Tài khoản trực tuyến cho cá nhân

Truy cập vào thông tin tài khoản cá nhân của bạn bao gồm số dư, các khoản thanh toán, hồ sơ thuế và những thông tin khác.

Đăng nhập vào Tài khoản trực tuyến của bạn (tiếng Anh)

Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn sàng thẻ nhận dạng có ảnh của bạn. Sẽ có thêm thông tin bổ sung về quá trình xác minh danh tính trên trang đăng nhập.

Truy cập hồ sơ thuế

 • Xem dữ liệu chính từ tờ khai thuế nộp gần đây nhất của bạn, bao gồm tổng thu nhập được điều chỉnh và truy cập các bản ghi
 • Xem bản sao điện tử của một số thông báo từ IRS
 • Xem thông tin về các khoản Thanh toán Tác động Kinh tế của bạn
 • Xem thông tin về các khoản ứng trước của Tín thuế Trẻ em của bạn

Thực hiện và xem các khoản thanh toán

 • Thực hiện thanh toán trả từ tài khoản ngân hàng của bạn hoặc bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng
 • Xem lịch sử thanh toán trong vòng 5 năm, bao gồm các khoản thanh toán thuế ước tính
 • Lên lịch hoặc hủy các khoản thanh toán tương lai
 • Xem các khoản thanh toán đang chờ xử lý hoặc đã lên lịch

Xem hoặc tạo kế hoạch thanh toán

 • Tìm hiểu về các tùy chọn kế hoạch thanh toán và đăng ký kế hoạch thanh toán mới
 • Xem và chỉnh sửa chi tiết kế hoạch thanh toán hiện tại của bạn

Xem số dư của bạn

 • Xem số tiền bạn nợ và phân tích theo năm thuế

Quản lý thông tin ưa chuộng

 • Chọn không giấy đối với một số thông báo
 • Nhận thông báo bằng email đối với thông tin tài khoản hoặc hoạt động mới
 • Lấy mã PIN bảo vệ danh tính (IP PIN)

Xem các ủy quyền của chuyên gia thuế

 • Xem bất kỳ yêu cầu ủy quyền nào từ các chuyên gia thuế
 • Phê duyệt và ký điện tử Giấy Ủy quyền và Giấy Ủy quyền Thông tin thuế từ chuyên gia thuế của bạn

Trợ năng

Có vài vấn đề về khả năng tương thích với một số công nghệ hỗ trợ. Tham khảo hướng dẫn trợ năng (tiếng Anh) để được trợ giúp nếu bạn sử dụng ứng dụng đọc màn hình, phóng to màn hình hoặc phần mềm ra lệnh bằng giọng nói.

Các cách khác để tìm thông tin tài khoản của bạn

Cần phải trả tiền?

Xem lựa chọn thanh toán của bạn.

Sẽ thế nào nếu tôi không trả tiền?

Chúng tôi có thể thực hiện các hành động nhất định để thu các khoản nợ thuế của bạn.

Tìm hiểu về truy thu thuế và các quyền của bạn (tiếng Anh)

Tài khoản thuế doanh nghiệp

Nếu bạn nộp tờ khai với EIN với tư cách là doanh nghiệp cá thể, xem thông tin của bạn bằng tài khoản thuế doanh nghiệp.