Quý Vị Sẽ Cần Những Gì

fa-check
Số an sinh xã hội hoặc ITIN
fa-check
Tình trạng khai thuế của quý vị
fa-check
Số tiền hoàn thuế chính xác

fa-clock-o
24 giờ sau khi khai thuế điện tử
fa-calendar
Có thể xảy ra chậm chễ kéo dài nếu quý vị gửi tờ khai thuế của mình qua đường bưu điện hoặc trả lời một Thông báo của IRS
fa-moon-o
Chúng tôi cập nhật công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu hàng ngày, thường là qua đêm