Hoàn thuế

Trong sê-ri này:

Cách khai thuế của bạn: từng bước
Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không
Thu thập tài liệu
Lấy tín thuế và khấu trừ
Nộp tờ khai
Lấy tiền hoàn thuế của bạn
Trả tiền thuế đúng thời hạn
Sẵn sàng khai thuế vào năm tới


Cách tiền hoàn thuế hoạt động

Nếu bạn trả nhiều tiền trong năm hơn số tiền bạn nợ thuế, bạn có thể được hoàn thuế. Ngay cả khi bạn không trả tiền thuế, bạn vẫn có thể được hoàn lại tiền nếu bạn đủ điều kiện cho một khoản tín thuế có thể hoàn lại.

Kiểm tra tiền hoàn trả của bạn

Nếu bạn e-file tờ khai của bạn, bạn thường có thể thấy tình trạng hoàn thuế của bạn sau khoảng 48 giờ với Tiền hoàn của tôi ở đâu? Bạn có thể nhận được thông tin hoàn thuế của bạn cho năm hiện tại và 2 năm trước.

Kiểm tra tiền hoàn thuế của bạn

Kiểm tra tiền hoàn thuế của bạn cho một tờ khai được điều chỉnh

Tờ khai được điều chỉnh mất đến 3 tuần để hiển thị trong hệ thống của chúng tôi và lên đến 16 tuần để xử lý. Để kiểm tra tờ khai được điều chỉnh, hãy truy cập Tờ khai được điều chỉnh của tôi đâu?

Khi nào bạn sẽ nhận được tiền hoàn thuế

Để xử lý tiền hoàn thuế của bạn, nó thường mất:

  • Lên đến 21 ngày cho một tờ khai e-file
  • 4 tuần trở lên cho tờ khai được điều chỉnh và tờ khai được gửi qua thư
  • Lâu hơn nếu tờ khai của bạn cần chỉnh sửa hoặc xem xét thêm

Thời gian hoàn thuế của bạn có thể thay đổi nếu bạn:

Chọn cách nhận tiền hoàn thuế của bạn

Bạn có thể nhận tiền hoàn thuế bằng cách:

Ký gửi trực tiếp: Đây là cách nhanh nhất để nhận tiền hoàn thuế của bạn. Gửi tiền vào tài khoản thanh toán, tiết kiệm, hoặc hưu trí của bạn. Bạn có thể chia tiền hoàn thuế (tiếng Anh) thành tối đa 3 tài khoản.

Séc giấy: Chúng tôi sẽ gửi séc đến địa chỉ trên tờ khai thuế của bạn. Thông báo cho chúng tôi nếu bạn đã thay đổi địa chỉ của bạn.

Thẻ ghi nợ trả trước: Kiểm tra với ngân hàng hoặc nhà cung cấp thẻ của bạn để xem thẻ của bạn có sử dụng được không và số tài khoản cần sử dụng.

Ứng dụng thanh toán di động: Một số ứng dụng chấp nhận ký gửi trực tiếp.

Trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ: Tìm hiểu cách mua trái phiếu với tiền hoàn thuế của bạn (tiếng Anh).

Lập kế hoạch hoàn thuế cho năm tới

Để có được một khoản tiền hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn vào mùa thuế tiếp theo, điều chỉnh các loại thuế bạn phải trả trong năm với Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế.

Giải quyết vấn đề hoàn thuế

Nếu tiền hoàn thuế không phải là những gì bạn mong đợi, có thể là do:

Nếu tiền hoàn thuế của bạn bị mất hoặc bị phá hủy, hãy yêu cầu séc thay thế (tiếng Anh).

Nếu bạn nhập sai tài khoản hoặc số định tuyến, hãy gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 để dừng ký gửi tiền. Nếu nó đã được gửi vào tài khoản khác, bạn phải liên hệ với ngân hàng của bạn để lấy lại tiền.

Nếu bạn nhận được một khoản hoàn thuế bạn không được hưởng, nhanh chóng trả lại cho chúng tôi.

Trợ giúp qua điện thoại

Tiền hoàn trả của tôi ở đâu có thông tin mới nhất về tờ khai của bạn. Nếu bạn không thể truy cập internet, bạn có thể gọi đường dây nóng hoàn thuế tự động theo số 800-829-1954 cho tiền hoàn thuế trong năm hiện tại hoặc số 866-464-2050 cho tờ khai được điều chỉnh.

Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đã nhầm với tiền hoàn thuế của bạn, hãy kiểm tra Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu hoặc tài khoản trực tuyến của bạn để biết chi tiết.