IRS sử dụng nhà xử lý thanh toán thứ ba cho các khoản thanh toán bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Nó an toàn và bảo mật; thông tin của bạn chỉ được sử dụng để xử lý thanh toán của bạn.

Thanh toán bằng thẻ hoặc ví điện tử có hiệu quả với bạn không?

Phí của Nhà xử lý

Chọn nhà xử lý thanh toán bên dưới đễ cho bạn mức phí tốt nhất cho loại thẻ và số tiền thanh toán của bạn.

 

payUSAtax

Trả tiền bằng thẻ ghi nợ?
$2,14

 

 
 

 

Trả tiền bằng thẻ tín dụng?
1,82%
Lệ phí tối thiểu $2,69

 

Hình thức thanh toán được chấp nhận

Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng
Visa, Mastercard, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Accel
điện tử
PayPal, Click to Pay
 

 

 

 

Pay1040

Trả tiền bằng thẻ ghi nợ tiêu dùng hoặc cá nhân?
$2,50 hoặc 1,87%
 • $2,50 phí cố định cho thẻ ghi nợ tiêu dùng hoặc cá nhâ
 • 1,87% cho các loại thẻ ghi nợ khác
  (lệ phí tối thiểu $2,50)
   
Trả tiền bằng thẻ tín dụng?
1,87%
Lệ phí tối thiểu $2,50

 

Hình thức thanh toán được chấp nhận

Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng
Visa, Mastercard, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE, Accel, AFFN, Cirrus, Interlink, Jeanie, Shazam, Maestro

điện tử
PayPal, Click to Pay

Trả bằng tiền mặt
VanillaDirect

ACI Payments, Inc.

Trả tiền bằng thẻ ghi nợ?
$2,20

 

 
 

 

Trả tiền bằng thẻ tín dụng?
1,98%
Lệ phí tối thiểu $2.50
 
 

Hình thức thanh toán được chấp nhận

Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng
Visa, Mastercard, Discover, American Express, STAR, Pulse, NYCE

điện tử
PayPal, Click to Pay, Venmo

Trả bằng tiền mặt
VanillaDirect
 

 

 

Body
  payUSAtax Pay1040 ACI Payments, Inc.
Số tiền thanh toán Lệ phí thẻ ghi nợ Lệ phí thẻ tín dụng Lệ phí thẻ ghi nợ * Lệ phí thẻ tín dụng Lệ phí thẻ ghi nợ Lệ phí thẻ tín dụng
$50 $2,14 $2,69 $2,50 $2,50 $2,20 $2,50
$100 $2,14 $2,69 $2,50 $2,50 $2,20 $2,50
$250 $2,14 $4,55 $2,50 $4,68 $2,20 $4,95
$1000 $2,14 $18,20 $2,50 $18,70 $2,20 $19,80
$2.500 $2,14 $45,50 $2,50 $46,75 $2,20 $49,50
$10.000 $2,14 $182,00 $2,50 $187,00 $2,20 $198,00

*Số tiền phí ví dụ trong cột này ("Lệ phí thẻ ghi nợ" của Pay1040) dành cho thẻ ghi nợ tiêu dùng hoặc cá nhân. Đối với tất cả các thẻ ghi nợ khác, hãy xem số tiền trong cột "Lệ phí thẻ tín dụng" của Pay1040.

 • Không có phần phí dịch vụ thẻ nào được chuyển cho IRS.
 • Bạn không cần gửi phiếu trả tiền nếu bạn trả tiền bằng thẻ.
 • Phí xử lý thẻ được khấu trừ thuế đối với thuế của doanh nghiệp.
 • Bạn phải liên lạc với bên xử lý thẻ để hủy khoản thanh toán bằng thẻ.
 • IRS sẽ hoàn trả mọi khoản thanh toán thừa trừ khi bạn có một khoản nợ trong tài khoản của bạn.
 • Bản sao kê thẻ của bạn sẽ liệt kê khoản thanh toán là “United States Treasury Tax Payment”(Thanh toán thuế cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ) và khoản lệ phí là “Tax Payment Convenience Fee” (Phí tiện lợi thanh toán thuế) hay điều gì đó tương tự.
 • Việc giải vây quyền lưu giữ về thuế của chính phủ Liên bang có thể mất đến 30 ngày sau khi chúng tôi nhận được các khoản thanh toán đầy đủ; quyền lưu giữ có thể vẫn áp dụng cho các cá nhân khác mà chưa trả đầy đủ tiền thuế của họ.
 • Khi bạn trả tiền thuế trong khi khai thuế bằng điện tử, có các phí khác cho thẻ có thể áp dụng (tiếng Anh).
ACI Payments, Inc.
fed.acipayonline.com (tiếng Anh)
 
Thanh toán: 800-272-9829
Tổng đài viên trực tiếp: 877-754-4420

Dịch vụ: 877-754-4413

 
 
Đường dây quốc tế không miễn phí
Thanh toán: 334-521-3842

Pay1040
www.pay1040.com (tiếng Anh)
 
Thanh toán: 888-729-1040
Dịch vụ: 888-658-5465
 
 
 


Đường dây quốc tế không miễn phí
Tổng đài viên trực tiếp: 501-748-8507

payUSAtax
www.payusatax.com (tiếng Anh)
 
Thanh toán: 844-729-8298
Tổng đài viên trực tiếp: 855-508-0159
Dịch vụ: 844-825-8729
 


Đường dây quốc tế không miễn phí
Thanh toán: 615-550-1491
Tổng đài viên trực tiếp: 615-942-1141
Dịch vụ: 615-550-1492

Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế

Mỗi người và tất cả mọi người đóng thuế đều có một loạt các quyền cơ bản mà họ nên biết khi giao dịch với IRS. Tìm hiểu Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế.