Direct Pay với tài khoản ngân hàng

Sử dụng dịch vụ an toàn này để trả tiền thuế của quý vị cho loạt Mẫu 1040, thuế ước tính hoặc các biểu mẫu liên quan trực tiếp từ tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm mà không mất phí.

Quý vị có thể dễ dàng theo dõi khoản thanh toán của mình bằng cách đăng ký nhận thông báo qua email về khoản thanh toán thuế của mình, mỗi khi quý vị sử dụng dịch vụ Direct Pay của IRS.

  • Thông báo qua email sẽ chứa số xác nhận quý vị nhận được khi kết thúc giao dịch thanh toán.
  • IRS tiếp tục nhắc nhở người đóng thuế đề phòng các âm mưu lừa đảo qua email. Quý vị sẽ chỉ nhận được email từ Direct Pay của IRS nếu đã yêu cầu dịch vụ

Nếu quý vị đã lên lịch thanh toán qua Direct Pay thì quý vị có thể sử dụng số xác nhận của mình để truy cập tính năng Tra Cứu Thanh Toán. Quý vị cũng có thể sửa đổi hoặc hủy thanh toán theo lịch muộn nhất là hai ngày làm việc trước ngày thanh toán.

Quý vị cũng có thể xem lịch sử thanh toán của mình bằng cách truy cập tài khoản trực tuyến với IRS.

Giờ hoạt động

Direct Pay hoạt động trong các giờ sau:

  • Thứ Hai đến Thứ Bảy: Nửa đêm đến 11:45 đêm, giờ Miền Đông
  • Chủ Nhật: 7 giờ sáng đến 11:45 đêm, giờ Miền Đông

Việc tạm ngừng dịch vụ có thể xảy ra và chúng tôi sẽ cho quý vị biết liệu Direct Pay có khả dụng hay không trước khi quý vị bắt đầu phiên mạng của mình. Xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.

Xin lưu ý rằng tính khả dụng của Direct Pay không liên quan đến ngày đến hạn của quý vị, vì vậy hãy lập kế hoạch trước để đảm bảo việc thanh toán kịp thời.

Giới hạn số lượng và tần suất

Direct Pay của IRS sẽ không chấp nhận nhiều hơn hai khoản thanh toán trong khoảng thời gian 24 giờ và mỗi khoản thanh toán phải dưới 10 triệu đô la. Đối với các khoản thanh toán điện tử với số tiền lớn hơn, hãy sử dụng EFTPS hoặc chuyển khoản trong ngày.