Am hiểu Thông báo hoặc Thư của IRS gửi cho bạn

Thông báo hoặc thư gửi cho bạn sẽ giải thích lý do liên lạc và chỉ dẫn bạn cách giải quyết vấn đề.

Nếu bạn đồng ý với thông tin đó thì bạn không cần phải liên lạc với chúng tôi.

Nếu khi bạn tìm thông tin về thông báo hoặc thư gửi cho bạn bằng công cụ Tìm kiếm trên trang này mà không cho kết quả, hoặc bạn cho rằng thông báo hoặc thư có vẻ đáng ngờ, hãy liên lạc với chúng tôi theo số 800-829-1040. Nếu bạn xác định thông báo hoặc thư là lừa đảo, vui lòng làm theo hướng dẫn của phụ tá IRS hoặc truy cập trang Báo cáo Mồi chài của chúng tôi để biết các bước kế tiếp.

Để nhận bản sao thông báo hoặc thư của IRS gửi cho bạn bằng chữ nổi hoặc chữ in lớn, hãy truy cập trang Thông tin về Trung tâm Phương tiện thay thế (tiếng Anh) để biết thêm thông tin chi tiết.

Tại sao tôi được IRS thông báo?

IRS gửi thông báo và thư vì những lý do sau:

  • Nợ thuế của bạn đã đáo hạn.
  • Bạn có được một khoản hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
  • Chúng tôi có một câu hỏi về tờ khai thuế của bạn.
  • Chúng tôi cần xác thực danh tính của bạn.
  • Chúng tôi cần thêm thông tin.
  • Chúng tôi đã thay đổi tờ khai thuế của bạn.
  • Chúng tôi cần thông báo cho bạn về sự chậm trễ trong việc xử lý tờ khai thuế của bạn.

Những bước kế tiếp

Đọc

Điều quan trọng là bạn nên đọc thật kỹ do mỗi thông báo hoặc thư bao gồm nhiều thông tin quý giá. Nếu chúng tôi có sửa đổi tờ khai thuế của bạn, hãy so sánh thông tin mà chúng tôi cung cấp trong thông báo hoặc thư với thông tin trong tờ khai thuế gốc của bạn.

Phản hồi 

Nếu thông báo hoặc thư gửi cho bạn muốn bạn có phản hồi chậm nhất là vào một ngày cụ thể nào đó thì có hai lý do chính mà bạn cần tuân theo:

  • để giữ cho tiền lãi và tiền phạt bổ sung ở mức thấp nhất.
  • để giữ được quyền khiếu nại của bạn nếu bạn không đồng ý.

Bạn nên trả lời như đã nêu trong thư hoặc thông báo của mình, có thể bao gồm thư, FAX hoặc bằng điện tử thông qua Công cụ Tải lên tài liệu (tiếng Anh) của IRS.

Trả tiền

Trả nhiều nhất có thể, ngay cả khi bạn không thể trả hết tiền nợ. Có thể trả trực tiếp hoặc đệ đơn xin Thỏa thuận thanh toán Trực tuyến hay Đề nghị Thỏa hiệp. Đến trang thanh toán của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Giữ một bản sao của thông báo hoặc thư gửi cho bạn

Điều quan trọng là giữ một bản sao của tất cả các thông báo hoặc thư cùng với hồ sơ khai thuế của bạn. Sau này, bạn có thể cần các tài liệu này.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi để sẵn số điện thoại liên lạc ở góc trên bên phải của thông báo hoặc thư. Thông thường, bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi nếu bạn không đồng ý với thông tin đó, nếu chúng tôi cần thêm thông tin hoặc nếu bạn đến hạn trả nợ thuế. Bạn cũng có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ ghi sẵn trong thông báo hoặc thư. Và nếu bạn gửi thư thì bạn nên chờ ít nhất 30 ngày để được phản hồi.

Nơi có số thông báo hoặc số thư

Bạn có thể tìm số thông báo (CP) hoặc số thư (LTR) ở góc phải bên trên hoặc bên dưới của thư gửi cho bạn.