New Address for Filing Form 8898

 

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Effective June 1, 2021, Form 8898 should be mailed to:

Internal Revenue Service
3651 S. IH 35
MS 4301AUSC
Austin, TX 78741