Liên Lạc với Văn Phòng IRS tại Địa Phương

Để đến Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế tại địa phương, quý vị cần:

 1. Tìm văn phòng (tiếng Anh) quý vị cần đến
 2. Đặt lịch hẹn bằng cách gọi đến số điện thoại đặt hẹn của văn phòng đó

Tìm một Văn Phòng Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (tiếng Anh)

Nhập Mã ZIP gồm 5 chữ số của quý vị.

Trung tâm Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế đóng cửa vào các ngày lễ liên bang (tiếng Anh).

Chuẩn bị cho cuộc hẹn

 • Lên lịch trước cho cuộc hẹn của quý vị.
 • Mang theo những thứ sau:
  • Giấy tờ tùy thân hiện tại có ảnh do chính phủ cấp.
  • Số nhận diện người đóng thuế, như là số An Sinh Xã Hội.
  • Bất kỳ tài liệu nào khác quý vị cần cho cuộc hẹn của mình.
 • Dùng Công cụ tiếp cận cơ sở COVID-19 của CDC (tiếng Anh) để bảo vệ bản thân và nhân viên của chúng tôi. Nếu quý vị cảm thấy không khỏe thì xin dời lịch hẹn của quý vị.
 • Nếu khu vực của quý vị có tỷ lệ lây nhiễm cao (tiếng Anh) hoặc quý vị chưa được tiêm chủng đầy đủ, hãy đeo khẩu trang
 • Giữ khoảng cách 6 feet với những người khác.

Nhận được dịch vụ nhanh hơn

Quý vị có thể nhận trợ giúp với hầu hết các vấn đề về thuế trực tuyến hoặc qua điện thoại. Trên trang IRS.gov quý vị có thể:

IRS Cung Cấp Trợ Giúp Trực Tiếp Vào Thứ Bảy

Quý vị thiếu Mẫu SSA-1099?

Nhận một tài liệu thay thế ngay lập tức khi quý vị mở một tài khoản my Social Security (An Sinh Xã Hội của tôi) miễn phí.

Bắt Đầu Ngay Bây Giờ! (tiếng Anh)

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế

Những điều quý vị cần biết