Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN)

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) là một số gồm sáu chữ số giúp ngăn chặn người khác khai thuế bằng số An Sinh Xã Hội của quý vị. Chỉ quý vị và Sở Thuế Vụ mới biết về số IP PIN và số này giúp chúng tôi xác minh danh tính của quý vị khi quý vị khai thuế điện tử hoặc trên giấy.

Tính đủ điều kiện

Nếu quý vị là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính được xác nhận và chúng tôi đã giải quyết các vấn đề về trương mục thuế của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Thông Báo CP01A (Tiếng Anh) cùng với số IP PIN của quý vị mỗi năm.

Bắt đầu từ năm 2021, quý vị có thể tự nguyện chọn tham gia chương trình IP PIN như một cách chủ động để bảo vệ mình khỏi hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Nếu quý vị muốn chọn tham gia, vui lòng lưu ý:

 • Quý vị phải vượt qua một quá trình xác minh danh tính nghiêm ngặt.
 • Vợ/chồng và những người phụ thuộc đủ điều kiện nhận số IP PIN nếu họ có thể vượt qua quy trình xác minh danh tính.

Cách nhận một số IP PIN

Nếu quý vị là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính đã được xác nhận, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một số IP PIN trên Thông Báo CP01A qua thư nếu trường hợp của quý vị được giải quyết trước khi mùa khai thuế tiếp theo bắt đầu.

Nếu quý vị tình nguyện tham gia Chương Trình Chọn Tham Gia IP PIN, quý vị cần sử dụng công cụ Nhận IP PIN trực tuyến. Nếu quý vị chưa có trương mục trên IRS.gov, quý vị phải đăng ký để xác thực danh tính của mình. Trước khi quý vị đăng ký, hãy đọc về quy trình xác thực danh tính truy cập an toàn. Ghi chú:

 • Một số IP PIN có giá trị trong một năm dương lịch.
 • Quý vị phải lấy một số IP PIN mới mỗi năm.
 • Công cụ IP PIN thường không khả dụng từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 1 hàng năm.

Nhận một số IP PIN (Tiếng Anh)

Ghi chú: Nếu quý vị đã đăng ký số IP PIN hoặc có một trong các trương mục sau, quý vị cần đăng nhập với cùng tên người dùng và mật khẩu:

 • Nhận Bản Ghi
 • Trương Mục Trực Tuyến
 • Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến

Số IP PIN bị mất

Nếu quý vị nhận được số IP PIN hàng năm qua thư nhưng bị mất hoặc không nhận được Thông Báo CP01A, quý vị có thể sử dụng Công cụ Nhận Số IP PIN (Tiếng Anh) để lấy lại số của mình. Xem Lấy Lại Số IP PIN Của Quý Vị (Tiếng Anh) để biết chi tiết. Quý vị không cần nộp Mẫu Đơn 15227 để đăng ký một số IP PIN mới.

Các lựa chọn thay thế cho công cụ trực tuyến

Nếu quý vị tình nguyện tham gia Chương Trình Chọn Tham Gia IP PIN và quý vị không thể xác thực thành công danh tính của mình thông qua công cụ Nhận một số IP PIN, quý vị sẽ có các lựa chọn thay thế. Vui lòng lưu ý: sử dụng một phương pháp thay thế sẽ trì hoãn việc nhận số IP PIN của quý vị.

Nếu lợi tức của quý vị từ $72,000 trở xuống và quý vị không thể sử dụng công cụ trực tuyến, hãy nộp Mẫu Đơn 15227, Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) (Tiếng Anh) PDF. Quý vị phải có:

 • Số An Sinh Xã Hội Hợp Lệ hoặc Số Nhận Diện Cá Nhân Đóng Thuế
 • Tổng lợi tức điều chỉnh từ $72,000 trở xuống
 • Có điện thoại để sử dụng

Chúng tôi sẽ sử dụng số điện thoại được cung cấp trên Mẫu Đơn 15227 để gọi cho quý vị, xác thực danh tính của quý vị và chỉ định cho quý vị số IP PIN cho mùa khai thuế tiếp theo. Vì lý do bảo mật, số IP PIN không thể được sử dụng cho mùa khai thuế hiện tại. Quý vị sẽ nhận được số IP PIN của mình qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ vào năm sau và trong tương lai.

Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của quý vị trực tuyến hoặc quá trình thực hiện Mẫu Đơn 15227, Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) (Tiếng Anh) PDF hoặc quý vị không đủ điều kiện để nộp Mẫu Đơn 15227, quý vị có thể đặt một cuộc hẹn để họp trực tiếp tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế. Vui lòng mang theo một giấy tờ tùy thân có ảnh và một giấy tờ tùy thân khác để chứng minh danh tính của quý vị. Sau khi chúng tôi xác minh danh tính của quý vị, quý vị sẽ nhận được số IP PIN của mình qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ trong vòng ba tuần. Quý vị sẽ nhận được IP PIN của mình hàng năm qua thư.

Sử dụng số IP PIN

Nhập số IP PIN gồm sáu chữ số khi được yêu cầu trong khi sử dụng sản phẩm phần mềm thuế của quý vị hoặc cung cấp số đó cho chuyên gia thuế đáng tin cậy đang chuẩn bị tờ khai thuế cho quý vị.

Số IP PIN chính xác phải được nhập trên tờ khai thuế điện tử và trên giấy để tránh bị từ chối và trì hoãn. Số IP PIN không chính xác hoặc bị thiếu sẽ dẫn đến việc từ chối tờ khai điện tử hoặc trì hoãn tờ khai trên giấy của quý vị cho đến khi có thể xác minh được số đó.

Không tiết lộ số IP PIN của quý vị cho bất cứ ai. Số này chỉ nên được tiết lộ cho chuyên gia thuế của quý vị và chỉ khi quý vị sẵn sàng ký và nộp tờ khai. Sở Thuế Vụ sẽ không bao giờ yêu cầu số IP PIN của quý vị. Các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử hoặc tin nhắn văn bản yêu cầu số IP PIN của quý vị là các trò lừa đảo.

Nguồn Tài Nguyên

Câu Hỏi Thường Gặp Về Số Nhận Diện Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) (Tiếng Anh)