRS mở rộng cửa trong ngày hôm nay - là 14 tháng Giêng - để khởi đầu năm thứ chín liên tiếp giúp mọi người thấy tiến trình nộp thuế bớt là gánh nặng.

Mọi người đều có thể dùng Free File - là cách thức miễn phí để điền tờ khai và nộp thuế liên bang theo e-file - qua nhu liệu có thương hiệu hẳn hoi hoặc biểu mẫu điền trực tuyến. Cá nhân hoặc gia đình nào có tổng lợi tức đã điều chỉnh vào năm 2010 là $58,000 hoặc ít hơn đều có thể dùng nhu liệu Free File. Free File Với Biểu Mẫu Cần Ðiền - là phiên bản điện tử của các biểu mẫu IRS trên giấy - không có giới hạn nào về lợi tức.

“Free File tiết kiệm tiền của và thì giờ cần phải bỏ ra để điền và nộp tờ khai thuế liên bang qua e-file” - Cecille M. Jones, đang giữ quyền giám đốc Cơ Quan Thuế Vụ Ðiện Tử và Tín Thuế Khả Hoàn Trả (Electronic Tax Administration and Refundable Credits), đã phát biểu như vậy. “Free File thật sự giúp thấy tiến trình nộp thuế bớt là gánh nặng.”

Nhu liệu Free File là sản phẩm của tổ chức hợp tác công-tư - giữa IRS với Free File Alliance, LLC. Ðây là liên minh của khoảng 20 nhà cung cấp nhu liệu thuế, và họ chỉ để sẵn các phiên bản sản phẩm tại www.irs.gov/freefile. Mọi hội viên Free File đều phải đáp ứng một số đòi hỏi nhất định về an ninh, và phải sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất để bảo vệ thông tin của người đóng thuế.

Bảy mươi phần trăm số người đóng thuế đều hội đủ tiêu chuẩn dùng nhu liệu Free File. Ðây là công cụ tuyệt hảo cho người đệ nộp lần đầu tiên, cho các gia đình đang tìm cách tiết kiệm tiền, hoặc cho những người Mỹ nào thông thạo cách dùng Internet.
Người có tổng lợi tức đã điều chỉnh là $58,000 hoặc ít hơn sẽ hội đủ tiêu chuẩn sử dụng ít nhất một sản phẩm nhu liệu, nếu không nói là nhiều hơn. Mỗi nhà cung cấp nhu liệu Free File đều ấn định đòi hỏi cứu xét của riêng họ, và thường dựa vào những thông số tiêu chuẩn như lợi tức, tiểu bang thường trú, tuổi tác hoặc tình trạng quân nhân.

Cách dễ nhất để tìm nhà cung cấp nhu liệu là dùng công cụ trực tuyến - công cụ này có thể chỉ rõ sản phẩm phù hợp sau khi biết chút ít thông tin cá nhân của người đóng thuế. Hoặc, người đóng thuế có thể xem hết tất cả các nhà cung cấp cùng với sản phẩm của họ. Một số nhà cung cấp nhu liệu cũng thực hiện dịch vụ điền tờ khai thuế lợi tức tiểu bang - có thể là miễn phí hoặc lấy lệ phí.

Free File Với Biểu Mẫu Cần Ðiền dành cho người đóng thuế có lợi tức nhiều hơn $58,000. Ðây là chương trình thích hợp nhất cho người đóng thuế nào đã có kinh nghiệm tự điền tờ khai thuế liên bang. Ðối với những người thích khai thuế theo cách thức cũ - nghĩa là trên giấy - thì đây là giải pháp điện tử thay thế.

Free File Với Biểu Mẫu Cần Ðiền thực hiện một vài phép tính toán và cho biết các đường nối với một số ấn phẩm của IRS. Giải pháp này không dùng dạng thức quen thuộc của nhu liệu là hỏi-và-đáp. Người đóng thuế có thể nộp biểu mẫu miễn phí qua e-file. Và giải pháp này cũng không giúp điền tờ khai thuế lợi tức tiểu bang.

Người đóng thuế phải truy cập các sản phẩm thuế qua IRS.gov để tránh mọi khoản tiền có thể thu khi điền hoặc gởi tờ khai thuế liên bang qua e-file. Hội viên Free File cũng bị nghiêm cấm dai dẳng chào bán những sản phẩm khác cho người đóng thuế.
Khi người đóng thuế đã chọn nhu liệu Free File, họ sẽ rời khỏi IRS.gov và tới địa điểm của nơi hợp tác để điền đầy đủ và nộp tờ khai qua e-file. IRS không lưu dụng bất cứ thông tin cá nhân nào từ người đóng thuế.

Năm nay, người đóng thuế sẽ thấy trang Free File được thiết trí lại để dễ dàng di chuyển theo các bước thực hiện tiến trình.

Ðịa điểm con có chứa thông tin và các đoạn video phụ trội về Free File cũng được cập nhật. Ðịa điểm này - www.freefile.irs.gov - cũng có trang ‘truyền bá”, trong đó khuyến khích các tổ chức hoặc doanh thương khác giúp loan báo tin tức về Free File.
Thí dụ: các tổ chức hay doanh thương khác có thể đặt công cụ đếm ngược ngày khai thuế tại mạng lưới của họ hoặc đăng tin trên phương tiện truyền thông xã hội để thông báo cho nhân viên, thân chủ hay khách hàng biết về Free File.

Page Last Reviewed or Updated: 17-Aug-2012