Quý vị có thể nộp thuế qua internet, điện thoại hoặc thiết bị di động cho dù quý vị nộp tờ khai điện tử, trên giấy hoặc đang hành động để đáp lại một hóa đơn hoặc thông báo. Việc này là an toàn và bảo mật - IRS sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ cũng như mạng lưới thẻ kinh doanh/thương mại tiêu chuẩn và thông tin của quý vị chỉ được sử dụng để xử lý khoản thanh toán của quý vị.

Lệ phí và thông tin

Chọn hệ thống xử lý thanh toán thẻ dưới đây mà cung cấp cho quý vị mức phí tốt nhất đối với loại thẻ và khoản tiền thanh toán của quý vị.

Chọn hệ thống xử lý thanh toán của quý vị

PayUSAtax

Nộp thuế bằng thẻ ghi nợ?
$2.55

 

 

Nộp thuế bằng thẻ tín dụng?
1.96%
Lệ phí tối thiểu $2.69

 

Hình thức thanh toán được chấp nhận
Visa, Master Card, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Accel, Visa Checkout, MasterPass, Amex Express Checkout, PayPal

Pay1040

Nộp thuế bằng thẻ ghi nợ?
$2.58

 

 

Nộp thuế bằng thẻ tín dụng?
1.87%
Lệ phí tối thiểu $2.59

 

Hình thức thanh toán được chấp nhận
Visa, Master Card, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Visa Checkout, MasterPass, Amex Express Checkout

OfficialPayments

Nộp thuế bằng thẻ ghi nợ?
$2.00 hoặc $3.95

Lệ phí cố định là $3.95 cho các khoản thanh toán trên $1,000

 
Nộp thuế bằng thẻ tín dụng?
1.99%
Lệ phí tối thiểu $2.50
 
 

Hình thức thanh toán được chấp nhận
Visa, Master Card, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Visa Checkout, Amex Express Checkout

 
 

 

Body
Use tab to go to the next focusable element
  PayUSAtax Pay1040 OfficialPayments
Số tiền thanh toán Lệ phí thẻ ghi nợ Lệ phí thẻ tín dụng Lệ phí thẻ ghi nợ Lệ phí thẻ tín dụng Lệ phí thẻ ghi nợ Lệ phí thẻ tín dụng
$50 $2.55 $2.69 $2.58 $2.59 $2.00 $2.50
$100 $2.55 $2.69 $2.58 $2.59 $2.00 $2.50
$250 $2.55 $4.90 $2.58 $4.68 $2.00 $4.98
$1000 $2.55 $19.60 $2.58 $18.70 $2.00 $19.90
$2,500 $2.55 $49.00 $2.58 $46.75 $3.95 $49.75
$10,000 $2.55 $196.00 $2.58 $187.00 $3.95 $199.00

Dự luật về Quyền của Người đóng thuế

Mỗi người và tất cả mọi người đóng thuế đều có một loạt các quyền cơ bản mà họ nên biết khi giao dịch với IRS. Tìm hiểu Dự luật về Quyền của Người đóng thuế.