Sa ki nouvo

Kounyea, Kote Ranbousman Mwen an? bay enfòmasyon sou ranbousman pou ane fiskal 2019, 2020, ak 2021. Ou ta dwe gade toujou, Kont Anliy ou pou w wè istorik pèman ou, revni brit ajiste (AGI) ane pase, oswa lòt dosye fiskal.

 

Sa W ap Bezwen

fa-check
Nimewo sekirite sosyal ou oswa ITIN
fa-check
Kondisyon fiskal ou
fa-check
Montan egzat ranbousman w lan

 

    24 è apre yon deklarasyon elektwonik pou ane fiskal 2021 an
    3 oswa 4 jou apre yon deklarasyon elektwonik pou ane fiskal 2019 oswa 2020​​​​​​​
    Si ou te deklare sou papye, sa ka pran 6 mwa oswa plis​​​​​​​
    Nou aktyalize Kote Ranbousman Mwen chak jou, jeneralman nan lannwit