Mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường

Tìm mức vận phí tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường để khấu trừ chi phí xe hơi cho mục đích kinh doanh và từ thiện, y tế hoặc di chuyển.

Tín dụng thuế cơ hội việc làm (tiếng Anh)

Tín thuế Cơ hội việc làm (WOTC) dành cho người chủ lao động để tuyển dụng các cá nhân từ các nhóm mục tiêu nhất định đã gặp phải rào cản trong việc làm.

Tín thuế Duy trì Nhân viên (tiếng Anh)

Tín thuế Duy trì Nhân viên (ERC) – đôi khi được gọi là Tín thuế Duy trì Nhân viên hoặc ERTC - là khoản tín thuế có thể hoàn lại cho các doanh nghiệp và tổ chức được miễn thuế có nhân viên và bị ảnh hưởng trong các năm thuế của đại dịch COVID-19 2020 và 2021.

Tính thuế Chăm sóc Trẻ em do Chủ lao động cung cấp (tiếng Anh)

Các doanh nghiệp đủ điều kiện nhận được tín thuế khi họ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em cho nhân viên của mình.

Vùng Cơ hội (tiếng Anh)

Vùng Cơ hội là một công cụ phát triển kinh tế mà hỗ trợ đầu tư và tăng trưởng ở các khu vực khó khăn của Hoa Kỳ. Đầu tư vào các Vùng Cơ hội và hoãn thuế đối với các khoản lợi nhuận đủ điều kiện.

Tín thuế Xe sạch (tiếng Anh)

Xác định xem việc bạn mua xe bằng điện (EV) hay xe chạy pin nhiên liệu (FCV) có đủ điều kiện để được tín thuế theo Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 hay không.

Khấu trừ cho tòa nhà thương mại có hiệu quả năng lượng

Chủ sở hữu tòa nhà tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong một số hệ thống tòa nhà lên ít nhất 25% có thể yêu cầu khấu trừ thuế.

Tín thuế cho người xây nhà có hiệu quả năng lượng (tiếng Anh)

Các nhà thầu đủ điều kiện xây mới hoặc tái xây dựng đáng kể những ngôi nhà đủ điều kiện có hiệu quả năng lượng có thể yêu cầu các khoản tín thuế lên tới $5.000 mỗi ngôi nhà.

Tín thuế cho dự án năng lượng hiện đại (tiếng Anh)

Các nhà sản xuất và các đơn vị khác đầu tư vào các dự án năng lượng hiện đại đủ điều kiện có thể nộp đơn xin tín thuế thông qua Bộ Năng lượng.

Tín thuế cho nghiên cứu (tiếng Anh)

Các chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ thuật kiểm xét được cung cấp cho các giám định viên thực địa về việc kiểm xét các trường hợp tín thuế cho nghiên cứu.

Khấu trừ chi phí kinh doanh (tiếng Anh)

Am hiểu các loại chi phí kinh doanh khác nhau, những gì được khấu trừ và các quy tắc chung để khấu trừ chi phí.

Những giao dịch lạm dụng và tránh thuế (tiếng Anh)

Sở Thuế vụ có một chiến lược toàn diện để chống lại những giao dịch lạm dụng và tránh thuế . Chiến lược này bao gồm hướng dẫn về các giao dịch lạm dụng, các quy định quản lý phương pháp tránh thuế, đường dây nóng cho người đóng thuế sử dụng để báo cáo các giao dịch lạm dụng kỷ thuật, và hoạt động thực thi chống lại những kẻ khởi xướng và đầu tư vào lạm dụng tránh thuế.

Giới hạn khấu trừ chi phí lãi vay kinh doanh (tiếng Anh)

Trả lời một số câu hỏi cơ bản về giới hạn khấu trừ chi phí lãi vay kinh doanh, còn được gọi là "giới hạn đoạn 163(j)."

Tín thuế cải tạo (tiếng Anh)

Tín thuế cải tạo là một ưu đãi thuế để cải tạo các tòa nhà lịch sử.