Tcheke estati ranbousman taks sou revni ou pou 2022, 2021 ak 2020 ou. Si ou fè yon deklarasyon elektwonik, pèmèt 36 èdtan pase pou enfòmasyon ou yo parèt epi 3 semenn pou ou jwenn ranbousman ou an. Si ou voye deklarasyon ou an pa lapòs, li pral pran plis tan.

 

Verifye Ranbousman ou

Yo mete enfòmasyon yo ajou yon fwa pa jou, pandan lannwit.

Sa Ou Bezwen

  • Nimewo Sekirite Sosyal ou oswa Nimewo Idantite kontribiyab ou
  • Estati depo ou
  • Montan egzat ranbousman sou deklarasyon ou an

Verifye Rabousman ou (an anglè)


Ou ap sèvi ak yon Aparèy Mobil?

Verifye ranbousman ou sou aplikasyon IRS2Go a.

Anvan ou Depoze yon Dezyèm Deklarasyon Enpo

Depoze menm deklarasyon an ankò nòmalman pap fè ranbousman ou an ale pi vit, epi ta ka menm lakoz reta.

Sepandan, ou ta dwe retounen voye deklarasyon taks ou, pa vwa elektwonik si posib, si tout sa yo aplike:

  • Yo dwe ou yon ranbousman,
  • Ou te deklare sou papye sa gen plis pase 6 mwa deja, epi
  • Kote Ranbousman Mwen pa montre ke nou te resevwa deklarasyon ou.

Retounen voye deklarasyon taks ou sèlman si tout pwen anlè yo konsène ou.

Kilè pou ou Rele Nou

Rele nou pou estati ranbousman ou an sèlman si Kote Ranbousman mwen mande ou pou kontakte nou.

Nimewo telefòn IRS ak opsyon èd pou taks yo

Si Ranbousman Ou Anreta

Ranbousman ou an ka gen reta si deklarasyon ou an bezwen koreksyon oswa plis revizyon. Si nou bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon ou an, n ap kontakte ou pa lapòs.

Poukisa ranbousman ou an ka pètèt ap pran plis tan (an anglè)


Asosye

Enfòmasyon Ranbousman (an anglè)
Kesyon yo poze souvan sou sezon ranbousman taks
Depo dirèk