Quý Vị Sẽ Cần Những Gì

fa-check
Số an sinh xã hội hoặc ITIN
fa-check
Tình trạng khai thuế của quý vị
fa-check
Số tiền hoàn thuế chính xác

fa-clock-o
24 giờ sau khi khai thuế điện tử (e-filing)
fa-calendar
4 tuần sau khi quý vị gửi khai thuế của mình qua bưu điện
fa-moon-o
Chúng tôi cập nhật hàng ngày, thường là qua đêm
Alert