Vùng Cơ hội (tiếng Anh) 
Vùng Cơ hội là một công cụ phát triển kinh tế mà hỗ trợ đầu tư và tăng trưởng ở các khu vực khó khăn của Hoa Kỳ. Đầu tư vào các Vùng Cơ hội và hoãn thuế đối với các khoản lợi nhuận đủ điều kiện.

 

Tín thuế cho phương tiện dẫn động bằng điện (IRC 30D) (tiếng Anh) 
Tín thuế cho phương tiện dẫn động bằng điện (IRC 30D) - Mục 30D của Bộ luật Thuế vụ cung cấp tín thuế cho các phương tiện cơ giới dẫn động bằng điện đủ điều kiện, bao gồm cả xe chở khách và xe tải nhẹ.

 

Tín Thuế Nhà Tiết Kiệm Năng Lượng
Các nhà thầu đủ điều kiện sử dụng Mẫu 8908, Tín Thuế Nhà Tiết Kiệm Năng Lượng (tiếng Anh), để yêu cầu khoản tín thuế cho mỗi ngôi nhà tiết kiệm năng lượng đủ điều kiện được bán hoặc cho người khác thuê trong niên thuế để sử dụng làm nơi ở. Khoản tín thuế này dựa trên yêu cầu tiết kiệm năng lượng của ngôi nhà. Khoản tín thuế này là một phần của khoản tín thuế kinh doanh chung. Đồng thời xem Mẫu 3800, Tín Thuế Kinh Doanh Chung (tiếng Anh)Thông Báo 2022-48 (tiếng Anh)PDF.

 

Tín thuế Nghiên cứu (tiếng Anh) 
Các chỉ dẫn và hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra được cung cấp cho các giám định viên hiện trường về việc kiểm tra các trường hợp Tín thuế Nghiên cứu.

 

Khấu trừ Chi phí Kinh doanh (tiếng Anh) 
Hiểu các loại chi phí kinh doanh khác nhau, những gì được khấu trừ và các quy tắc chung để khấu trừ chi phí.

 

Các phương pháp tránh thuế và giao dịch thuế lừa đảo (tiếng Anh) 
Sở Thuế Vụ có một chiến lược toàn diện để chống lại các phương pháp tránh thuế và giao dịch thuế lừa đảo. Chiến lược này bao gồm hướng dẫn về các giao dịch gian lận, các quy định quản lý phương pháp tránh thuế, đường dây nóng cho người nộp thuế sử dụng để báo cáo các giao dịch lừa đảo và hoạt động thực thi chống lại những kẻ khởi xướng và đầu tư dùng phương pháp tránh thuế lừa đảo.