Sa W ap Bezwen

fa-check
Social security number or ITIN
fa-check
Your filing status
fa-check
Your exact refund amount

Kote Ranbousman Mwen an? ap montre w estati dènye deklarasyon enpo ou te fè yo nan de (2) dènye ane yo.

fa-clock-o
24 hours after e-filing
fa-calendar
Expect extended delays if you mailed your return or responded to an IRS Notice
fa-moon-o
We update Where's My Refund daily, usually overnight

Kèk deklarasyon pran plis tan pase lòt pou yo trete pou anpil rezon, tankou lè yon deklarasyon:

  • Genyen erè tankou montan Kredi Ranbousman Rekiperasyon ki pa kòrèk
  • Pa konplè
  • Afekte pa vòl idantite oswa fwod
  • Genyen yon demann pou yon Kredi Fiskal sou Revni ki Rantre oswa Kredi Fiskal Adisyonèl pou Timoun nan pandan yo itilize revni 2019 la.
  • Genyen yon Fòm 8379, Alokasyon pou Konjwen ki Blese (an anglè), ki ka pran jiska 14 semenn pou trete
  • Bezwen plis analiz anjeneral

Pou dènye enfòmasyon sou tretman rabousman IRS pandan pandemi COVID-19 la, ale sou paj Estati Operasyon IRS yo (an anglè).

N ap kontakte ou pa imèl lè (oswa si) nou bezwen plis enfòmasyon pou trete deklarasyon w lan.