Quý Vị Sẽ Cần Cung Cấp Thông Tin Gì

fa-check
Số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN
fa-check
Tình trạng khai thuế của quý vị
fa-check
Số tiền hoàn thuế chính xác của quý vị

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ hiển thị tình trạng hoàn thuế của quý vị, thường là về khoản hoàn thuế năm tính thuế gần đây nhất mà chúng tôi có trong hồ sơ cho quý vị.

fa-clock-o
24 giờ sau khi nộp bằng điện tử
fa-calendar
4 tuần sau khi quý vị gửi tờ khai thuế của mình qua đường bưu điện
fa-moon-o
Cập nhật được thực hiện hàng ngày, thường là qua đêm