Bạn có thể truy cập hồ sơ thuế cá nhân trực tuyến hoặc qua đường bưu điện,  bao gồm bản ghi của các tờ khai thuế trước đây, thông tin tài khoản thuế, báo cáo tiền lương và thu nhập, và các thư xác minh không khai thuế.

Truy cập hồ sơ thuế trong tài khoản trực tuyến

Bạn có thể xem hồ sơ thuế của mình ngay bây giờ trong Tài khoản trực tuyến của bạn. Đây là cách nhanh nhất, dễ nhất để:

  • Tìm hiểu xem bạn nợ bao nhiêu
  • Xem lịch sử thanh toán của bạn
  • Xem tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) năm trước của bạn
  • Xem các hồ sơ thuế khác

Truy cập hoặc tạo Tài khoản trực tuyến của bạn.

Phương pháp bạn dùng để nộp tờ khai thuế (e-file hay giấy) và việc liệu bạn có còn nợ thuế hay không ảnh hưởng đến tính khả dụng của bản ghi cho năm hiện tại (tiếng Anh).

 

Yêu cầu trực tuyến

Yêu cầu bản ghi của bạn trực tuyến là cách nhanh nhất để lấy bản ghi.

Bạn cần có

Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn sàng thẻ nhận dạng có ảnh của bạn.

Bạn lấy được

  • Tất cả các dạng bản ghi có sẵn trực tuyến
  • Xem, in, hay tải xuống bản ghi
  • Xác minh danh tính của bạn một lần; và bạn có thể dễ dàng quay lại sau đó để nhận bản ghi hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác của IRS

 

Lấy bản ghi trực tuyến (tiếng Anh)

Lưu ý: Dịch vụ này dành cho cá nhân đóng thuế để lấy lại bản ghi cho các mục đích riêng của họ. Việc sử dụng bởi bất kỳ thực thể nào khác đều bị cấm.

Cách khác để yêu cầu bản ghi trực tuyến

Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu bản ghi trực tuyến vì đó là cách nhanh nhất để lấy bản ghi. Nếu bạn không thể lấy bản ghi của mình trực tuyến, bạn có thể yêu cầu một tờ khai thuế hoặc bản ghi trương mục thuế qua đường bưu điện.

Bạn cần có

Để yêu cầu bản ghi qua đường bưu điện, bạn cần địa chỉ nhận thư từ tờ khai thuế gần nhất.

Bạn lấy được 

  • Các dạng bản ghi cho tờ khai hoặc tài khoản được gởi qua bưu điện
  • Bản ghi sẽ đến trong vòng 5 đến 10 ngày dương lịch tại địa chỉ chúng tôi có trong hồ sơ của bạn

 

Lấy bản ghi qua bưu điện (tiếng Anh)

Bạn cũng có thể yêu cầu bản ghi qua đường bưu điện bằng cách gọi điện thoại cho dịch vụ bản ghi tự động của chúng tôi theo số 800-908-9946.

Truy cập các câu hỏi thường gặp về Lấy bản ghi (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Nếu muốn lấy bản ghi để điền FAFSA, xin tham khảo thông tin thuế dành cho đơn xin hỗ trợ tài chính của sinh viên (tiếng Anh).

Ghi chú: Bản ghi che giấu một phần thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để bảo vệ. Dữ liệu tài chính sẽ vẫn hiển thị đầy đủ để cho phép khai thuế, trình bày thuế hoặc xác minh thu nhập. Tìm hiểu thêm tại Giới thiệu về Bản ghi thuế (tiếng Anh). Nếu bạn cần một bản sao của tờ khai thuế của mình, hãy nộp Mẫu 4506 (tiếng Anh).

LƯU Ý: IRS không bắt đầu liên hệ với người đóng thuế qua email, tin nhắn văn bản hoặc các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chính. Truy cập báo cáo mồi chài để biết hướng dẫn nếu bạn không rõ về tính xác thực của bất cứ thông tin liên lạc không được yêu cầu nào đã nhận, ngoài bưu tín Hoa Kỳ, tự xưng là từ IRS.

 

Ấn phẩm