Trộm cắp danh tính liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó đánh cắp thông tin cá nhân của bạn để thực hiện hành vi gian lận thuế. Tiền thuế của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu số An sinh Xã hội của bạn được sử dụng để nộp tờ khai gian lận hoặc để yêu cầu tiền hoàn thuế hoặc tín thuế.

 

Thông tin cho Cá nhân

Hướng dẫn Người đóng thuế về trộm cắp danh tính

Khi phát hiện các dấu hiệu của hành vi trộm cắp danh tính, hãy hành động nếu bạn là nạn nhân và bảo vệ dữ liệu và danh tính của bạn.

Trợ cấp thất nghiệp

Phải làm gì nếu tên của bạn được sử dụng để yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mà bạn không nhận được.

Thuế. An ninh. Cùng nhau

Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn.

Cách chúng tôi chống lại hành vi trộm cắp danh tính

Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh (tiếng Anh)
Sở Thuế vụ, các cơ quan thuế tiểu bang và đối tác tư nhân ngành sẽ phát hiện và ngăn chặn hành vi trộm cắp và gian lận danh tính liên quan đến thuế.

Mồi chài và Lừa đảo trực tuyến
Sở Thuế vụ không liên hệ với người đóng thuế qua email, tin nhắn văn bản hoặc các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chánh.

Tránh các email mồi chài (tiếng Anh)

Các bước dễ dàng để bảo vệ máy tính và điện thoại của bạn (tiếng Anh)