Quý Vị Sẽ Cần Những Gì

fa-check
Số an sinh xã hội hoặc ITIN
fa-check
Tình trạng khai thuế của quý vị
fa-check
Số tiền hoàn thuế chính xác

fa-clock-o
24 giờ sau khi khai thuế điện tử
fa-calendar
Có thể xảy ra chậm chễ kéo dài nếu quý vị gửi tờ khai thuế của mình qua đường bưu điện hoặc trả lời Thông Báo của IRS
fa-moon-o
Chúng tôi cập nhật công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu hàng ngày, thường là qua đêm

Một số tờ khai thuế mất nhiều thời gian để xử lý hơn các tờ khai khác vì nhiều lý do, bao gồm cả khi tờ khai:

  • Có lỗi bao gồm số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi không chính xác
  • Không đầy đủ
  • Bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận
  • Bao gồm sử dụng thu nhập năm 2019 để yêu cầu về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung.
  • Bao gồm Mẫu 8379, Phân Bổ Cho Người Phối Ngẫu Bị Tổn Hại (tiếng Anh) PDF, có thể mất đến 14 tuần để xử lý
  • Nói chung là cần duyệt xét thêm

Để biết thông tin mới nhất về quy trình xử lý hoàn thuế của IRS trong đại dịch COVID-19, hãy xem trang Tình Trạng Hoạt Động của IRS (tiếng Anh).

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua đường bưu điện khi (hoặc nếu) chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai của quý vị.