Trộm cắp danh tính liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó đánh cắp thông tin cá nhân của quý vị để thực hiện hành vi gian lận thuế. Tiền thuế của quý vị có thể bị ảnh hưởng nếu số An Sinh Xã Hội của quý vị được sử dụng để khai báo gian lận hoặc để yêu cầu tiền hoàn thuế hoặc tín thuế.

 

Thông Tin Cho Cá Nhân

Hướng Dẫn Cho Người Đóng Thuế Về Trộm Cắp Danh Tính

Khi phát hiện các dấu hiệu của hành vi trộm cắp danh tính, hãy hành động nếu quý vị là nạn nhân và bảo vệ dữ liệu và danh tính của quý vị.

Trợ Cấp Thất Nghiệp

Phải làm gì nếu tên của quý vị được sử dụng để yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mà quý vị không nhận được.

Cùng Nhau Bảo Đảm An Ninh Thuế

Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc bảo vệ dữ liệu của quý vị.

Làm Thế Nào Để Ngăn Chặn Nạn Trộm Cắp Danh Tính

Hội Nghị Thượng Đỉnh Về An Ninh (tiếng Anh)
Sở Thuế Vụ, các cơ quan thuế tiểu bang và đối tác tư nhân ngành sẽ phát hiện và ngăn chặn hành vi trộm cắp và gian lận danh tính liên quan đến thuế.

Tấn Công Giả Mạo Và Lừa Đảo Trực Tuyến
Sở Thuế Vụ không liên hệ với người đóng thuế qua email, tin nhắn văn bản hoặc các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chánh.

Ủy Viên Sở Thuế Vụ Kêu Gọi Người Đóng Thuế Bảo Vệ Dữ Liệu Của Họ (tiếng Anh)

Tránh Các Email Giả Mạo (tiếng Anh)

Các Bước Dễ Dàng Để Bảo Vệ Máy Tính Và Điện Thoại Của Quý Vị (tiếng Anh)