Hiểu Rõ Thông Báo hoặc Thư của IRS Gửi Cho Quý Vị

Thông báo hoặc thư gửi cho quý vị sẽ giải thích lý do liên lạc và chỉ dẫn quý vị cách giải quyết vấn đề.

Nếu quý vị đồng ý với thông tin đó thì quý vị không cần phải liên lạc với chúng tôi.

Nếu khi quý vị tìm thông tin về thông báo hoặc thư gửi cho quý vị bằng công cụ Tìm Kiếm trên trang này mà không cho kết quả, hoặc quý vị cho rằng thông báo hoặc thư có vẻ đáng ngờ, hãy liên lạc với chúng tôi theo số 800-829-1040. Nếu quý vị xác định thông báo hoặc thư là lừa đảo, vui lòng làm theo hướng dẫn của phụ tá IRS hoặc truy cập trang Báo Cáo Mồi Chài của chúng tôi để biết các bước kế tiếp.

Để nhận bản sao thông báo hoặc thư của IRS gửi cho quý vị bằng chữ nổi hoặc chữ in lớn, hãy truy cập trang Thông Tin Về Trung Tâm Phương Tiện Thay Thế (tiếng Anh) để biết thêm thông tin chi tiết.

Tại sao tôi được IRS thông báo?

IRS gửi thông báo và thư vì những lý do sau:

  • Nợ thuế của quý vị đã đáo hạn.
  • Quý vị có được một khoản hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
  • Chúng tôi có một câu hỏi về tờ khai thuế của quý vị.
  • Chúng tôi cần xác thực danh tính của quý vị.
  • Chúng tôi cần thêm thông tin.
  • Chúng tôi đã thay đổi tờ khai thuế của quý vị.
  • Chúng tôi cần thông báo cho quý vị về sự chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế của quý vị.

Những bước kế tiếp

Đọc

Điều quan trọng là quý vị nên đọc thật kỹ do mỗi thông báo hoặc thư bao gồm nhiều thông tin quý giá. Nếu chúng tôi có sửa đổi tờ khai thuế của quý vị, hãy so sánh thông tin mà chúng tôi cung cấp trong thông báo hoặc thư với thông tin trong tờ khai thuế gốc của quý vị.

Phản hồi 

Nếu thông báo hoặc thư gửi cho quý vị muốn quý vị có phản hồi chậm nhất là vào một ngày cụ thể nào đó thì có hai lý do chính mà quý vị cần tuân theo:

  • để giữ cho tiền lãi và tiền phạt bổ sung ở mức thấp nhất.
  • để giữ được quyền khiếu nại của quý vị nếu quý vị không đồng ý.

Quý vị nên trả lời như đã nêu trong thư hoặc thông báo của mình, có thể bao gồm thư, FAX hoặc bằng điện tử thông qua Công Cụ Tải Lên Tài Liệu của IRS, nếu có, bằng cách sử dụng mã truy cập duy nhất được cung cấp trong thư hoặc thông báo của quý vị.

Trả tiền

Trả nhiều nhất có thể, ngay cả khi quý vị không thể trả hết tiền nợ. Có thể trả trực tiếp hoặc đệ đơn xin Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến hay Đề Nghị Thỏa Hiệp  Đến trang thanh toán của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Giữ một bản sao của thông báo hoặc thư gửi cho quý vị

Điều quan trọng là giữ một bản sao của tất cả các thông báo hoặc thư cùng với hồ sơ khai thuế của quý vị. Sau này, quý vị có thể cần các tài liệu này.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi để sẵn số điện thoại liên lạc ở góc trên bên phải của thông báo hoặc thư. Thông thường, quý vị chỉ cần liên lạc với chúng tôi nếu quý vị không đồng ý với thông tin đó, nếu chúng tôi cần thêm thông tin hoặc nếu quý vị đến hạn trả nợ thuế. Quý vị cũng có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ ghi sẵn trong thông báo hoặc thư. Và nếu quý vị gửi thư thì quý vị nên chờ ít nhất 30 ngày để được phản hồi.

Nơi có số thông báo hoặc số thư

Quý vị có thể tìm số thông báo (CP) hoặc số thư (LTR) ở góc phải bên trên hoặc bên dưới của thư gửi cho quý vị.