Người nộp theo năm dương lịch (phổ biến nhất)

Nộp vào: 15 tháng 4, 2024

Người nộp theo năm tài chính

Nộp vàoNgày thứ 15 của tháng thứ tư sau khi năm tài chính của bạn kết thúc.

Nếu ngày 15 rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ hợp pháp, thì ngày đến hạn sẽ được hoãn lại cho đến ngày làm việc tiếp theo. Tờ khai của bạn được coi là nộp đúng hạn nếu phong bì của bạn được ghi đúng địa chỉ, có dấu bưu điện và được gửi qua đường bưu điện trước ngày đến hạn.

Xem Ấn phẩm 509, Lịch thuế (tiếng Anh) để biết thông tin về:

  • ngày đến hạn nộp tờ khai
  • ngày đến hạn nộp, trả tiền, và cách hành động về thuế khác

Cần thêm thời gian?

Nếu bạn không thể nộp tờ khai trước ngày đến hạn, bạn có thể yêu cầu tự động gia hạn thêm 6 tháng để nộp. Vui lòng lưu ý rằng:

Chưa nộp Tờ khai thuế gần đây?

Nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang cho năm nay hoặc những năm trước, bạn nên nộp tờ khai càng sớm càng tốt. Xem cần làm gì nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế.

Thành viên của Quân đội

Quy tắc đặt biệt (tiếng Anh) có thể áp dụng nếu bạn đã hoặc đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang trong khu vực chiến đấu hoặc một chiến dịch dự phòng hoặc nhập viện do chấn thương trong khi phục vụ.

Bạn có ít nhất 180 ngày sau khi rời khỏi khu vực chiến đấu/hoạt động dự phòng được chỉ định để nộp và trả thuế.

Nếu Sở xác định rằng bạn bị ảnh hưởng bởi một thiên tai đã được Tổng thống tuyên bố hoặc một hành động khủng bố hoặc quân sự, thì bạn có thể có tối đa một năm sau ngày đến hạn khai thuế để nộp và trả thuế, tùy thuộc vào thời hạn do Sở quy định.

Người đóng thuế, bao gồm cả thường dân làm việc cho Bộ Quốc phòng, phải thông báo trực tiếp cho IRS (tiếng Anh) về tình trạng của họ để đủ điều kiện được miễn giảm cho khu vực chiến sự. Để biết thêm thông tin xem, Thông báo cho IRS bằng email về việc phục vụ trong Khu vực Chiến sự (tiếng Anh).