Liên hệ với văn phòng IRS tại địa phương

Bạn có thể nhận trợ giúp trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế IRS tại địa phương của bạn.

Hãy gọi cho một đễ đặt cuộc hẹn sau khi bạn tìm thấy một Trung tâm hỗ trợ Người đóng thuế gần bạn.

Tìm một văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế (tiếng Anh)

Văn phòng của IRS đóng cửa vào các ngày lễ liên bang (tiếng Anh).

Chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn

 • Gọi điện thoại để lên lịch trước cho cuộc hẹn của bạn.
 • Mang theo những thứ sau:
  • Giấy tờ tùy thân hiện tại có ảnh do chính phủ cấp.
  • Mã số thuế, chẳng hạn như số An sinh Xã hội.
  • Bất kỳ tài liệu thuế nào khác bạn cần.
 • Xin đừng mang theo những thứ sau:
  • Đồ ăn hoặc thức uống
  • Máy chụp hình
  • Vũ khí
 • Đễ xin Mã số thuế Cá nhân (ITIN) hoặc gia hạn ITIN, hãy chuẩn bị sẵn tài liệu của bạn
 • Bảo vệ bản thân và những người khác: Tra cứu cộng đồng của bạn trên Trình theo dõi dữ liệu COVID của CDC (tiếng Anh).
 • Nếu bạn cảm thấy bị bệnh, xin vui lòng sắp xếp lại cuộc hẹn của bạn.
 • Hãy tắt tiếng điện thoại di động trong cuộc hẹn của bạn.

Nhận được phục vụ nhanh hơn

Bạn có thể nhận trợ giúp với hầu hết các vấn đề về thuế trực tuyến hoặc qua điện thoại. Trên trang IRS.gov bạn có thể:

Mẫu thuế SSA-1099

Nhận một tài liệu thay thế ngay lập tức khi bạn mở một tài khoản my Social Security (An sinh Xã hội của tôi) miễn phí.

Bắt Đầu Ngay Bây Giờ! (tiếng Anh)

Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế

Những điều bạn cần biết