IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Khai thuế miễn phí: Khai thuế liên bang miễn phí

English

 

information  

Free File đóng cửa vào mùa nghỉ lễ. Xin trở lại vào tháng Giêng để nộp tờ khai thuế 2016 của quý vị.

Free File Logo

Hãy để Free File thực hiện công việc khó khăn cho quý vị với nhu liệu danh tiếng hay Free File Fillable Forms. 

Lợi tức dưới $62,000: Nhu liệu Free File
 

  • Sử dụng nhu liệu khai thuế miễn phí
  • Nhu liệu giúp cho việc khai thuế dễ dàng hơn
  • Có sẵn bản khai thuế tiểu bang, một số bản khai miễn phí
  • Giúp tôi tìm nhu liệu Free File (Help me find Free File software)

 

BẮT ĐẦU 
Khai Miễn Phí Ngay (tiếng Anh)

Start Free File Now

Nhu liệu Free File

   

Lợi tức trên $62,000: Các Mẫu Điền của Free File
 

  • Free Fillable, phiên bản điện tử của mẫu bằng giấy
  • Phải biết cách tự khai thuế
  • Tính toán; chỉ có chỉ dẫn căn bản
  • Không có giúp khai thuế tiểu bang

 

BẮT ĐẦU Các Mẫu Đơn Điền
Thông Tin Ngay (tiếng Anh)

Start Free File Fillable Forms Now

Các Mẫu Ðiền của Free File

Sau khi chọn nhu liệu Free File, bấm vào "leave IRS site" (rời mạng lưới IRS) để vào danh sách những nhà cung cấp nhu liệu.

Vài nét về chương trình này

Page Last Reviewed or Updated: 03-Nov-2016