Cha mẹ có các tình huống và lợi ích đặc biệt về thuế. Hiểu điều đó ảnh hưởng đến bạnvà thuế của bạnnhư thế nào.

Nhận thông tin chung về cách khai và trả thuế, bao gồm nhiều dịch vụ miễn phí, bằng cách truy cập trang Cá nhân.
 

Khai Người phụ thuộc và tư cách khai thuế

Tín thuế

Lợi ích thuế dành cho Giáo dục

Thu chập của Trẻ em

Người Chăm Sóc Trong Gia Đình và Nhân viên tại gia

Tìm hiểu xem liệu bạncó cần phải trả thuế lao động liên bang cho người chăm sóc trong gia đình, người giữ trẻ, bảo mẫu hoặc quản gia hay không với Hướng dẫn về thuế dành cho Chủ lao động tại gia (tiếng Anh).