Sẵn sàng khai thuế vào năm tới

Trong sê-ri này:

Cách khai thuế của bạn: từng bước
Kiểm tra xem bạn có cần khai thuế không
Thu thập tài liệu
Lấy tín thuế và khấu trừ
Nộp tờ khai
Lấy tiền hoàn thuế của bạn
Trả tiền thuế đúng thời hạn
Sẵn sàng khai thuế vào năm tới


Hãy chuẩn bị

Khi bạn hoàn thành việc khai thuế, hãy dành vài phút để chuẩn bị cho năm sau. Lập kế hoạch khai thuế trong suốt cả năm có thể giúp bạn:

  • Tiết kiệm thời gian và căng thẳng 
  • Nộp tờ khai chính xác 
  • Nhận tiền hoàn thuế của bạn nhanh hơn 

Dưới đây là các bước bạn có thể thực hiện để làm cho việc khai thuế năm tới trở lại dễ dàng hơn.

Thu xếp hồ sơ thuế của bạn 

Tạo các tập hồ sơ cho tài liệu thuế của bạn. Điều này bao gồm:

  • Tài liệu và biên lai bạn thu thập được
  • Các mẫu đơn được gửi cho bạn trong tháng 1 và tháng 2

Tìm hiểu lưu giữ hồ sơ thuế trong bao lâu

Cập nhật thông tin của bạn khi thay đổi 

Nếu bạn di chuyển hoặc thay đổi tên, hãy cập nhật thông tin của bạn kịp thời.

Kiểm tra khấu lưu của bạn 

Nếu hóa đơn thuế hoặc tiền hoàn thuế của bạn không phải là những gì bạn muốn trong năm tới, bạn có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi khấu lưu của mình. Kiểm tra khấu lưu của bạn bất cứ lúc nào thu nhập của bạn hoặc tình hình thuế thay đổi trong suốt cả năm. Để thay đổi số tiền khấu lưu, đưa cho chủ lao động của bạn W-4 đã cập nhật.

Xem xét các sự kiện cuộc sống 

Nếu bạn chuyển đi, kết hôn hoặc ly dị, có con, có công việc thứ hai, nghỉ hưu hoặc có thay đổi khác, điều đó có thể ảnh hưởng đến thuế của bạn. Tìm hiểu phải làm gì cho một số sự kiện trong cuộc sống (tiếng Anh).

Điều chỉnh tờ khai của bạn 

Nếu bạn nhận được một thông báo từ chúng tôi về một lỗi khi trở về của bạn hoặc nhận ra bạn đã phạm sai lầm, bạn có thể cần phải nộp một tờ khai được điều chỉnh (tiếng Anh).