Yêu cầu các bản sao hồ sơ thuế bao gồm bản ghi của các tờ khai thuế trước đây, thông tin tài khoản thuế, báo cáo tiền lương và thu nhập, và các thư xác minh không khai thuế.

Truy Cập Hồ Sơ Thuế Trong Tài Khoản Trực Tuyến

Quý vị có thể xem hồ sơ thuế của mình ngay bây giờ trong Tài Khoản Trực Tuyến của quý vị. Đây là cách nhanh nhất, dễ nhất để:

  • Tìm hiểu xem quý vị nợ bao nhiêu
  • Xem lịch sử thanh toán của quý vị
  • Xem tổng thu nhập điều chỉnh năm trước (AGI) của quý vị
  • Xem các hồ sơ thuế khác

Truy cập hoặc tạo Tài Khoản Trực Tuyến của quý vị.

Phương pháp quý vị dùng để nộp tờ khai thuế (điện tử hay giấy) và việc liệu quý vị có còn nợ thuế hay không ảnh hưởng đến tính khả dụng của bản ghi cho năm hiện tại (tiếng Anh).

 

Yêu Cầu Trực Tuyến

Yêu cầu bản ghi của quý vị trực tuyến là cách nhanh nhất để lấy bản ghi.

Quý Vị Cần Có

Nếu quý vị hiện tại không có tên người dùng cho IRS hoặc tài khoản ID.me, hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh của quý vị.

Quý Vị Được

  • Tất cả các dạng bản ghi có sẵn trực tuyến
  • Xem, in, hay tải xuống bản ghi
  • Xác minh danh tính của quý vị một lần; và quý vị có thể dễ dàng quay lại sau đó để nhận bản ghi hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác của IRS

 

Lấy Bản Ghi Trực Tuyến (tiếng Anh)

Lưu ý: Dịch vụ này dành cho cá nhân đóng thuế để lấy lại bản ghi cho các mục đích riêng của họ. Việc sử dụng bởi bất kỳ thực thể nào khác đều bị cấm.

Cách khác để yêu cầu bản ghi trực tuyến

Chúng tôi khuyên quý vị nên yêu cầu bản ghi trực tuyến vì đó là cách nhanh nhất để lấy bản ghi. Nếu quý vị không thể lấy bản ghi của mình trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu một tờ khai thuế hoặc bản ghi trương mục thuế qua đường bưu điện.

Quý Vị Cần Có

Để yêu cầu bản ghi qua đường bưu điện, quý vị cần địa chỉ nhận thư từ tờ khai thuế gần nhất.

Quý Vị Được 

  • Tờ Khai Thuế hoặc các dạng bản ghi cho Trương Mục Thuế được gởi qua bưu điện
  • Bản ghi sẽ đến trong vòng 5 đến 10  ngày dương lịch tại địa chỉ chúng tôi có trong hồ sơ của quý vị

 

Lấy Bản Ghi qua Bưu Điện (tiếng Anh)

Quý vị cũng có thể yêu cầu bản ghi qua đường bưu điện bằng cách gọi điện thoại cho dịch vụ bản ghi tự động của chúng tôi theo số 800-908-9946.

Truy cập các câu hỏi thường gặp về Lấy Bản Ghi (tiếng Anh) để biết thêm thông tin. Nếu muốn lấy bản ghi để điền FAFSA, xin tham khảo thông tin thuế dành cho đơn xin hỗ trợ tài chính của sinh viên (tiếng Anh).

Ghi chú: Bản ghi che giấu một phần thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị để bảo vệ. Dữ liệu tài chính sẽ vẫn hiển thị đầy đủ để cho phép khai thuế, trình bày thuế hoặc xác minh thu nhập. Tìm hiểu thêm tại Giới Thiệu về Bản Ghi Thuế (tiếng Anh). Nếu quý vị cần một bản sao của tờ khai thuế của mình, hãy nộp Mẫu 4506 (tiếng Anh).

LƯU Ý: IRS không bắt đầu liên hệ với người đóng thuế qua email, tin nhắn văn bản hoặc các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chính. Truy cập báo cáo mồi chài để biết hướng dẫn nếu quý vị không rõ về tính xác thực của bất cứ thông tin liên lạc không được yêu cầu nào đã nhận, ngoài bưu tín Hoa Kỳ, tự xưng là từ IRS.

 

Các Mẫu Đơn Liên Quan