Nhận một PIN bảo vệ danh tánh (IP PIN)

PIN bảo vệ danh tánh là gì?

IP PIN là một số gồm sáu chữ số được cấp cho người đóng thuế đủ điều kiện để giúp ngăn chặn việc lạm dụng số An sinh Xã hội (SSN) của họ trên tờ khai thuế thu nhập liên bang gian lận. Một IP PIN giúp IRS xác minh danh tính người đóng thuế và chấp nhận tờ khai thuế điện tử hoặc trên giấy của họ. Khi quý vị có một IP PIN, điều đó sẽ ngăn người khác nộp tờ khai thuế với SSN của quý vị.

Ai đủ điều kiện có một IP PIN?

Nếu quý vị là nạn nhân được xác nhận của hành vi mạo danh, và IRS đã giải quyết các vấn đề về tài khoản thuế của quý vị, thì chúng tôi sẽ gửi qua bưu điện cho quý vị Thông báo CP01A (tiếng Anh) cùng với IP PIN.

Nếu quý vị sống ở một trong 20 địa điểm thì quý vị đủ điều kiện tham gia Chương trình Chọn tham gia IP PIN trực tuyến. Để đủ điều kiện cho năm 2020, quý vị phải nộp đơn tờ khai thuế liên bang vào năm ngoái với tư cách là cư dân của Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Quận Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, Nevada, New Jersey, New Mexico , New York, Bắc Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Texas hoặc Washington.

Xin lưu ý: IRS đang mở rộng điều kiện tham gia Chương trình Chọn tham gia IP PIN. Các tiểu bang đang được thêm vào theo từng giai đoạn cho đến khi chương trình này trải khắp cả nước. Xin xem Ấn phẩm 5367, Chương trình Chọn tham gia IP PIN cho người đóng thuế (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) PDF, để biết chi tiết về chương trình này.

Làm cách nào để tôi nhận được một IP PIN?

Các nạn nhân bị mạo danh đã được xác nhận sẽ được gửi qua bưu điện một IP PIN nếu vụ việc của họ được giải quyết trước khi bắt đầu mùa khai thuế tiếp theo. Người đóng thuế mà nhận được IP PIN hàng năm qua thư nhưng bị mất hoặc không nhận được Thông báo CP01A của họ thì có thể sử dụng công cụ Nhận một IP PIN để lấy lại số của họ.Hãy xem Lấy lại IP PIN của quý vị (tiếng Anh) để biết chi tiết.

Người đóng thuế đủ điều kiện tham gia Chương trình Chọn tham gia IP PIN phải sử dụng công cụ Nhận một IP PIN trực tuyến. Nếu quý vị chưa có tài khoản trên IRS.gov thì phải đăng ký để xác thực danh tính của mình. Trước khi cố gắng đăng ký, hãy đọc về quy trình xác thực danh tính truy cập an toàn (tiếng Anh) Người đóng thuế không thể có được IP PIN bằng cách gọi cho IRS.

Để lấy lại IP PIN bị mất hoặc, nếu đủ điều kiện, để chọn tham gia chương trình IP PIN, hãy chọn "Nhận một IP PIN" bên dưới để bắt đầu.

Nhận một IP PIN (tiếng Anh)

Lưu ý: Nếu trưởc đây quý vị đã đăng ký xin một IP PIN, Lấy bản ghi thuế, Xem tài khoản thuế của quý vị hoặc một Thỏa thuận Chi trả Trực tuyến thì quý vị nên đăng nhập với cùng tên người dùng và mật khẩu đó.

Làm cách nào để tôi sử dụng một IP PIN?

Nhập IP PIN gồm sáu chữ số khi được nhắc bởi sản phẩm phần mềm thuế của quý vị hoặc cung cấp số đó cho chuyên gia thuế đáng tin cậy đang chuẩn bị tờ khai thuế cho quý vị. Một IP PIN không chính xác hoặc bị thiếu sẽ dẫn đến việc từ chối tờ khai điện tử hoặc trì hoãn tờ khai trên giấy của quý vị cho đến khi có thể xác minh được số đó.

Không tiết lộ IP PIN của quý vị cho bất cứ ai. Số này chỉ nên được tiết lộ cho chuyên gia thuế của quý vị và chỉ khi quý vị sẵn sàng ký và nộp tờ khai. IRS sẽ không bao giờ yêu cầu số IP PIN của quý vị. Tránh các trò lừa đảo qua điện thoại, thư điện tử hoặc tin nhắn văn bản mà cố lừa quý vị tiết lộ IP PIN.

Để biết thông tin bổ sung

Xin xem trang Câu hỏi thường gặp (FAQ) về IP PIN (tiếng Anh) nếu có bất kỳ thắc mắc nào.