Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN)

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) là một số gồm sáu chữ số giúp ngăn chặn người khác khai thuế bằng Số An Sinh Xã Hội của quý vị hoặc Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế . Chỉ quý vị và IRS mới biết về số IP . Nó giúp chúng tôi xác minh danh tính của quý vị khi quý vị khai thuế điện tử hoặc trên giấy. Mặc dù quý vị không cần khai thuế, mã PIN IP vẫn bảo vệ tài khoản của quý vị.

Nếu quý vị là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính được xác nhận và chúng tôi đã giải quyết các vấn đề về trương mục thuế của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo CP01A (tiếng Anh) cùng với số IP PIN của quý vị mỗi năm.

Nếu quý vị không có IP PIN, quý vị có thể chọn tham gia chương trình IP PIN như một cách chủ động để bảo vệ mình khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Nếu quý vị muốn yêu cầu IP PIN, vui lòng lưu ý:

  • Quý vị phải vượt qua một quá trình xác minh danh tính nghiêm ngặt.
  • Vợ/chồng và những người phụ thuộc đủ điều kiện nhận số IP PIN nếu họ có thể vượt qua quy trình xác minh danh tính.

Cách nhận IP PIN

Cách nhanh nhất để nhận IP PIN là sử dụng công cụ Nhận IP PIN trực tuyến. Nếu quý vị muốn nhận IP PIN và quý vị chưa có tài khoản trên IRS.gov, quý vị phải đăng ký để xác thực danh tính của mình. Công cụ IP PIN thường có sẵn bắt đầu từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 11. Chọn nút để bắt đầu

Nhận IP PIN (tiếng Anh)

Các lựa chọn thay thế cho công cụ trực tuyến

Nếu quý vị muốn một số IP PIN nhưng quý vị không thể xác thực thành công danh tính của mình thông qua công cụ Nhận IP PIN, quý vị sẽ có các lựa chọn thay thế. Vui lòng lưu ý rằng sử dụng một phương pháp thay thế sẽ trì hoãn việc nhận số IP PIN của quý vị.

Nếu thu nhập của quý vị từ $72,000 trở xuống quý vị không thể sử dụng công cụ trực tuyến, quý vị có lựa chọn nộp Mẫu 15227, Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính (tiếng Anh). Quý vị phải có:

  • Số An Sinh Xã Hội Hợp Lệ hoặc Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế
  • Có điện thoại để sử dụng
  • Tổng thu nhập được điều chỉnh từ $72,000 trở xuống

Chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại được cung cấp trên Mẫu 15227 để gọi cho quý vị, xác thực danh tính của quý vị. Sau khi danh tính của quý vị được xác định, quý vị sẽ được vào Chương Trình IP PIN và được chỉ định số IP PIN cho mùa khai thuế tiếp theo. Quý vị sẽ nhận được số IP PIN của mình qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ vào năm sau và trong tương lai.

Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến hoặc qua Mẫu 15227, Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) (Tiếng Anh) hoặc quý vị không đủ điều kiện để nộp Mẫu 15227, quý vị có thể đặt một cuộc hẹn để gặp trực tiếp tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế. Vui lòng mang theo một giấy tờ tùy thân có ảnh và một giấy tờ tùy thân khác để chứng minh danh tính của quý vị. Sau khi chúng tôi xác minh danh tính của quý vị, quý vị sẽ nhận được số IP PIN của mình qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ trong vòng ba tuần. Quý vị sẽ nhận được IP PIN của mình hàng năm qua thư.

Sử dụng số IP PIN để khai thuế

Nhập số IP PIN gồm sáu chữ số khi được yêu cầu trong khi sử dụng sản phẩm phần mềm thuế của quý vị hoặc cung cấp số đó cho chuyên gia thuế đáng tin cậy đang chuẩn bị tờ khai thuế cho quý vị. Số IP PIN chỉ được sử dụng cho Mẫu 1040, 1040-PR, và 1040-SS.

Số IP PIN chính xác phải được nhập trên tờ khai thuế điện tử và trên giấy để tránh bị từ chối và trì hoãn. Số IP PIN không chính xác hoặc bị thiếu sẽ dẫn đến việc từ chối tờ khai điện tử hoặc trì hoãn tờ khai trên giấy của quý vị cho đến khi có thể xác minh được số đó.

Không tiết lộ số IP PIN của quý vị cho bất cứ ai. Số này chỉ nên được tiết lộ cho chuyên gia thuế của quý vị và chỉ khi quý vị sẵn sàng ký và nộp tờ khai. IRS sẽ không bao giờ yêu cầu số IP PIN của quý vị. Các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử hoặc tin nhắn văn bản yêu cầu số IP PIN của quý vị là các trò lừa đảo.

Số IP PIN bị mất

Nếu quý vị nhận được số IP PIN hàng năm qua thư nhưng bị mất hoặc không nhận được Thông Báo CP01A, quý vị có thể sử dụng Công cụ Nhận IP PIN (tiếng Anh) để lấy lại số của mình. Xem Lấy Lại Số IP PIN để biết chi tiết. Xin đừng nộp Mẫu 15227 để đăng ký một số IP PIN mới.