Có gì mới

Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hiện cung cấp thông tin về tiền hoàn thuế cho các năm thuế 2021, 2020 và 2019. Quý vị vẫn nên xem Tài Khoản Trực Tuyến của mình để xem lịch sử thanh toán, tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) của năm trước hoặc các hồ sơ thuế khác.

 

Quý Vị Sẽ Cần Cung Cấp Thông Tin Gì

fa-check
Số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN của quý vị
fa-check
Tình trạng khai thuế của quý vị
fa-check
Số tiền hoàn thuế chính xác của quý vị

 

    24 giờ sau khi nộp tờ khai thuế năm 2021 bằng điện tử
    3 hoặc 4 ngày sau khi nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 bằng điện tử
    Nếu quý vị nộp bằng giấy, có thể mất đến 6 tháng hoặc lâu hơn
    Cập nhật được thực hiện hàng ngày, thường là qua đêm