Quý Vị Sẽ Cần Cung Cấp Thông Tin Gì

fa-check
Social security number or ITIN
fa-check
Your filing status
fa-check
Your exact refund amount

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? sẽ hiển thị tình trạng của tờ khai thuế đã nộp gần đây nhất của quý vị trong vòng hai năm thuế qua.
 

fa-clock-o
24 hours after e-filing
fa-calendar
Expect extended delays if you mailed your return or responded to an IRS Notice
fa-moon-o
We update Where's My Refund daily, usually overnight

Một số tờ khai thuế mất nhiều thời gian để xử lý hơn các tờ khai khác vì nhiều lý do, bao gồm cả khi tờ khai:

  • Có lỗi như số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi không chính xác
  • Không hoàn thiện
  • Bị ảnh hưởng của hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận
  • Bao gồm yêu cầu về Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung sử dụng lợi tức năm 2019.
  • Bao gồm Mẫu 8379: Phân Bổ Cho Người Phối Ngẫu Bị Tổn Thương (tiếng Anh) mà có thể mất đến 14 tuần để xử lý
  • Nói chung là cần duyệt xét thêm

Để biết thông tin mới nhất về quy trình xử lý tiền hoàn thuế của Sở Thuế Vụ trong đại dịch COVID-19, hãy xem trang Tình Trạng Hoạt Động Của IRS (tiếng Anh).

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua đường bưu điện khi (hoặc nếu) chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai của quý vị.