Khấu trừ tòa nhà thương mại có hiệu quả năng lượng

Các chủ sở hữu tòa nhà đưa vào sử dụng tài sản tòa nhà thương mại hiệu quả năng lượng (EECBP) hoặc tài sản cải tiến cho tòa nhà thương mại hiệu quả năng lượng (EEBRP) có thể yêu cầu khấu trừ thuế.

Có thể gia tăng khấu trừ cho gia tăng tiết kiệm năng lượng hoặc đáp ứng các yêu cầu về lương hiện hành và học nghề.

Khấu trừ này này được phép trong Bộ luật Thuế vụ (IRC) Đoạn 179D. Nó được mở rộng theo Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022.

Trên trang này

Ai đủ điều kiện

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2023, khấu trừ có sẵn cho:

 • Chủ sở hữu các tòa nhà thương mại đủ điều kiện
 • Những nhà thiết kế của tòa EECBP/EEBRP được cài đặt trong các tòa nhà thuộc sở hữu của các thực thể miễn thuế cụ thể, bao gồm một số thực thể chính phủ, các Chính phủ bộ lạc Da Đỏ, Các Công ty cổ phần Bản địa Alaska và các tổ chức được miễn thuế khác.

Khấu trừ này trước đây chỉ dành cho chủ sở hữu của các tòa nhà thương mại đủ điều kiện và những nhà thiết kế của tòa nhà EECBP được cài đặt trong các toà nhà thuộc sở hữu của một số thực thể chính phủ.

Các tòa nhà đủ điều kiện

EECBP phải được lắp đặt trên hoặc trong một tòa nhà ở Hoa Kỳ và trong phạm vi của Tiêu chuẩn tham chiếu 90.1 cụ thể của Hiệp hội Kỹ sư Hệ thống sưởi, Điện lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE) và Hiệp hội Kỹ thuật Chiếu sáng Bắc Mỹ. Nó phải là tài sản được phép khấu hao hoặc khấu trừ dần và được lắp đặt như một phần của:

 • hệ thống chiếu sáng nội thất,
 • hệ thống sưởi ấm, làm mát, thông gió và nước nóng, hoặc
 • bao bọc của tòa nhà.

Nó phải được chứng nhận là đã được lắp đặt như một phần của kế hoạch giảm tổng chi phí năng lượng và điện năng hàng năm cho các hệ thống trên từ 25% trở lên so với tòa nhà tham chiếu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của Tiêu chuẩn Tham chiếu 90.1.

EEBRP phải được lắp đặt trên hoặc trong tòa nhà đủ tiêu chuẩn như một phần của:

 • hệ thống chiếu sáng nội thất,
 • hệ thống sưởi ấm, làm mát, thông gió và nước nóng, hoặc
 • bao bọc của tòa nhà.

Tòa nhà đủ điều kiện là tòa nhà nằm ở Hoa Kỳ và được đưa vào sử dụng lần đầu ít nhất 5 năm trước khi thiết lập kế hoạch cải tiến đủ điều kiện cho tòa nhà. EEBRP phải là tài sản được phép khấu hao hoặc khấu trừ dần và phải được chứng nhận là đáp ứng các yêu cầu tiết kiệm năng lượng nhất định.

Số tiền được khấu trừ cho năm 2023 và sau đó

Đối với tài sản được đưa vào sử dụng năm 2023 và sau đó, số tiền khấu trừ cho EECBP bằng với số ít hơn của:

Chi phí của tài sản đã cài đặt

hoặc

Số tiền tiết kiệm trên một chân vuông được tính như:

 • $0,50 mỗi bộ vuông cho một toà nhà tiết kiệm năng lượng 25%
 • Cộng $0,02 mỗi bộ vuông cho mỗi điểm phần trăm tiết kiệm năng lượng trên 25%
 • Tối đa là $1,00 một bộ vuông cho một toà nhà tiết kiệm năng lượng 50%

Các chi phí được khấu trừ trong 3 năm trước (4 năm đối với khoản khấu trừ được phân bổ) làm giảm khoản khấu trừ tối đa trước khi tính khoản khấu trừ của năm hiện tại.

Thưởng cho lương hiện hành và học nghề

Bắt đầu từ năm 2023, nếu lương hiện hành tại địa phương được trả và yêu cầu học nghề được đáp ứng, số tiền tăng của khấu trừ tối đa được. Số tiền tối đa tăng gấp 5 lần số tiền tiết kiệm trên mỗi bộ vuông.

Tìm chi tiết trong Thông báo 2022-61 (tiếng Anh).

Số tiền được khấu trừ cho năm 2022 và trước đó

Đối với tài sản được đưa vào sử dụng trước ngày 1 tháng 1, 2023, khoản khấu trừ được giớ hạn ở mức $1,80 trên một bộ vuông (được lập chỉ mục lạm phát sau năm 2020) đối với các toà nhà tiết kiệm năng lượng 50%. Có thể khấu trừ một phần cho một số tài sản nhất định.

Tất cả các chi phí được trừ vào năm trước được áp dụng với mức trần trước khi tính toán khoản khấu trừ năm hiện tại.

Tìm các chi tiết về yêu cầu cho tài sản được đưa vào sử dụng trước ngày 1 tháng 1, 2023:

Các tiêu chuẩn của ASHRAE

Theo Đạo luật Giảm lạm phát, tiết kiệm năng lượng phải được tính theo tiêu chuẩn ASHRAE mới nhất do Bộ trưởng Tài chính xác định ít nhất 4 năm trước khi tài sản được đưa vào sử dụng.

Đối với những toà nhà bắt đầu xây dựng vào hoặc sau ngày 1 tháng 1, 2023, và có tài sản hiệu quả năng lượng được đưa vào sử dụng vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2027, xin áp dụng Tiêu chuẩn ASHRAE 90.1-2019.

Đối với những toà nhà bắt đầu xây dựng trước ngày 1 tháng 1, 2023, hoặc được đưa vào sử dụng trước ngày 1 tháng 1, 2027 áp dụng Tiêu chuẩn ASHRAE 90.1-2007.

Để biết chi tiết, xem Tuyên bố 2023-1 (tiếng Anh).

Liên quan